Hlídejte si odpracované roky: Přehled, co všechno se do důchodu nepočítá

Nárok na starobní důchod nemá automaticky každý, kdo pracuje. Je totiž nutné mít nejméně 35 let „odpracovaných“ let, tedy let, kdy jste odváděli státu sociální pojištění nebo se vám tato doba počítala jako náhradní. Podívejte se na přehled toho, co se při žádosti o důchod nebere v potaz.

Zdroj: pixabay
Zkontrolujte si, že vám nechybí „odpracované“ roky.

Výpočet důchodu je velmi složitá věc a vstupuje do něj mnoho parametrů, čísel a životních situací každého člověka. Nelze proto jednoduše říct, jak se bude právě ten váš důchod počítat a jak bude vysoký. Nicméně kromě výdělků počítaných od roku 1986 hraje roli hlavně to, jak dlouho jste přispívali na sociální pojištění. Nestačí tedy „jen“ to, že jste pracovali, protože pokud se z toho neodvádělo pojištění, tak se do důchodu nepočítá.

JEN CELÉ ROKY

Pro potřeby důchodu se vždy započítávají jen celé „odpracované“ (ukončené) roky. Například pokud jste získali 42 let a 340 dnů pojištění, tak se vám započítá jen 42 let a o 340 dnů jednoduše přijdete. Dejte si na to pozor!

Abyste měli nárok na důchod, musíte mít 35 let pojištění, tedy zjednodušeně „odpracováno“. Platí, že čím víc let, tím vyšší důchod dostanete.

Kromě zaměstnání nebo podnikání (tedy práce) se počítají i některá období jako náhradní doba pojištění. Zde patří hlavně péče o dítě, ale i další životní okolnosti. Může jít ale také o pojištění, které jste platili při práci v zahraničí, a to včetně práce na Slovensku ještě před rozdělením Československa v roce 1993.

Některá období se ale vůbec nezapočítávají a někdy dokonce ani v případě, že skutečně pracujete. Může jít o období, která Česká správa sociálního zabezpečení nijak neeviduje, například v důsledku chyby nebo proto, že zaměstnavatel neposílal potřebné dokumenty. Jsou to i některé pracovní úvazky na dohody a další životní situace. Podrobně se tomu věnujeme i v naší příručce Do důchodu bez nemilých překvapení.

Nezaměstnanost i odpracované roky: 5 věcí, které mohou překvapit při žádosti o důchod

„Malá“ práce

Mnoho lidí je při žádosti o důchod překvapeno, že se jim některá období nepočítají, přestože pracují. Pokud ale pracujete a z vaší výplaty se neplatí pojistné, pak tyto výdělky nebudou brány pří výpočtu důchodu v potaz. To může být nakonec velmi zrádné pro všechny, kdo pracují například na dohodu o provedení práce (DPP) s výdělkem nižším než 10 000 korun, případně na dohodu o pracovní činnosti (DPČ) s výdělky pod 3000 korun.

Druhá práce

Pokud pracujete pro dva nebo více zaměstnavatelů (například na zkrácený úvazek), tak do „odpracovaných“ let se započítává pouze jedna práce, i když odvádíte sociální pojištění ze všech zaměstnání. Jde ale pouze o roky, příjmy se počítají všechny.

Podnikání

Při podnikání se počítají jen roky, za kterých bylo zaplaceno pojistné. Pokud jste v některém roce podnikali, měli příjmy, ale nezaplatili jste pojistné, tak se vám tento rok nepočítá jako odpracovaný. Jde například o situace, kdy jste měli příjmy nízké, nedosáhli jste rozhodné částky pro účast na důchodovém pojištění a dobrovolně jste se nepřihlásili. Od roku 1990 se pravidla několikrát měnila, proto si ohlídejte, jaká byla platná v době vašeho podnikání a zda se vám to počítá do důchodu.

Studium

Veškeré studium po 18. roce věku, tedy například střední nebo vysoká škola, se od ledna 2010 vůbec nepočítá.

Invalidita nižšího stupně

Jako náhradní doba pojištění se počítá pouze pobírání invalidního důchodu III. stupně. Pobírání I. nebo II. stupně invalidity se nezohledňuje.

Jak požádat o důchod: Vše, co potřebujete vědět

Dlouhodobá nezaměstnanost

Evidence na úřadu práce se počítá pouze omezeně. Nezaměstnanost, kdy pobíráte podporu nebo se rekvalifikujete, se počítá vždy. Ale nezaměstnanost bez podpory se započítá jen ve výši 3 let, a to zpětně od žádosti o důchodu. Navíc nezaměstnanost před 55. rokem života se počítá maximálně v délce jednoho roku. Pokud jste nezaměstnaní, ale nejste v evidenci úřadu, tak se tato doba nepočítá vůbec.

Vězení bez práce

Pokud jste si odpykávali výkon trestu ve vězení, ale nebyli jste zařazeni do práce, tak se vám tato doba nepočítá do povinného pojištění.

Předdůchod

Pokud čerpáte předdůchod, nepočítá se tato doba jako náhradní, ale pouze jako vyloučená. Za tuto dobu vám tedy nenarůstají „odpracované“ roky pro následný výpočet důchodu.

Pasivní příjmy

Do důchodu se počítají pouze pracovní příjmy, ze kterých se platí sociální pojištění. Pokud ale máte v určitém období pouze kapitálové příjmy nebo příjmy z pronájmu (například bez samostatné výdělečné činnosti), tak se to nepočítá.

Víme, že problematika důchodů je složitá, proto jsme vydali příručku Do důchodu bez nemilých překvapení, která vám pomůže vše s předstihem vyřešit. Je názorná a povede vás krok za krokem. Neobsahuje zbytečné řeči, které by vás jen rozptylovaly, a naopak řeší hlavně konkrétní situace – práci, studium, péči o děti, vojnu, nezaměstnanost i chybějící odpracované roky. Zakoupit ji můžete přes odkaz níže.

Do důchodu bez nemilých překvapení

349  včetně DPH

To mě zajímá

Více k tématu