Počítání práce a mezd do důchodu: Zlomové roky 1986 a 1996

Část budoucích důchodců nemá jasno v tom, jakou roli hraje rok 1986 z pohledu práce. Důležitý byl také rok 1996. Připravili jsme srozumitelné vysvětlení.

Foto: Adobe Stock
Budoucí důchodce si kontroluje doby pojištění. (ilustrační foto)

Při výpočtu starobního důchodu hraje důležitou roli rok 1986, protože ovlivňuje, jakým způsobem se zohledňuje práce. Někteří lidé si myslí, že práce před tímto rokem se vůbec nepočítá, ale to je chybná představa. Další lidé rok 1986 nesprávně zaměňují s rokem 1996, kdy došlo k zásadní změně fungování důchodů, protože začal platit současný zákon o důchodovém pojištění.

Pokud máte i vy nejasnosti, připravili jsme pro vás shrnutí toho, jak se do důchodu počítá práce a které výdělky se zohledňují.

Zásadní změna v roce 1996

Až do roku 1996, kdy platila původní důchodová legislativa ještě z doby minulého režimu, se starobní důchody počítaly jinak. Roli hrály výdělky za posledních 10 let před odchodem do důchodu a z nich se potom počítal důchod. Nebylo tedy podstatné, jak dlouho člověk pracoval, ale zásadní bylo, jakou práci měl právě v tomto období před důchodem.

Od roku 1996 již platí současná pravidla a nárok na důchod i jeho výši ovlivňuje délka důchodového pojištění (jinak též odpracované roky) a také výše celoživotních výdělků. U výdělků hraje důležitou roli již zmíněný rok 1986, u doby pojištění nikoliv.

Počítání doby pojištění

Pro získání nároku na důchod musíte mít alespoň 35 let důchodového pojištění, případně 30 let bez započítání náhradních dob. Počítají se všechny aktivní doby v podstatě od ukončení povinné školní docházky až do důchodu. (Je důležité zmínit, že lidem, kteří odcházejí do důchodu nyní nebo v následujících letech, se do důchodu počítá i studium po základní škole. Studium se přestalo počítat až po roce 2010.)

Z pohledu dob pojištění nehraje rok 1986 žádnou roli, počítá se doba před ním i po něm.  Práce před rokem 1986 se tedy standardně a vždy počítá. Pokud jste v některém období měli mezeru (nepracovali jste a neměli jste ani jinou aktivitu, jako studium, vojnu či péči o dítě), může to mít negativní dopad na váš důchod.

TIP: Co všechno se do důchodového pojištění počítá, je rozepsáno v tomto článku. Období, která se nezohledňují, pak najdete v tomto článku.

Studium se do důchodu počítá každému jinak. Záleží na škole i roku narození

Počítání výdělků

Při výpočtu důchodu se zohledňují všechny výdělky od roku 1986 až do roku, který předchází žádosti o důchod. Pokud tedy požádáte o přiznání důchodu v roce 2024, budou se vám počítat výdělky od roku 1986 do roku 2023.

Část lidí si myslí, že se nezohledňuje ani samotná práce před rokem 1986, ale to není pravda. Jak již bylo zmíněno, doby pojištění před tímto rokem se standardně počítají, ale pouze se nezohledňují případné výdělky z té doby.

Může se tak stát, že celé období před rokem 1986 budete mít ve výpisu důchodového pojištění „shrnuto“ do jednoho řádku, u kterého bude počet dnů pojištění. Tento řádek může být označen jako zaměstnání, i když se pod tím mohou skrývat i jiné okolnosti, třeba studium nebo vojna. Ve sloupci VYMĚŘOVACÍ ZÁKLAD pak nebude žádná částka.

Ukázka výpisu pojištění před rokem 1986 a po něm.Foto: České důchody

Důležité je, že výdělky z minulosti se pomocí důchodových koeficientů přepočítávají na současnou hodnotu mezd. Důvodem je, že mzdy v 90. letech i dříve byly výrazně nižší, což by negativně ovlivnilo výši důchodu. Pokud jste tedy například v roce 1999 pobírali průměrnou mzdu, bude její výše přepočítána tak, aby odpovídala současné průměrné mzdě.

Při započítávání výdělků hrají významnou roli také vyloučené doby, které řeší období, kdy jste z objektivních důvodů, například kvůli nemoci, nemohli pracovat a měli nulové výdělky. Jejich rolí je, aby nulové výdělky zbytečně nesnižovaly váš důchod. Ve výpisu je najdete ve sloupci VYL.DOBA, a protože se týkají výdělků, uvidíte je až po roce 1986.

TIP: Pokud se vám blíží důchod, je dobré si zkontrolovat evidenci vašich dob důchodového pojištění, abyste se podívali, co o vás stát eviduje. Požádat můžete o papírový nebo elektronický výpis, detailní postup jsme popsali v tomto článku. S kontrolou evidence i přípravou na důchod vám pomůže i příručka Do důchodu bez nemilých překvapení, kterou napsal autor tohoto článku.

Foto: Adobe Stock (hlavní), České důchody (v textu)

Do důchodu bez nemilých překvapení

349  včetně DPH

Více informací

Více k tématu