Hlídejte si lhůtu pro změnu data přiznání důchodu, je omezena na 30 dnů

Od okamžiku, kdy vám dorazí rozhodnutí o přiznání důchodu, máte jen 30 dnů na případnou změnu data přiznání. Na to je důležité myslet, protože na pozdější změnu už nebude brán zřetel.

Foto: Adobe Stock
Muž čte rozhodnutí o důchodu. (ilustrační foto)

Když od České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) dostanete písemné rozhodnutí o přiznání důchodu, začíná vám běžet lhůta 30 dnů, kdy můžete požádat o změnu data přiznání důchodu. Změna data může být výhodná ve více případech, například kdyby pozdější datum znamenalo vyšší důchod.

Z rozhodnutí o přiznání důchodu, jehož součástí je také kompletní přehled všech započítaných dob důchodového pojištění, můžete třeba zjistit, že vám chybí několik málo dnů k tomu, abyste získali další rok pojištění.

Do důchodu se vždy počítají jen celé roky pojištění, takže když vám úředníci ČSSZ spočítají třeba 43 let a 355 dnů, do důchodu se zohlední pouze 43 let a 355 dnů propadne. Pak stačí datum přiznání posunout a potřebnou dobu „počkat“ na úřadu práce nebo dobu získat jiným způsobem. O pár dnů odložený důchod se díky tomu může navýšit klidně o několik stovek korun. (Podrobněji je tato situace popsána i v tomto článku.)

Nastat mohou i jiné situace, například pokud žádáte o předčasný důchod a zvolíte nevhodné datum s ohledem na krácení. A výjimkou není ani to, když při žádosti uděláte chybu a omylem si zvolíte špatné datum přiznání. Naštěstí je možné to napravit.

Písemně i osobně do 30 dnů

Žádost o změnu data přiznání důchodu musíte učinit do 30 dnů, a to jedním z těchto způsobů:

  • Osobně na pobočce ČSSZ, kde žádost o změnu sepíšete s úředníkem.
  • Písemnou žádostí, kterou pošlete na ČSSZ (adresy jednotlivých poboček najdete na webu úřadu), a to buď poštou, nebo přes datovou schránku (ID datových schránek jsou uvedeny u jednotlivých poboček, ID centrály je 49kaiq3). Případně můžete využít podatelnu na pobočce.

Vždy je nutné uvádět číslo jednací vašeho rozhodnutí, aby mohli úředníci dohledat vaši žádost a spis. Formální podoba žádosti není určena, občas ale na pobočkách mají k tomuto účelu vlastní formuláře.

Vaše žádost může vypadat třeba následovně:

Dne 15. 2. 2024 jsem na okresní pobočce v Ostravě požádal o starobní důchod a požadoval jsem datum přiznání důchodu od 30. 4. 2024. Žádám o změnu data přiznání důchodu na datum 31. 5. 2024. Změnu uplatňuji ve stanovené lhůtě po obdržení rozhodnutí č. j. XXX.

Lhůta pro uplatnění nároku na důchod přes tiskopis se zkrátila na 90 dnů

Případ promeškané lhůty

Lhůtu 30 dnů si hlídejte, protože pokud ji propásnete, neexistuje náprava. Na promeškání před časem doplatil i důchodce A., který svůj případ řešil také s úřadem ombudsmana.

Muž dosáhl dne 7. 5. 2021 věku 65 let a jeho dosavadní invalidní důchod se automaticky změnil na transformovaný starobní důchod. Důchodce si poté podal žádost o standardní starobní důchod a ukázalo se, že je vyšší než ten transformovaný, tak mu ho ČSSZ přiznala.

Následně si ale pan A. uvědomil, že mu byl tento nový důchod přiznán až od 7. 5. 2021. On přitom chtěl, aby měl datum přiznání už od dne 7. 11. 2019, tedy od chvíle, kdy dosáhl důchodového věku. V žádosti ale uvedl nesprávné datum, což si uvědomil až z rozhodnutí o přiznání důchodu. Následně požádal o změnu data, ale nestihl to v požadované 30denní lhůtě, takže ČSSZ datum přiznání nezměnila. Neměl tak nárok ani na doplatek rozdílu mezi nižším transformovaným a standardním starobním důchodem. Bohužel mu v tomto nedokázal pomoci ani ombudsman, což jen dokazuje, jak je důležité si tuto lhůtu hlídat.

Lhůta 30 dnů od doručení rozhodnutí o přiznání důchodu platí také pro případné podání námitky (odvolání), pokud s rozhodnutím nesouhlasíte. Postup jejího podání je obdobný jako při žádosti o změnu data přiznání a ani v tomto případě neexistuje žádný předepsaný formulář. Více informací o podání námitky najdete v tomto článku.

Foto: Adobe Stock

Více k tématu