Jak řešit chybějící práci v evidenci pro důchod: Najděte doklady a sežeňte svědky

Důchod se počítá na základě údajů, které má stát ve své evidenci. Není ale výjimečné, že některé údaje o zaměstnání chybí, zvláště pokud jde o 90. léta nebo dobu před rokem 1989. Naštěstí můžete práci doložit v krajním případě i svědectvím bývalých kolegů.

Foto: Adobe Stock
Žena přemýšlí o budoucím důchodu. (ilustrační foto)

AKTUALIZOVÁNO: 30. 4. 2024

Od roku 2004 musí zaměstnavatelé každý rok posílat České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ) evidenční listy důchodového pojištění a stejnopisy předávat i zaměstnancům. Je to důležité proto, aby se vám evidovaly odpracované roky potřebné pro důchod.

Zvláště v minulosti ale mohlo docházet k chybám, nepřesnostem nebo ztrátám dokladů a část budoucích důchodců musí při žádosti o důchod řešit nepříjemnou situaci – v evidenci jim část práce chybí. A zvláště dávnou práci bývá obtížné dokládat, protože podniky, ve kterých lidé pracovali, už nemusí existovat.

Naštěstí je možné i dřívější práci doložit. Pro zaměstnání po roce 2004 se dokládají evidenční listy, pro zaměstnání před rokem 2004 pak můžete využít například následující dokumenty:

 • Výplatní pásky, mzdové listy.
 • Pracovní smlouvy, dohody o práci nebo jiná smluvní ujednání, ze kterých je zřejmé, kde a kdy jste pracovali.
 • Doklady o ukončení pracovního poměru.
 • Zápočtové listy (dostanete je při ukončení práce od zaměstnavatele).
 • Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a funkčních požitků a o sražených zálohách na daň (dostáváte od zaměstnavatele, pokud si podáváte sami daňové přiznání).
 • Legitimace ROH se známkami o placení příspěvků.
 • Knihy docházek.

Co když doklady chybí?

Zdaleka ne všichni lidé důsledně archivují doklady o své minulé práci. Občas dohledají evidenční listy z posledních let, ale práce před 30 nebo více lety? Žádné takové doklady už často neexistují a není možné je zpětně získat.

Takový případ řešila i paní Jarmila B. z Ostravy. V dopise pro portál České důchody napsala: „Mám 9 měsíců do důchodu. Když jsem si studovala informativní osobní list důchodového pojištění, zarazilo mě, že mi chybí celkem tři roky evidované práce v letech 1990 až 1992. Pracovala jsem jako švadlena v podniku, který už zanikl a neexistuje žádná následovnická firma. Česká správa sociálního zabezpečení žádné informace o práci nemá, informace mi neposkytla radnice, a když jsem pátrala v městském archivu, nepodařilo se mi nic dohledat.“

Co v takové situaci dělat? Pokud nemáte žádné doklady, smlouvy nebo jiná potvrzení o svém dávném zaměstnání, umožňuje ČSSZ doložit tuto práci mimořádným svědectvím bývalých spolupracovníků. V takovém případě se dokládá čestné prohlášení minimálně dvou osob, které mohou vaši práci dosvědčit.

„Za věrohodné svědky jsou zpravidla považovány osoby, které s vámi v uvedeném zaměstnání ve stejné době pracovaly,“ uvádí k tomu ČSSZ s tím, že oba svědci musí vždy uvést, odkud mají informaci o tom, kde a jak dlouho jste pracovali. „Pravost podpisů svědků ověřuje obecní úřad či notář. Pokud se tiskopis podepisuje přímo na OSSZ, podpis zdarma ověří tato instituce,“ dodává úřad.

Bohužel ale není možné tímto způsobem doložit takzvaná svobodná povolání, což je třeba případ umělců. Pokud se vás tato situace týká a v evidenci vám tato práce chybí, máte smůlu a pojištění se vám do důchodu nezapočítá.

Žádost o důchod v roce 2024: Postup a jak se připravit

Postup doložení svědectví

Abyste mohli práci pomocí svědků doložit, postupujte následovně:

 1. Z webu ČSSZ si stáhněte a vyplňte příslušný formulář. Pro dokládání práce před rokem 1996 slouží formulář Čestné prohlášení o dobách zaměstnání, pro práci po roce 1996 slouží formulář Čestné prohlášení o dobách pojištění.
 2. Pokuste se vzpomenout na všechny detaily, které se k zaměstnání vztahují, tedy kde a kdy jste pracovali, jak vysoké výdělky jste měli a o jaký typ práce šlo. Vše se do formuláře vyplňuje.
 3. Zajistěte si svědectví dvou důvěryhodných osob, vyplňte jejich údaje a nechte úředně podepsat. Využít můžete třeba notáře, Czech Point nebo obecní úřad.
 4. Doložte dokument na svou příslušnou pobočku ČSSZ a požádejte o přidání zaměstnání do evidence.
 5. Nezapomeňte si ověřit, že byly tyto doby započteny. Pokud formulář dokládáte s předstihem, ověřte to ideálně po 90 dnech. V případě, že vše dokládáte až při žádosti o důchod, ujistěte se, že vám vše bylo započteno, což zjistíte z písemného rozhodnutí o přiznání důchodu. Jestliže tam nové údaje chybí, tak se můžete do 30 dnů od doručení odvolat.

Pokud se vás mezery v důchodovém pojištění týkají a plánujete zaměstnání doložit pomocí svědků, můžete tak učinit s předstihem, tedy před samotnou žádostí o důchod. Je dokonce lepší tak učinit co nejdříve, protože zdraví umí být nevyzpytatelné.

TIP: Autor článku a šéfredaktor portálu České důchody David Budai napsal novou příručku Do důchodu bez nemilých překvapení, která vám krok za krokem pomůže s přípravou na důchod. Je srozumitelná a díky ní si můžete zkontrolovat, jestli je vaše evidence důchodového pojištění v pořádku. Zajistíte si tak, že váš důchod bude co nejvyšší.

Do důchodu bez nemilých překvapení

349  včetně DPH

Více informací

Více k tématu