Nízký důchod může způsobit chyba, jindy se „ztratí“ doby pojištění. Je dobré zkusit tři kroky k nápravě

Starobní i invalidní důchody mohou být spočítány špatně, takže při jakýchkoliv pochybnostech je dobré využít všechny možnosti a kroky k nápravě. Podívejte se na rady, co můžete udělat.

Foto: AdobeStock
Důchodci často podceňují možnosti odvolání a přepočtu penze. (ilustrační foto)

Mnoho lidí si zoufá nad tím, že je jejich důchod velmi nízký, reálně ale pro řešení situace nic nedělají. V redakci portálu České důchody se s tím setkáváme docela často. Existuje přitom několik možností, jak si ověřit, že jejich výše je správná.

Vždy je nutné počítat s tím, že i úředníci jsou pouze lidé a při výpočtu mohou vznikat chyby nebo nepřesnosti. V některých případech může navíc hrát zásadní roli to, že pro potřeby důchodu nebyly správně započítány všechny odpracované roky a náhradní doby.

Kancelář ombudsmana každý rok dostává 500 až 600 podnětů, které se týkají důchodu, a u řady z nich dospěje k závěru, že výpočet byl proveden chybně. „Zatímco dříve si lidé stěžovali především na výši důchodu, v posledních letech jde i o problém nezískání potřebné doby pojištění, a tedy nesplnění jedné z podmínek nároku na starobní důchod,“ řekl pro České důchody ombudsman Stanislav Křeček.

Podle něj nejde o žádné systémové pochybení, ale spíše o chyby, které mohou vznikat na České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ) při posuzování nároku. „Obvykle jde o nezapočítání všech dob pojištění, o chybné stanovení rozsahu doplatku po zvýšení starobního důchodu a podobně,“ upřesnil Křeček. A dodal, že často se setkává také s případy, kdy bylo nesprávně stanoveno datum začátku invalidity, což potom ovlivňuje vyplácení invalidního důchodu.

Právě doba pojištění je zvláště u starobního důchodu velmi důležitá, protože se od ní odvíjí výše důchodu. A pokud se z nějakého důvodu nezapočítají třeba tři roky práce, péče o dítě nebo nezaměstnanosti, snadno důchod poklesne o několik stokorun až tisícovek. Máte-li proto jakékoliv pochybnosti ohledně toho, jestli výše vašeho důchodu odpovídá realitě, můžete vyzkoušet možnosti přezkoumání, které jsou k dispozici.

Jak řešit nízký starobní důchod?

Máte-li pochybnosti o výši vašeho starobního důchodu, máte dvě možnosti.

  • V případě, že jste obdrželi „čerstvé“ rozhodnutí ČSSZ o důchodu, určitě podejte námitku proti tomuto rozhodnutí, a to do 30 dnů od doručení. Ideální je poslat námitku přímo na centrálu ČSSZ, adresa je Křížová 25, Praha 5, 225 08. Vždy je nutné uvádět číslo jednací daného rozhodnutí, aby mohli úředníci toto odvolání posoudit. Formální podoba námitky určená není.
  • Pokud již máte důchod přiznaný delší dobu, využijte možnost takzvaného přepočítání důchodu. V této souvislosti si sežeňte co nejvíce dokladů o odpracovaných či náhradních dobách, které jste třeba v minulosti nedoložili (přehled užitečných dokladů najdete v tomto článku). Tím zvýšíte šanci, že vám započtou nějaký ten rok navíc. Vše doručte osobně na okresní pobočku ČSSZ nebo poštou na centrální adresu Křížová 25, Praha 5, 225 08, a zároveň požádejte, aby důchod přepočítali (stačí doporučeným dopisem).

Řada lidí možnost dodatečného doložení náhradních a odpracovaných dob zbytečně podceňuje a neuvědomuje si, že ČSSZ automaticky neeviduje vše. „Člověk, který pobírá důchod, má právo kdykoliv doložit další či nové skutečnosti, které mohou mít na výši důchodu vliv. Je-li dodatečně doložena skutečnost, která nebyla při výpočtu důchodu k dispozici, například doklad o době zaměstnání či výdělku, lze ji pro jeho výši zohlednit kdykoliv,“ uvedla ČSSZ pro České důchody. Rozdíl se navíc doplácí zpětně až 5 let.

Kvůli chybě úřadu měla žena nízký invalidní důchod. Po prošetření dostala doplatek 500 tisíc korun

Jak řešit nízký nebo zamítnutý invalidní důchod?

Proti každému rozhodnutí ČSSZ o invalidním důchodu můžete podat námitku, a to do 30 dnů od doručení rozhodnutí. Postup je stejný jako v případě starobního důchodu. A je překvapivé, že řada lidí námitku vůbec nepodává, přestože to kromě poštovného nic nestojí.

Pokud vám byl přiznán důchod dříve, pak podejte žádost o invalidní důchod znovu, počkejte na nové rozhodnutí a poté opakujte postup s námitkou. Nebudete-li úspěšní, můžete se také obrátit nejprve na úřad ombudsmana a poté na soud. V případě soudu už ale musíte počítat s dodatečnými soudními výdaji.

Takto se řeší námitky u ČSSZ.Foto: ČSSZ

Jak využít přezkoumání u ombudsmana?

Pokud máte pocit, že je váš invalidní nebo starobní důchod spočítán nesprávně nebo vám nebyl vůbec přiznán, můžete podat podnět na prošetření k ombudsmanovi. Jde o veřejnou instituci a jeho služby jsou ze zákona zdarma.

Důležité je pamatovat na to, že na ombudsmana se můžete obrátit až ve chvíli, kdy jste vyčerpali všechny možnosti žádostí a námitek u ČSSZ, o kterých píšeme výše.

Přesný postup podání stížnosti najdete na webu úřadu, konkrétně jde o následující pravidla:

  1. Podávat stížnost musí ten, kdo se dožaduje svých práv, nebo jeho zákonný zástupce.
  2. Stížnost musí obsahovat jméno, bydliště, telefon a doklady k případu, včetně již provedených rozhodnutích příslušného úřadu.
  3. Stížnost můžete poslat e-mailem, datovou schránkou, písemně poštou nebo ji můžete osobně doručit na úřad. Adresa úřadu je: Veřejný ochránce práv, Údolní 39, 602 00 Brno.
  4. Ombudsman následně podnět prošetří a kontaktuje vás. Lhůta v tomto případě není stanovena.

Více k tématu