Než podáte žádost o důchod: Co můžete udělat a ohlídat už nyní

Odchod do důchodu není jako každodenní nákup v supermarketu, jde o významný životní krok, který mnoho změní. Abyste si svůj důchod zbytečně nezkomplikovali, je dobré některé věci udělat a zkontrolovat už s předstihem. Sepsali jsme k tomu šest rad.

Foto: Adobe Stock
Manželé se připravují na důchod. (ilustrační foto)

Část budoucích důchodců přípravu na podání žádosti nijak neřeší a nepřemýšlí ani o tom, kdy do důchodu odejít. Zkrátka počkají na okamžik, kdy dosáhnou důchodového věku nebo věku pro získání předčasného důchodu, požádají o důchod a pak čekají, než jim dorazí první splátka důchodu. Někdy se nestane nic špatného, neobjeví se žádná komplikace a důchod je bez problémů přiznaný.

Ale vzhledem k tomu, že výpočet důchodu je komplikovaný, omezuje ho řada pravidel a navíc evidence důchodových informací není zdaleka dokonalá, může podcenění přípravy způsobit i tyto problémy:

  • Kvůli mezerám v důchodovém pojištění získáte nižší důchod nebo vám dokonce bude žádost o důchod zamítnuta.
  • Kvůli nevhodně zvolenému datu přiznání důchodu se na vás aplikuje některé omezující pravidlo a ve výsledku budete mít o něco nižší důchod.
  • Kvůli tomu, že při žádosti nedodáte všechny potřebné doklady a potvrzení, se samotný proces přiznání důchodu protáhne a vy budete na první splátku důchodu čekat déle.

Rozhodně není nutné, abyste se žádostí o důchod zbytečně stresovali. Není potřeba dělat přehnaně složitou přípravu a trávit nekonečné hodiny zkoumáním důchodových informací a podkladů. Úplně stačí, když si dáte dohromady důležité podklady a dokumenty, provedete základní kontrolu a vhodně si naplánujete datum podání žádosti o důchod i datum jeho přiznání. Může vám pomoci i těchto 6 kroků:

1. Udělejte si revizi důchodových dob

Kromě dosažení potřebného věku je pro nárok na důchod nutné získat také minimální dobu důchodového pojištění. Nyní je to 35 let pojištění (případně 30 let bez započítání náhradních dob) a platí to pro řádný i předčasný důchod. Od října 2024 se ale pro předčasný důchod podmínka zpřísní a bude nutné získat 40 let bez výjimky. Je proto dobré si s předstihem zkontrolovat, že potřebnou hranici splňujete a že v evidenci nemáte mezery, které by vám mohly důchod zbytečně snížit. Je i mnoho případů, kdy lidem chybí třeba pár týdnů nebo měsíců a pak dostávají zamítavé rozhodnutí.

Pokud jste zatím od České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) neobdrželi Informativní osobní list důchodového pojištění (IOLDP), sežeňte si evidenci sami. O IOLDP si můžete požádat, případně do své důchodové evidence můžete nahlédnout elektronicky přes ePortál ČSSZ. Detailní postup je popsán v tomto článku. K dispozici je také užitečná Informativní důchodová aplikace (IDA), která vaše evidované doby zobrazuje.

V evidenci si zkontrolujte, zda máte evidovanou veškerou práci (a to včetně výdělků od roku 1986) a případně i další životní okolnosti, jako je studium, vojna, péče o dítě nebo nezaměstnanost. Pátrejte hlavně po viditelných mezerách v evidenci, a pokud je najdete, přemýšlejte o tom, proč tam jsou. Je velmi pravděpodobné, že půjdou snadno doložit pomocí nějakého dokladu či potvrzení.

2. Pamatujte na omezené započítávání náhradních dob

Zkontrolujte si celkovou dobu důchodového pojištění a ujistěte se, že dosahujete na minimální dobu. Součet vždy obsahuje i samostatný údaj o počtu náhradních dob. Pokud plánujete odejít do předčasného důchodu v říjnu 2024 a později, pamatujte na podmínku 40 let.

V případě náhradních dob počítejte s tím, že evidovaná doba je zpravidla vyšší než skutečná délka, která se vám později započítá do důchodu. Například nezaměstnanost se nepočítá v celé délce, ale v součtu může činit jen 3 roky a před dosažením 55 let dokonce jen 1 rok. Důležité je také pamatovat na to, že většina náhradních dob se při výpočtu důchodu krátí na 80 %.

Odpracované roky: Přehled, co všechno se počítá do důchodu

3. V případě mezer si připravte potřebné doklady

Je docela běžné, že v evidenci chybí i některé doby, které se vám budou počítat do důchodu. Mnoha ženám například chybí údaje o péči o děti v 80. nebo 90. letech, některým mužům chybí vojna a časté je i to, že nejsou evidovaná studia nebo třeba prázdniny po jejich skončení.

