Žádost o důchod v roce 2024: Postup a jak se připravit

Chystáte se letos odejít do důchodu? Připravili jsme pro vás užitečný článek s radami, jak podat žádost o důchod. Nově je možné žádat i přes internet.

Foto: Adobe Stock
Žena plánuje odchod do důchodu. (ilustrační foto)

O starobní důchod můžete požádat až čtyři měsíce před dosažením důchodového věku, případně zpětně až pět let. Zpětná žádost ale platí jen pro řádný důchod, nikoliv předčasný.

Před samotným podáním žádosti o důchod můžete využít tiskopis pro uplatnění nároku na důchod, který vám žádost „zarezervuje“ a vy ji pak budete moci během následujících 90 dnů kdykoliv podat, a to i zpětně až k datu podání tiskopisu. To může být užitečné právě v případě předčasného důchodu.

Doposud bylo možné podávat žádost o důchod pouze osobně, ale nově je zavedena také možnost podání žádosti přes internet. Můžete si proto vybrat, co je pro vás pohodlnější, způsob podání žádosti nemá na samotné přiznání a výpočet důchodu žádný vliv.

Co je nutné splnit

Pro získání nároku na starobní důchod je nutné splnit dvě podmínky:

  • Dosáhnout důchodového věku – Důchodový věk je zastropován na 65 letech, ale současní důchodci ho mají zatím nižší a věk se postupně zvyšuje. Váš důchodový věk i to, kolik dnů vám zbývá do řádného důchodu, si můžete spočítat v kalkulačce.
  • Získat minimální dobu důchodového pojištění – Pro získání nároku na důchod je nutné mít 35 let důchodového pojištění (případně 30 let bez započítání náhradních dob). Co vše se do pojištění počítá, jsme podrobně popsali v tomto článku.

Do předčasného důchodu je možné odejít až o 3 roky dříve, je ale nutné počítat s finančním krácením důchodu. Čím dříve do důchodu před dosažením řádného důchodového věku půjdete, tím je krácení vyšší. Pokud jde o minimální dobu důchodového pojištění, zatím platí stejné podmínky jako pro řádný důchod. Od října 2024 se ale minimální délka pojištění zvýší na 40 let. Detailní informace o předčasném důchodu, včetně kalkulačky, kdy o něj můžete požádat, najdete v tomto článku.

Před samotnou žádostí o důchod je dobré, abyste si zkontrolovali doby důchodového pojištění, které o vás Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) eviduje. Ujistěte se, že v dobách nemáte mezery, což by vám zbytečně mohlo snížit důchod. Ke kontrole můžete využít například Informativní osobní list důchodového pojištění (IOLDP), o který si můžete bezplatně požádat.

Zpětné doplacení důchodového pojištění je omezené a vždy se platí aktuální výše

Podání žádosti osobně na pobočce

Pokud se rozhodnete požádat o důchod osobně, můžete tak v současné době učinit na jakékoliv okresní pobočce ČSSZ. Není již nutné dodržovat místní příslušnost podle trvalého bydliště, jako tomu bylo dříve. Jednotlivé pobočky se mohou lišit názvem podle města, všechny ale fungují stejně:

  • V Praze jde o Pražskou správu sociálního zabezpečení (PSSZ)
  • V Brně jde o Městskou správu sociálního zabezpečení (MSSZ)
  • V ostatních okresech jde o příslušné Okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ)

Přehlednou mapu jednotlivých poboček najdete na webu úřadu. Tam si vyberte okres a zobrazí se vám adresa i potřebné kontakty. Můžete se také přes internet objednat na konkrétní termín, abyste na pobočce zbytečně nečekali ve frontě.

Při žádosti vám stačí platný občanský průkaz, pokud jste cizinec, prokážete se pasem nebo dokladem o povolení k pobytu. Přinést můžete také případné doklady, kterými doložíte chybějící doby pojištění nebo některé životní situace. Přehled užitečných dokladů a dokumentů najdete v tomto článku.

Podání žádosti přes internet

O důchod je možné požádat elektronicky přes internet. Slouží k tomu speciální služba Žádost o důchod online na ePortálu ČSSZ. Pro přihlášení ke službě je nutné mít k dispozici datovou schránku nebo takzvanou Identitu občana, tedy elektronickou bankovní identitu, kterou zřizuje banka.

Do žádosti o důchod se automaticky načtou všechny evidované doby důchodového pojištění. Poté doplníte další požadované údaje, případně přiložíte potřebná potvrzení o chybějících dobách. Rozpracovanou žádost si můžete také uložit a vrátit se k ní později.

Po odeslání žádosti s vámi úředníci budou komunikovat v listinné podobě, přes e-mail nebo přes datovou schránku, můžete si vybrat. A v případě potřeby si můžete domluvit také online schůzku s úředníkem ČSSZ na konkrétní den a čas. K tomuto hovoru je nutné mít k dispozici mikrofon a reproduktor, popřípadě sluchátka.

Počítání práce a mezd do důchodu: Zlomové roky 1986 a 1996

Užitečné rady k žádosti

Při žádosti si také volíte datum přiznání důchodu, a proto byste měli přemýšlet o vhodném načasování. Málokomu se totiž vyplatí odejít do důchodu přesně v den dosažení důchodového věku. A také to, že není vždy úplně výhodné skončit v práci třeba k 31. prosinci, tedy k poslednímu dni v roce, a nastoupit do důchodu 1. ledna, což mnozí lidé činí.

