Jak požádat o důchod: Vše, co potřebujete vědět

Odchod do starobního důchodu je nepochybně velkou životní změnou, proto je dobře, když je kolem toho co nejméně starostí a nejistot. Pokud se vám důchod blíží, prostudujte si, jak se o něj žádá a co k tomu potřebujete.

Foto: České důchody
Hlavní sídlo České správy sociálního zabezpečení v Praze.

Před podáním žádosti do důchod je dobré si uvědomit, že pro získání starobního důchodu je nutné splnit dvě základní podmínky: dosáhnout důchodového věku a získat za život minimální počet let důchodového pojištění.

  • Důchodový věk je momentálně proměnlivý a v naší kalkulačce si můžete spočítat, v kolika letech ho dosáhnete. Pokud se rozhodnete odejít do důchodu dříve (ne však dříve než v 59 letech), jde o předčasný důchod. Více o něm píšeme v samostatném článku.
  • Doba důchodového pojištění, nebo také odpracované roky, musí činit minimálně 35 let, případně 30 bez náhradních dob. Kolik jich máte, zjistíte z takzvaného důchodového výpisu (Informativní osobní list důchodového pojištění, IOLDP), který vám krátce před dosažením důchodového věku automaticky dorazí domů, případně si o něj můžete sami bezplatně požádat dříve. Postup máme uveden v našem návodu.

Je důležité si uvědomit, že pokud nemáte dostatek odpracovaných let, starobní důchod vám nebude přiznán. V posledních letech nemá nárok na důchod přibližně 5000 nových seniorů každý rok a tento počet do budoucna poroste.

TIP: Důchodový věk i odpracované roky podrobně a srozumitelně řešíme v naší praktické příručce Do důchodu bez nemilých překvapení, kterou si můžete zakoupit v naše obchodě.

Jak se počítá důchod a co všechno ovlivňuje, kolik dostanete

Kde se žádost podává?

Žádost o důchod se sepisuje vždy osobně s úředníkem okresní správy sociálního zabezpečení. Zde záleží na tom, kde máte trvalé bydliště, podle něj se obraťte na příslušnou pobočku a domluvte si přesný termín schůzky:

  • V Praze jde o Pražskou správu sociálního zabezpečení (PSSZ)
  • V Brně jde o Městskou správu sociálního zabezpečení (MSSZ)
  • V ostatních okresech jde o příslušné Okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ)

Přehlednou mapu jednotlivých poboček najdete na webu sociální správy. Tam si vyberte okres a zobrazí se vám adresa i potřebné kontakty.

Co budete potřebovat?

Při žádosti vám stačí jen platný občanský průkaz, pokud jste cizinec, prokážete se pasem nebo dokladem o povolení k pobytu.

Zároveň je ale dobré přinést také další doklady, díky kterým doložíte své studium, péči o dítě, vojnu nebo civilní službu (ne vždy to sociální správa eviduje). V tomto článku popisujeme všechny dokumenty, potvrzení a doklady, které se vám mohou při žádost o důchod hodit.

Důchody se vyplácí buď prostřednictvím pošty, nebo zasíláním na bankovní účet. Pokud chcete důchod posílat na účet, je nutné mít připravený také vyplněný formulář, který vám razítkem potvrdí vaše banka. Jde o tiskopis nazvaný Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet v České republice – majitel účtu a získáte ho na pobočce sociální správy nebo si ho můžete stáhnout z oficiálního webu.

Rádce: Jak vznikají mezery v pojištění a proč mohou snižovat důchod

Co bude následovat?

Po sepsání žádosti vše úředníci posoudí a Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) vám do 90 dnů pošle písemné rozhodnutí o důchodu. V něm bude uvedeno, od jakého data vám byl důchod přiznán a jaká bude jeho výše. Součástí bude také osobní list důchodového pojištění (není totéž co IOLDP zmíněný výše), ve kterém naleznete přehledně uvedeno, které odpracované doby, náhradní doby a které výdělky vám byly započítány.

Pokud podmínky nesplníte, dorazí vám písemné zamítnutí žádosti.

Co když důchod není přiznán nebo je nižší, než jste čekali?

Jestliže s rozhodnutím nesouhlasíte, můžete podat oficiální námitku, a to písemně do 30 dnů ode dne doručení. Lze ji poslat prostřednictvím okresních poboček nebo přímo na centrálu ČSSZ, vždy nezapomeňte uvést, kterého rozhodnutí se námitka týká. Úředníci potom námitku posoudí a pošlou vám finální rozhodnutí.

V případě zamítnutí této námitky již mnoho možností nezbývá. Doporučujeme například podat žádost na přezkoumání k veřejnému ochránci práv (ombudsman), postup je podrobně popsán na webu úřadu. A v poslední fázi už zbývá jen soud.

Do důchodu bez nemilých překvapení

349  včetně DPH

Chci vědět více

Více k tématu