Slovníček

Důchodový věk – Věk, ve kterém může člověk podle zákona řádně odejít do důchodu. Spočítejte si váš důchodový věk.

Náhradní doba pojištění – část života, kdy člověk nepracuje, ale tato doba se mu automaticky počítá do potřebné doby pojištění. Jde například o období péče o dítě, blízkou osobu, dobu studia, vojenskou službu, invalidní důchod třetího stupně nebo evidenci na úřadu práce. Přečtete si více informací.

Potřebná doba pojištění – Povinná doba, kterou musí mít každý, aby získal nárok na starobní důchod. Od roku 2019 činí tato doba 35 let. Jde o takzvané „odpracované“ roky, tedy dobu placení důchodového pojištění. V určitých případech se místo práce počítá takzvaná náhradní doba pojištění.

Předčasný důchod – Dobrovolný odchod do důchodu dříve, než se člověk dožije důchodového věku. Žadatel pak pobírá nižší starobní důchod a má omezení ve výdělcích. Přečtěte si více informací.

Předdůchod – Možnost odejít do důchodu dříve bez sankcí, je však nutné si vyplácet vlastní naspořené peníze. Přečtěte si více informací.

Valorizace – Navýšení důchodu, které probíhá zpravidla každý rok v lednu. Výše valorizace se odvíjí od současné výše důchodu a schvaluje ji vláda. Spočítejte si letošní valorizaci.

Více k tématu