Kvůli chybě úřadu měla žena nízký invalidní důchod. Po prošetření dostala doplatek 500 tisíc korun

Nesprávně spočítaný invalidní důchod trápí v Česku stovky lidí. Velmi častým problémem je špatně stanovené datum vzniku invalidity a pacienti kvůli tomu dostávají méně peněz. O přezkoumání je možné požádat úřad ombudsmana.

Zdroj: Pixabay
Část invalidů má chybně spočítaný důchod. (ilustrační foto)

Každý rok se na úřad ombudsmana obrátí více než 300 lidí, kteří řeší problémy s invalidními důchody, jen za poslední tři měsíce loňského roku zaznamenal celkem 165 podnětů. Nejčastěji mají lidé pocit, že jejich přiznaný důchod je velmi nízký, a stále častěji se objevují i případy, kdy není přiznaný vůbec.

Reálně jsou potíže s invalidními důchody mnohem častější, lidé ale často nevěd, že mohou nechat svou situaci prošetřit. Ombudsman rozhodnutí úředníků České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) přezkoumá, a v případě, že najde pochybení, apeluje na správné určení invalidního důchodu.

Špatné datum invalidity

Naposledy vyřešil podnět, který podala maminka pečující o svou dceru – dnes už dospělou mladou ženu s invaliditou třetího stupně. V dětství tuto ženu srazilo auto a od té doby má vážné zdravotní problémy, projevila se u ní i lehká mentální retardace. Přesto jí byl invalidní důchod přiznán až od 20. roku života, což ombudsman Stanislav Křeček považoval za nesprávné.

„Zjistili jsme, že posudkový lékař stanovil datum vzniku invalidity ke dni vydání zprávy z psychologického vyšetření a neuvedl k tomu žádné jiné odůvodnění. Takový závěr je nepřesvědčivý, zvlášť když ze samotné zprávy vyplývalo, že dcera stěžovatelky má vážné problémy dlouhodobě, už od dětství,“ upozornil Křeček a dodal, že žena nebyla kvůli svému stavu schopna dokončit žádný ze speciálních učebních oborů, nezvládá zátěž, nevydrží se soustředit a nedokáže plnit sled jednoduchých po sobě následujících úkolů.

Ombudsman požádal ČSSZ o opětovné posouzení případu, a to s důrazem na datum vzniku invalidity. ČSSZ okamžitě provedla mimořádnou kontrolní lékařskou prohlídku a posudkový lékař dospěl k závěru, že invalidita vznikla již před 18. rokem života. Proto měla žena nárok na mimořádnou výši invalidního důchodu. Důchod ji byl doplacen i zpětně a celkem tak nemocná žena dostala téměř 500 000 korun.

Při výpočtu se stávají chyby

Zdaleka nejde o ojedinělý případ. Na problém v nedávném rozhovoru pro České důchody upozornila také bývalá ombudsmanka Anna Šabatová. „Poměrně často se při výpočtu stane chyba, něco se nezapočítá nebo je špatně stanoveno datum invalidity. A právě to je ombudsmanova parketa. Takových i úspěšně vyřešených případů jsou u ombudsmana desítky každý rok. Zejména špatně stanovené datum invalidity často ovlivní i to, zda člověk na důchod vůbec dosáhne, nebo ne,“ uvedla Šabatová.

V době, kdy byla ombudsmankou, řešila třeba případ mladého muže z Vysočiny, který byl sice uznán invalidním ve třetím stupni, ale podle úředních tabulek neměl na důchod nárok. Kvůli zhoršující se paranoidní schizofrenii nebyl schopen dokončit studium a nemohl si najít práci. Jenže právě kvůli skutečnosti, že neměl dostatek odpracovaných let, mu úředníci důchod nepřiznali.

Anna Šabatová: Přibývá lidí, kteří pracovali desítky let, a přesto nedosáhnou na důchod

Ombudsmanka Šabatová tehdy se svým týmem případ přezkoumala a zjistila, že Česká správa sociálního zabezpečení měla stanovit dřívější datum vzniku nemoci. Úřad potom své rozhodnutí přehodnotil, muži přiznal invalidní důchod a doplatil ho i za 10 let zpětně. Celkem dostal 678 tisíc korun.

Jak se obrátit na ombudsmana?

Pokud máte pocit, že je váš invalidní důchod spočítán nesprávně nebo vám nebyl vůbec přiznán, můžete podat podnět na prošetření k ombudsmanovi. Jde o veřejnou instituci a jeho služby jsou ze zákona zdarma. Přesný postup podání stížnosti najdete na webu úřadu, konkrétně jde o následující pravidla:

  1. Podávat stížnost musí ten, kdo se dožaduje svých práv, nebo jeho zákonný zástupce.
  2. Stížnost musí obsahovat jméno, bydliště, telefon a doklady k případu, včetně již provedených rozhodnutích příslušného úřadu.
  3. Stížnost můžete poslat e-mailem, datovou schránkou, písemně poštou nebo ji můžete osobně doručit na úřad. Adresa úřadu je: Veřejný ochránce práv, Údolní 39, 602 00 Brno.
  4. Ombudsman následně podnět prošetření a kontaktuje vás. Lhůta v tomto případě není stanovena.

Více k tématu