Chytáky důchodového výpisu IOLDP: Pomůže, ale část údajů v něm chybí

O výpis důchodového pojištění si může každý jednou ročně bezplatně požádat. Informace v něm ale nejsou kompletní a v případě náhradních dob mohou být i matoucí. Sepsali jsme, na co byste při procházení výpisu měli myslet.

Zdroj: Adobe Stock
Češi si kontrolují informace o důchodech. (ilustrační foto)

Důchodový výpis, přesněji informativní osobní list důchodového pojištění (IOLDP), už možná znáte a dokonce jste o něj požádali nebo vám ho úředníci České správy sociálního zabezpečení poslali.

Je ovšem důležité si uvědomit, že jde opravdu o „informativní“ dokument. Celá řada údajů v něm může chybět a některé mohou být na první pohled matoucí.

TIP: Jak žádat o důchodový výpis? Vydali jsme k tomu bezplatný návod, který poradí krok za krokem.

Nepřesné součty evidovaných dob

Na konci každého výpisu naleznete položku nazvanou Celkový počet evidovaných dob, kde najdete součet všech dob důchodového pojištění, které o vás ČSSZ eviduje. Započítávají se tam odpracované roky i náhradní doby. Potíž je ovšem v tom, že ne všechny doby se započítávají do důchodu.

Celkový součet evidovaných dob může být zavádějící.

Nejčastěji můžete narazit na tyto „chytáky“:

1. Nezaměstnanost se nepočítá celá

Pokud jste v evidenci úřadu práce, počítá se vám tato doba částečně do důchodu jako náhradní doba. Výpis tuto dobu sčítá celou, ale nezohledňuje určitá omezení daná zákonem:

  • Nezaměstnanost se jako náhradní doba započítává jen z 80 % (tedy za 100 dnů v evidenci se započítá jen 80 dnů).
  • Nezaměstnanost před 55. rokem životem se počítá jen do výše 1 roku
  • Nelze započítat více než 3 roky nezaměstnanosti za celý život

2. Může chybět péče o dítě

Mnoho žen a mužů pečujících o dítě nemusí mít tuto skutečnost ve výpisu uvedenou. V takovém případě se péče dokládá při žádosti o důchod – například rodným listem dítěte, jiným dokumentem nebo čestným prohlášením. Údaje budou chybět i v případě mužů:

  • Pokud se muž staral o dítě před rokem 1996, vůbec se mu tato péče nepočítá do důchodu.
  • Pokud se staral v letech 1996 až 2007 a nepožádal v té době ČSSZ o započítání péče, tak se mu tato péče také nepočítá.

3. Může chybět vojna a civilní služba

Vojna i civilní služba se počítá do důchodu jako náhradní doba, ale v důchodovém výpisu se tato období nemusí objevit. Pokud chybí, musíte to při žádosti o důchod doložit – například vojenskou knížkou nebo potvrzením ministerstva práce a sociálních věcí.

Děti, práce, studium, vojna: Doklady a papíry nevyhazujte, mohou se hodit k důchodu

4. Studium se nepočítá celé

Studium se až do roku 2010 započítává jako náhradní doba, ale pravidla se několikrát měnila. Ujistěte se proto, jestli se vám počítá základní, střední i vysoká škola a v jaké míře. Obecně zároveň platí, že studium se jako náhradní doba započítává jen z 80 % (tedy za 100 dnů studia se započítá jen 80 dnů).

5. Vždy se počítá jen jedna práce

Do odpracovaných let se vždy počítá jen jedna práce, a to i v případě, kdy máte více zaměstnání ve stejnou dobu nebo brigády navíc. Důchodový výpis ale sčítá všechny evidované práce, takže se vám může stát, že v celkovém součtu bude více započítaných dnů, než kolik se vám skutečně započítá do důchodu.

Pokud jde o příjmy (sloupec vyměřovací základ), ty se počítají do důchodu všechny.

6. Práce ze zahraničí může chybět

Pokud jste pracovali na Slovensku nebo jinde v zahraničí, nemusí se to ve výpisu objevit. Zvláště před rozdělením Československa mohly vznikat různé životní situace pro lidi, kteří pracovali na Slovensku nebo měli zaměstnavatele ze Slovenska.

TIP: Chcete se dobře vyznat v důchodovém výpisu (IOLDP)? Vydali jsme srozumitelnou příručku Do důchodu bez nemilých překvapení, kde vše krok za krokem a na příkladech vysvětlujeme. Řeší všechny důležité situace – práci, péči o děti, studium i nezaměstnanost.

Do důchodu bez nemilých překvapení

349  včetně DPH

To mě zajímá

Více k tématu