Důchodový výpis IOLDP odhalí mezery v pojištění a věci, které stát neeviduje

Některé životní okolnosti, které mají vliv na důchod, stát neeviduje. Je proto dobré požádat o bezplatný informativní výpis, který obsahuje vaše odpracované roky. Snadno díky němu odhalíte i mezery v důchodovém pojištění.

Foto: České důchody
Ústředí České správy sociálního zabezpečení.

Abyste měli jistotu, že na vás při žádosti o důchod „nevyskočí“ nemilé překvapení, například v podobě chybějících záznamů o vaší dřívější práci, je dobré už s předstihem vše zkontrolovat. K tomu slouží informativní osobní list důchodového pojištění (známý také pod zkratkou IOLDP), o který si může každý bezplatně zažádat jednou ročně u České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ).

Pokud máte krátce před důchodovým věkem, pošle vám ČSSZ tento výpis automaticky. Ne vždy je ale dobré čekat až na tento okamžik, zvláště pokud uvažujete například o předčasném důchodu. Abyste do něj mohli odejít, musíte mít také minimálně 35 let důchodového pojištění, tedy stejně jako v případě standardního důchodu.

Mnoho lidí si povinné roky pojištění příliš nehlídá a očekává, že při žádosti o důchod úředníci vše dobře spočítají a dohledají. Je však rozumné už s předstihem získat informace o tom, jak na tom momentálně jste. Úředníci nejsou stroje a je možné, že některé důležité údaje se někam „zakutálely“ nebo ztratily. Je také možné, že přestože jste řádně pracovali, váš zaměstnavatel úřadům neposlal všechny informace nebo peníze za sociální pojištění.

Někteří neplní povinnosti

„Drtivá většina zaměstnavatelů svoje povinnosti plní, nikdy však není možné vyloučit, že zaměstnavatel nedopatřením nepřihlásí pojištěnce k účasti na nemocenském a důchodovém pojištění nebo za něj neodevzdá evidenční list důchodového pojištění,“ uvádí ČSSZ s tím, že se pravidelně snaží evidenci kontrolovat a případné problémy se zaměstnavateli řešit.

Ne vždy se to ale povede. „Pokud se sejde několik pochybení zaměstnavatele najednou, může se stát, že doba pojištění nebude u České správy sociálního zabezpečení zaevidována,“ dodává. Je vhodné zkontrolovat zvláště informace o zaměstnáních v 90. letech a také v období před trokem 1989, kdy se nemuselo všechno přesně evidovat a mohly vznikat chyby či nepřesnosti.

Není zkrátka nic jednoduššího, než si vše pečlivě a s dostatečným předstihem projít a zkontrolovat. A to díky ČSSZ, která nabízí možnost do svých údajů bezplatně nahlédnout.

LIST, PŘEHLED NEBO VÝPIS?

Informativní osobní list důchodového pojištění bývá někdy médii i úředníky nazýván různě, například výpis, přehled, osobní list, zkratkou IOLDP. Jde o jeden a tentýž dokument. Podstatné je vědět, že tento dokument obsahuje přehled důležitých informací o vašem důchodovém účtu.

Co ve výpisu najdete?

Výpis obsahuje důležité informace o vašem pracovním životě a dalších okolnostech, jako je péče o děti, vojna nebo nezaměstnanost. Přehledně vám ukáže:

 • Kompletní přehled a součet dob odpracovaných let
 • Přehled náhradních dob pojištění, které se počítají jako „odpracované“ roky
 • Kompletní přehled období, která nejsou nijak evidována
 • Chybějící údaje a doby, které by měly být evidovány, ale z nějakého důvodu nejsou
 • Informace o účasti v důchodovém spoření v takzvaném II. pilíři (již zrušeném)

10 nástrah a chytáků, které ovlivní důchod většiny Čechů

Jak o výpis požádat?

Nejjednodušší postup je takový, že vyplníte speciální tiskopis, který vytvořila přímo ČSSZ. Tiskopis si můžete stáhnout z webu úřadu.

Postupujte následovně:

 1. Vyplňte pečlivě všechny údaje, nezapomeňte správně uvést rodné číslo a také adresu, na kterou vám úředníci pošlou odpověď.
 2. Tiskopis podepište a vložte do obálky.
 3. Pošlete ho, ideálně doporučeně, na adresu: ČSSZ, Odbor správy údajové základny, Křížová 25, 225 08 Praha 5.
 4. Vyčkejte alespoň 90 dnů na odpověď s výpisem. Pokud ani poté nic nedorazí, zkuste se informovat přímo na ČSSZ, například telefonicky na bezplatném čísle 800 050 248.

Elektronické podání žádosti

Kromě papírového poslání žádosti je možné využít také tři další možnosti:

 • Zaslání datové zprávy na ID adresu 49kaiq3
 • Zaslání zprávy s elektronickým podpisem na e-podatelnu na adrese [email protected]
 • Vyplnění a odeslání formuláře přes elektronický portál ePortál ČSSZ (eportal.cssz.cz)

Je důležité si uvědomit, že některé životní okolnosti ČSSZ vůbec neeviduje, a proto je ve svém výpisu nenajdete, i když se do důchodu počítají. Co s tím dělat, jsme podrobně psali v tomto článku.

Foto: České důchody/David Budai

Více k tématu