Většinou není problém vše doložit, postup je popsaný například v tomto článku. Někdy ale může nějakou dobu trvat, že doklady získáte. Komplikace je to hlavně v případě, že to zjistíte jen pár dnů před žádostí o důchod nebo dokonce až při jejím sepisování s úředníkem. Samozřejmě je možné vše doložit i později, ale celková doba procesu přiznání se pak může protáhnout anebo půjdete na úřad zbytečně vícekrát.

S předstihem si tedy dejte dohromady všechny potřebné doklady, které budou potřeba. Nejčastěji jde o tyto:

  • Doklady o práci, která není evidovaná – Pokud jste si doklady doma neschovali, budete muset pátrat u bývalého zaměstnavatele. A v případě, že již zanikl, tak v archivech, což může nějako dobu trvat. Více o tom v rozhovoru pro České důchody hovořil i ředitel ČSSZ František Boháček.
  • Doklady o dětech – Pokud jsou děti vaše a údaje o nich se nacházejí v základních registrech státu, bude zřejmě jen stačit čestné prohlášení o jejich péči a výchově při žádosti o důchod. V ostatních případech se ale mohou hodit rodné listy, soudní rozhodnutí o svěření do péče či jiné doklady prokazující vztah k dítěti.
  • Studium – Pokud vám v evidenci chybí doba studia, zpravidla budou k doložení stačit vysvědčení nebo diplomy. Pamatujte ale na to, že se počítá i nedokončené studium, a to se dokládá potvrzením školy. Jeho získání může nějakou dobu trvat.
  • Vojna – Pokud vám chybí údaje o vojně, musíte žádat o potvrzení armádní archiv. Nebývá to problém, jen počítejte, že to nebude na počkání.

Žádáte-li o důchod přes internet, což je nyní možné, můžete naskenované doklady přikládat jako přílohu přímo v rámci elektronické žádosti. Když je potřeba doložit originál (zpravidla ověřenou kopii), stačí tak učinit poštou nebo na podatelně kterékoliv okresní pobočky ČSSZ.

4. V případě potřeby si doplaťte chybějící doby

Pokud vám chybí část dob důchodového pojištění, abyste dosáhli na potřebnou hranici, můžete si je doplatit. Možnosti doplacení ale nejsou neomezené, jak si někteří budoucí důchodci mylně myslí. Bez konkrétních důvodů je možné doplatit jen jeden rok zpětně před dnem doplacení, a pro dřívější období jsou zákonem přesně dané doby, kdy je doplacení možné. Často se doplácí třeba období delší evidence na úřadu práce. Více o pravidlech doplácení pojištění si můžete přečíst v tomto článku.

Nacházíte-li se třeba v situaci, kdy vám chybí 14 měsíců pojištění, nyní jste bez práce a během letošního nebo příštího roku plánujete důchod, měli byste začít s dobrovolným důchodovým pojištěním okamžitě. V případě chybějících dob je zkrátka dobré si ujasnit, kdy a za jakých okolností by případné doplacení bylo možné. Pomoci s tím vám mohou i úředníci ČSSZ.

Při odchodu do důchodu nezapomeňte na výchovné: Dodatečná žádost není možná a nárok propadá

5. Přemýšlejte o datu přiznání důchodu

Není úplně běžné, aby lidé cíleně plánovali odchod do důchodu tak, aby se jim to finančně co nejvíce vyplatilo. Přitom je velmi užitečné se nad tím alespoň krátce zamyslet.

Výši důchodu totiž ovlivňují i některá pravidla, která nejsou úplně pružná, například započítávání jen celých roků důchodového pojištění. A v některých případech může docházet k tomu, že si lidé zvolí ne úplně vhodné datum odchodu do důchodu. Obecně platí, že jen málo lidem se vyplatí odejít do důchodu přesně v den dosažení důchodového věku. Otázka načasování je detailně probírána v tomto článku.

6. Žádost o důchod podejte s předstihem

O důchod můžete požádat s předstihem až 4 měsíce před zvažovaným datem přiznání důchodu. Není tedy nutné čekat až na okamžik, kdy dosáhnete potřebného věku, naopak je to spíše nepraktické. Na vyřízení žádosti má totiž ČSSZ až 90 dnů a samotný důchod pak může začít chodit ještě o pár týdnů později. Na to je důležité myslet, protože se snadno může stát, že skončíte v práci, přijde vám poslední výplata a pak dočasně zůstanete bez peněz. Když ale podáte žádost dříve, konec v práci a výplata důchodu pak může plynule navázat.

TIP: S evidencí důchodových dob i přípravou na důchod vám krok za krokem pomůže také příručka Do důchodu bez nemilých překvapení, kterou napsal autor tohoto článku a šéfredaktor portálu České důchody David Budai.

Do důchodu bez nemilých překvapení

349  včetně DPH

Chci se podívat

Více k tématu