Odpracované roky: Přehled, co všechno se počítá do důchodu

Abyste měli nárok na důchod, musíte mít evidováno minimálně 35 let důchodového pojištění, tedy odpracované roky nebo náhradní doby. Přinášíme přehled, co všechno se do důchodu počítá.

Foto: Adobe Stock

AKTUALIZACE ČLÁNKU: 19. 1. 2024

O starobní důchod je možné požádat při splnění následujících podmínek:

  1. Dosáhli jste důchodového věku. (Spočítat si ho můžete v naší kalkulačce)
  2. Máte evidováno minimálně 35 let důchodového pojištění (tedy odpracovaných let a náhradních dob), případně 30 let bez náhradních dob.
  3. Máte méně než 3 roky před řádným důchodovým věkem, zároveň splňujete minimální dobu pojištění a chcete jít do předčasného důchodu. (Kdy můžete požádat o předčasný důchod, počítá tato kalkulačka)

A co všechno se do důchodu počítá?

1. Zaměstnání

Každé zaměstnání, ze kterého se odvádí důchodové pojištění, se počítá do důchodu. Výjimkou jsou takzvané „malé práce“ na dohody s nízkými výdělky.

2. Podnikání

Každé podnikání a samostatná výdělečná činnost, ze kterého se odvádí sociální pojištění se počítá do důchodu. V 90. letech povinnost platit pojištění neplatila vždy, proto si na to dejte pozor. Od roku 2004 pak podnikatelská činnost (OSVČ) na hlavní poměr.

3. Studium

To, jestli se vaše studium bude počítat do důchodu, záleží na tom, kdy jste studovali. Pravidla se několikrát měnila. Například do roku 1995 se studium do 18 let hodnotí plně, po 18 letech pak z 80 %. Po roce 2010 se již studium nepočítá.

4. Péče o dítě

Do důchodu se počítá péče o každé dítě do 4 let, a to jako náhradní doba.

Do důchodu bez nemilých překvapení: Příručka radí, jak se připravit

5. Péče o postižené děti nebo blízké osoby

Počítá se také péče o nemocné nebo postižené děti a blízké osoby (rodič, vnuk, prarodič a další případy), pokud to splňuje pravidla daná zákonem. Do roku 2007 se hodnotila péče o osoby v různé bezmocnosti, po tomto roce jde o přesně stanovené případy.

6. Vojenská nebo civilní služba

Roky, které muži trávili na vojně nebo v civilní službě, se počítají jako náhradní doba do důchodu.

7. Pobírání invalidního důchodu 3. stupně

Invalidní důchodce, který má invaliditu 3. stupně, má vše vedeno jako náhradní dobu. Nejde ale o nižší stupně invalidity.

8. Nezaměstnanost

Evidence na úřadu práce se počítá, ale pouze omezeně. Nezaměstnanost, kdy pobíráte podporu nebo se rekvalifikujete, se počítá vždy. Ale nezaměstnanost bez podpory se započítá jen ve výši 3 let, a to zpětně od žádosti o důchodu. Navíc nezaměstnanost před 55. rokem života se počítá maximálně v délce jednoho roku. Vše se počítá jen z 80 %.

Nezaměstnanost jako náhradní doba: Jak se počítá?Zdroj: České důchody/Lucie Vanišová

9. Neschopenka

Pokud jste jako zaměstnanci nemocní a jdete na neschopenku, tak se tyto dny započítávají do důchodu jako odpracované roky.

10. Otcovská dovolená po narození dítěte

Celkem 14 dnů po narození dítěte, které muž tráví doma, se standardně počítají do důchodu.

11. Dobrovolné pojištění

V některých případech se můžete přihlásit dobrovolně k placení důchodového pojištění. Momentálně jde o 3 078 korun měsíčně a započítat lze 15 let placení. Zpětné doplacení bez konkrétního důvodu je možné pouze 1 rok zpětně. Detailně je to popsáno v tomto článku.

Kde hledat více informací?

Víme, že problematika důchodů je složitá, proto jsme vydali příručku, která vám pomůže vše s předstihem vyřešit. Detailně probírá všechny zmíněné situace, je názorná a povede vás krok za krokem přípravnou na důchod a kontrolou, jestli splňujete všechny podmínky.

Neobsahuje zbytečné řeči, které by vás jen rozptylovaly, a naopak řeší konkrétní situace – práci, studium, péči o děti, vojnu, nezaměstnanost i chybějící odpracované roky. Zakoupit ji můžete přes odkaz níže.

Do důchodu bez nemilých překvapení

349  včetně DPH

To mě zajímá

Více k tématu