Pokud žádáte o předčasný důchod, zvolte datum přiznání i s ohledem na krácení – za každých započatých 90 dnů předčasnosti dochází k dalšímu krácení. Takže pokud zvolíte datum přiznání například 91 dnů před dosažením řádného důchodového věku, budou aplikovány dva krátící cykly.

Máte-li nárok na výchovné, musíte nárok uplatnit přímo při žádosti o důchod. Pokud se tak nestane, zákon stanovuje, že nárok propadá. Žádost musí podat i ženy, kterým byl snížen důchodový věk právě za vychované děti. Žádost o výchovné má samostatný předepsaný tiskopis, který si můžete stáhnout v PDF formátu na webu ČSSZ. Tiskopis můžete vyplnit a odeslat elektronicky prostřednictvím ePortálu ČSSZ. Více informací o výchovném a žádosti o něj najdete v tomto článku.

Rozhodnutí o přiznání důchodu

Po sepsání žádosti na pobočce nebo odeslání žádosti přes internet vám ČSSZ do 90 dnů pošle písemné rozhodnutí o přiznání důchodu. V něm bude uvedeno, od jakého data vám byl důchod přiznán a jaká bude jeho výše.

Součástí rozhodnutí bude také Osobní list důchodového pojištění (není totéž co IOLDP zmíněný výše), ve kterém bude přehledně uvedeno, které odpracované doby, náhradní doby a které výdělky vám byly započítány. V případě nesplnění podmínek obdržíte zamítnutí žádosti o důchod. Proti zamítnutí pak můžete podat písemnou námitku do 30 dnů od obdržení rozhodnutí.

Doby pojištění: Přehled výdělků a situací, které se nepočítají do důchodu

Časté otázky a odpovědi

Jaké výdělky se počítají do důchodu?

Do starobního důchodu se počítají všechny výdělky od roku 1986 až do roku, který předchází datu přiznání důchodu. Pokud tedy budete žádat o přiznání důchodu v roce 2024, započítají se vám výdělky od roku 1986 do roku 2023. Doby důchodového pojištění se počítají za celý život od okamžiku ukončení povinné školní docházky.

Jak se počítá důchod a co rozhodne o jeho výši?

Výši starobního důchodu ovlivňuje délka doby důchodového pojištění a také výše výdělků. Čím jsou doby pojištění delší a výdělky vyšší, tím vyšší je i výsledný důchod. V druhém případě ovšem nejde o přímou úměru, protože výdělky nad určitou redukční hranici se již do důchodu nepočítají. Podrobný popis, jak se důchod v roce 2024 počítá, najdete v tomto článku.

Na jaké valorizace má nový důchodce nárok?

Pokud budete mít přiznaný důchod od roku 2024, máte standardně nárok na řádnou valorizaci, která proběhne v lednu 2025. V současné době se neočekává, že by v roce 2024 proběhla mimořádná valorizace. Pokud je vám přiznán předčasný důchod, máte až do dosažení důchodového věku omezenou valorizaci procentní výměry důchodu. Dočasně se vám tedy zvyšuje pouze základní výměra.

Budou letošní předčasné důchody výhodnější než řádné důchody v roce 2025?

To zatím nelze říci, bude to záležet na vývoji inflace a mezd v roce 2024. Jasno bude do konce září, kdy vláda schválí finální nařízení pro výpočet důchodů v roce 2025, pak bude možné provést srovnání.

Je možné změnit datum přiznání důchodu?

Ano, je možné tak učinit do 30 dnů od doručení rozhodnutí o přiznání důchodu. Můžete zajít osobně na pobočku ČSSZ a sepsat žádost o změnu data. Případně můžete poslat žádost poštou (nejlépe doporučeně) nebo přes datovou schránku. Pro změnu není potřeba žádný speciální formulář.

Uplynulo už 90 dnů od podání žádosti a ČSSZ se zatím neozvala. Co mám dělat?

V některých případech může zpracování žádosti o starobní důchod trvat déle než 90 dnů, například pokud se řeší práce v zahraničí. V současné době jsou také úředníci dost vytížení, takže může docházet k mírnému zpoždění. Pokud je vaše žádost v prodlení, zkuste se obrátit na vaši pobočku ČSSZ a svou žádost urgovat. Můžete také napsat e-mail na centrálu ČSSZ ([email protected]) nebo zavolat na infolinku (800 050 248) a na situaci se informovat. Pokud na peníze nespěcháte, nemusíte mít obavy, protože po přiznání důchodu vám ČSSZ automaticky vyplatí všechny důchody zpětně až k datu přiznání.

Co když nejsem spokojený s výší důchodu nebo mám pocit, že je v rozhodnutí chyba?

Do 30 dnů od doručení rozhodnutí o přiznání důchodu můžete podat oficiální písemnou námitku. Lze ji podat prostřednictvím okresních poboček nebo přímo přes centrálu ČSSZ, a to přes podatelnu, datovou schránku nebo poštou. Vždy nezapomeňte uvést, kterého rozhodnutí se námitka týká. Úředníci potom námitku posoudí a pošlou vám finální rozhodnutí.

V případě zamítnutí této námitky již mnoho dalších možností nezbývá. Doporučujeme například požádat o přezkoumání veřejným ochráncem práv, tedy ombudsmanem, postup je popsán na webu úřadu. A v poslední fázi už zbývá jen soud.

TIP: Chcete mít jistotu, že přípravu na důchod nepodceníte? Autor článku a šéfredaktor portálu České důchody David Budai napsal příručku Do důchodu bez nemilých překvapení, ve které krok za krokem radí, jak vše zkontrolovat a naplánovat.

Do důchodu bez nemilých překvapení

349  včetně DPH

To mě zajímá

Více k tématu