Děti, práce, studium, vojna: Doklady a papíry nevyhazujte, mohou se hodit k důchodu

Při žádosti o starobní důchod vycházejí úředníci z podkladů, které mají uloženy v evidenci. A platí, že když něco nemají, tak to pro ně zpravidla neexistuje a vypočítají vám nižší důchod. Rozhodně proto bezmyšlenkovitě nevyhazujte žádná potvrzení, doklady nebo dokumenty. Podívejte se, co se vyplatí schovat.

Zdroj: Pixabay
Doklady a potvrzení se můžou hodit při žádosti o důchod. (ilustrační foto)

Výše důchodu se odvíjí nejen z toho, jak vysoké příjmy jste v životě měli, ale roli hraje také doba pojištění, tedy odpracované roky a náhradní doby. Čím delší pojištění máte evidováno, tím vyšší důchod budete dostávat.

Potíž ale nastává v okamžiku, kdy Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) nemá některé údaje, informace nebo doklady ve své evidenci. Pokud je nedoložíte, zbytečně si tím snížíte důchod, a v horším případě vám odpracované roky dokonce mohou chybět, takže starobní důchod vám stát vůbec nepřizná.

Zkontrolujte důchodový výpis

Pokud si požádáte o výpis důchodového pojištění (oficiálně Informativní osobní list důchodového pojištění, IOLDP), můžete v něm chybějící období odhalit. Vše si projděte rok za rokem.

Některá období (například péče o dítě) mohou chybět, protože je ČSSZ vůbec neeviduje a je potřeba je doložit vždy. Jiná se mohla jednoduše ztratit nebo je někdo pověřený zapomněl evidovat, což se stávalo zvláště v době před rokem 1989 nebo v 90. letech. Někdy může jít o dny, ale výjimkou nejsou ani měsíce či roky. A vše potom může hrát roli.

Rozhodně proto nevyhazujte žádné doklady o práci, studiu, péči o děti, vojenské nebo civilní službě. Vše si uschovejte, může se to hodit při žádosti o důchod.

Hlídejte si odpracované roky: Přehled, co všechno se do důchodu nepočítá

Doklady o práci

Největší roli při žádosti o důchod většinou hraje práce. Od roku 2004 mají zaměstnavatelé povinnost každoročně za své zaměstnance vyhotovit evidenční listy důchodového pojištění (ELDP), poslat je na sociální správu a předat také zaměstnanci. V ELDP je uvedena doba práce, výdělek a také neschopenka. A pokud tedy v důchodové evidenci něco chybí, můžete díky tomuto potvrzení vše snadno doložit.

Pokud ELDP nemáte, případně pokud jde o práci před rokem 2004, můžete předložit i jakékoliv další doklady:

  • Výplatní pásky (posílá vám je zaměstnavatel)
  • Pracovní smlouvy
  • Doklady o ukončení pracovního poměru
  • Zápočtové listy (dostanete je při ukončení práce od zaměstnavatele)
  • Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a funkčních požitků a o sražených zálohách na daň (dostáváte od zaměstnavatele, pokud si podáváte sami daňové přiznání)
  • Legitimace ROH se známkami o placení příspěvků

„Nejvíce stížností je na důchody.“ Ombudsman Křeček o chybách úředníků, které berou lidem peníze

Další užitečné dokumenty

Doklady o studiu nebo vyučení – Výuční list, maturitní vysvědčení, diplom, vysvědčení o vykonání státní závěrečné zkoušky, výkaz o studiu (index), potvrzení školy o studiu nebo vysvědčení za jednotlivé ročníky (započítávají se i nedokončená studia).

Doklady o vojenské nebo civilní službě – Vojenská knížka, potvrzení o vykonání civilní služby (může vydat ministerstvo práce a sociálních věcí).

Doklady o dětech – Rodné listy, výpisy z matriky narozených i osvojených dětí nebo dětí převzatých do péče, doklady o osvojení, doklady o svěření do péče, rozhodnutí soudů nebo jakékoliv další dokumenty, které mohou doložit starost o dítě.

Více k tématu