Ombudsman: Lidé dříve umřou, než jim úřady schválí příspěvek na péči

Mnoho lidí nejen z řad seniorů se v Česku dostává do nepříjemné situace, protože úřady nepřiměřeně dlouho rozhodují o příspěvcích na péči. Upozornil na to ombudsman Stanislav Křeček a dodal, že není výjimečné, kdy se o žádosti rozhoduje déle než rok.

Zdroj: Pixabay
Seniorka čeká doma na důchod. (ilustrační foto)

Dosáhnout na příspěvek na péči je pro některé žadatele takřka nadlidský úkon. Ukazují to zkušenosti úřadu ombudsmana, na který se v této souvislosti každý rok obrátí přibližně 200 lidí. Mezi podněty se prakticky nevyskytují žádné případy, kde by nebyl problém s průtahy v rozhodování úřadů.

„Není ani neobvyklé, že za tak dlouhou dobu, než se vše vyřeší a žadatel se příspěvku na péči dočká, se jeho zdravotní stav ještě více zhorší. V posledních několika letech se v agendě ombudsmana vyskytly i případy, kdy žadatel zemřel dřív, než bylo o příspěvku rozhodnuto,“ uvádí úřad ombudsmana s tím, že potíž bývá hlavně v okamžiku, kdy lidé nesouhlasí s rozhodnutím úřadu a odvolají se.

Na rozhodnutí čekala žena rok a půl

Ombudman Stanislav Křeček řešil například případ 90leté ženy s prohlubující se demencí, u které byla celková doba od podání žádosti po nabytí právní moci odvolacího rozhodnutí téměř rok a půl. Za tu dobu se ovšem demence prohloubila a zdravotní stav se zhoršil natolik, že soud ženu omezil na svéprávnosti.

Výjimkou už nejsou ani případy, kdy žadatelé o příspěvek zemřeli dříve, než úřad o příspěvku na péči vůbec rozhodnul. To je závažné u seniorů, kteří nejen v této nepříznivé době pomoc potřebují, zvláště když se jim zdraví začne rychle zhoršovat nebo se jim stane úraz.

Část seniorů zůstane bez důchodu. Ombudsman: Česku hrozí sociální problém

Podle ombudsmana je taková situace neospravedlnitelná. Ani přes několikaleté upozorňování se však příliš nelepší. I nadále tak dochází ke zjevnému porušování základního práva, navíc lidí patřících k nejohroženějším – seniorů, lidí s postižením a lidí vážně nemocných.

„Jako ombudsman se denně setkávám s porušením práva na projednání věci bez zbytečných průtahů a s tím bezprostředně souvisejícím právem na odškodnění za nesprávný úřední postup,“ upozornil Stanislav Křeček a dodal, že takové neúměrné průtahy negativně dopadají na životy lidí a vnímá to jako selhání státu.

Příspěvek zajišťuje každodenní péči

Příspěvek na péči je určen lidem, kteří se z důvodu svého dlouhodobě vážného zdravotního stavu neobejdou bez pomoci dalších osob. Příspěvek na péči jim umožňuje si tuto každodenní péči zajistit. Podrobné informace o příspěvku uvádí na svém webu ministerstvo práce a sociálních věcí.

Více k tématu