Odchod do důchodu: Návod a užitečné rady, jak se připravit

Pokud se v roce 2024 chystáte odejít do důchodu, je dobré se na tento krok začít s předstihem připravovat. Přečtěte si návod, který vám nastíní vše důležité.

Foto: Adobe Stock
Manželé se těší na důchod. (ilustrační foto)

Konec v práci a odchod do důchodu představuje velký životní zlom. Někdo se na důchod těší, jiný naopak k tomuto okamžiku hledí s nedůvěrou. Ať už patříte k první či druhé skupině, je dobré přípravu na důchod nepodcenit. V opačném případě byste si mohli proces žádosti o důchod zbytečně zkomplikovat a v horším případě zbytečně získat o něco nižší důchod.

Je důležité si uvědomit, že o důchod nemusíte žádat až v okamžiku, kdy dosáhnete řádného důchodového věku nebo věku pro odchod do předčasného důchodu. Ve skutečnosti můžete požádat až 4 měsíce dopředu. To je praktické z následujících důvodů:

  • Proces přiznání důchodu může trvat až 90 dnů, a v případě zahraniční práce i mnohem déle. Pokud nechcete riskovat, že byste dočasně přišli o zdroj příjmů, je lepší žádat o důchod s předstihem. Zvolit datum přiznání si můžete jakékoliv, nemusí se shodovat s podáním žádosti o důchod.
  • V případě, že se objeví nějaké nesrovnalosti s evidencí dob důchodového pojištění, budete mít dostatek času dohledat a doložit potřebné doklady nebo potvrzení. Zvláště pokud vám chybí evidovaná starší práce (třeba ze začátku 90. let), může být doložení dob komplikované. Vše je proto lepší řešit s předstihem.

O důchod můžete požádat i zpětně, a to až 5 let zpátky. V takovém případě vám bude důchod za uplynulé období jednorázově doplacen. Zvolit datum přiznání v minulosti je ale možné pouze u řádného důchodu, v případě předčasného důchodu to povoleno není.

Správné načasování

Mnohdy se finančně nevyplatí zvolit datum přiznání důchodu hned na den dosažení důchodového věku. Také není vždy úplně výhodné skončit v práci třeba k 31. prosinci, tedy k poslednímu dni v roce, a nastoupit do důchodu 1. ledna, což mnozí lidé činí. Situaci mohou ovlivnit například valorizace důchodů, zvláště ty mimořádné.

Svou roli může sehrát i doba důchodového pojištění nebo takzvané přesluhování. A správná volba data je důležitá hlavně v případě předčasného důchodu, kdy je nutné brát ohled na cykly krácení. K tématu načasování důchodu si můžete prostudovat tento užitečný článek.

Důchodový věk: Aktuální pravidla, zastropování a kalkulačka

Důležité doby pojištění

Abyste získali nárok na starobní důchod, musíte získat alespoň 35 let důchodového pojištění, případně 30 let bez započítání náhradních dob. Zatím stejná podmínka platí i pro předčasný důchod, ale už od října 2024 dojde k výraznému zpřísnění. Nově bude potřeba získat 40 let pojištění bez výjimky.

Je proto dobré provést kontrolu, zda nemáte v dobách pojištění nějaké zbytečné mezery. V krajním případě je možné si část důchodového pojištění doplatit. Při dohledávání a dokládání důchodových dob vám pomohou následující články:

Žádost osobně i online

Samotná žádost o důchod se podává osobně na okresní pobočce ČSSZ (není nutné se řídit adresou bydliště), případně přes internet pomocí služby Žádost o důchod online, která je dostupná na ePortálu ČSSZ. Řešení nejasností a komplikací je popsáno tady.

K osobní žádosti potřebujete občanský průkaz nebo pas, v případě elektronické žádosti je nutné se k ePortálu ČSSZ přihlásit buď pomocí datové schránky, nebo prostřednictvím Identity občana, což je například bankovní identita, eObčanka nebo mobilní klíč eGovernmentu. Více informací k žádosti najdete v tomto článku.

Pokud o důchod žádáte osobně, je dobré si s sebou vzít také následující vyplněné tiskopisy:

  • Chcete-li si nechat důchod posílat bezhotovostně na bankovní účet, je potřeba vyplnit žádost a tu navíc potvrdit bankou. Žádost si můžete stáhnout v PDF formátu na webu ČSSZ. Tiskopis můžete vyplnit a odeslat elektronicky prostřednictvím ePortálu ČSSZ
  • Máte-li nárok na výchovné, musíte ho uplatnit přímo při žádosti o důchod, jinak vám propadne. Žádost o výchovné má samostatný předepsaný tiskopis, který si můžete stáhnout v PDF formátu na webu ČSSZ. Tiskopis můžete vyplnit a odeslat elektronicky prostřednictvím ePortálu ČSSZ. Více informací o výchovném a žádosti o něj najdete v tomto článku.

Rozhodnutí o důchodu

Po sepsání žádosti na pobočce nebo odeslání žádosti přes internet vám ČSSZ do 90 dnů pošle písemné rozhodnutí o přiznání důchodu. V něm bude uvedeno, od jakého data vám byl důchod přiznán, den výplaty a jaká bude jeho výše. Součástí rozhodnutí bude také Osobní list důchodového pojištění, ve kterém bude přehledně uvedeno, které odpracované doby, náhradní doby a které výdělky vám byly započítány.

V případě nesplnění podmínek obdržíte zamítnutí žádosti o důchod. Proti zamítnutí pak můžete podat písemnou námitku do 30 dnů od obdržení rozhodnutí. Lhůta 30 dnů platí také v případě, že byste chtěli změnit datum přiznání důchodu. Více jsme o tom psali v tomto článku.

Počítání práce a mezd do důchodu: Zlomové roky 1986 a 1996

Další užitečné informace

S přípravou vám může pomoci také následující:

Výpočet důchodu ovlivňuje délka pojištění a také výše výdělků od roku 1986. Pokud vás zajímá, jak se důchod počítá a jaký vliv mají redukční hranice, vyšel k tomu podrobný článek.

Foto: Adobe Stock

Do důchodu bez nemilých překvapení

349  včetně DPH

Více informací

Více k tématu