Při odchodu do důchodu nezapomeňte na výchovné: Dodatečná žádost není možná a nárok propadá

Lidé, kteří nyní odcházejí do důchodu a týká se jich výchovné za děti, musí nárok uplatnit přímo při žádosti o důchod. Pozdější žádost o výchovné bohužel není možná, proto je dobré na to nezapomenout.

Foto: Adobe Stock
Budoucí důchodkyně si připravuje žádost. (ilustrační foto)

Od roku 2023 je v Česku zavedeno výchovné, tedy příspěvek 500 korun za každé vychované dítě ke starobnímu důchodu. V současné době není počet vychovaných dětí omezen, je však nutné splnit podmínky výchovy. Pokud podmínku u konkrétního dítěte splní více osob, má nárok ten, kdo se o dítě staral nejdéle.

Podmínky pro splnění výchovy a získání nároku na výchovné jsou následující:

 • Výchova o dítě trvala alespoň po dobu 10 let.
 • Pokud jste se výchovy ujali po dosažení 8. roku věku dítěte, museli jste o dítě pečovat až do dosažení jeho zletilosti a po dobu alespoň 5 let.
 • Pokud dítě zemřelo před 5. rokem života a o dítě jste pečovali celou dobu od narození do smrti.

Každý, kdo v současné době žádá o starobní důchod, musí nárok na výchovné uplatnit přímo při žádosti o důchod. Pokud se tak nestane, zákon stanovuje, že nárok propadá. Žádost musí podat i ženy, kterým byl snížen důchodový věk právě za vychované děti. Žádost podávají také lidé, kterým byl invalidní důchod v 65 letech transformován na takzvaný transformovaný starobní důchod.

Postup žádosti a tiskopis

Žádost o výchovné má samostatný předepsaný tiskopis, který si můžete stáhnout v PDF formátu na webu ČSSZ. Tiskopis můžete vyplnit a odeslat elektronicky prostřednictvím ePortálu ČSSZ, k přihlášení ale potřebujete datovou schránku nebo bankovní identitu.

K dispozici jsou dva typy tiskopisu, které jsou totožné pro ženy i muže a jsou současně také čestným prohlášením o výchově:

 • Pro získání výchovného za vlastní dítě, tedy pro rodiče. (zde ke stažení)
 • Pro získání výchovného za jiné dítě, což se týká například osvojitelů, pěstounů nebo poručníků. (zde ke stažení)

V tiskopise se vždy uvádí jméno dítěte a jeho rodné číslo, vztah k dítěti a také doba výchovy. Na každé jednotlivé dítě musíte využít samostatný tiskopis.

Budoucnost výchovného k důchodu: Nárok až od tří dětí a konec valorizace

Doklady a potvrzení

Vztah k vlastnímu dítěti se standardně ověřuje v evidenci obyvatel, takže pokud jste například pobírali rodičovský příspěvek nebo mateřský příspěvek (ten se vyplácel před rokem 1989), měli by si úředníci vše snadno ověřit a pravděpodobně nebudete muset nic dokládat. Pokud však ověření nebude možné, musíte doložit originál nebo ověřenou kopii rodného listu dítěte.

Pokud jde o nevlastní dítě, musíte vždy svou výchovu doložit. Mělo by jít o některý z těchto dokumentů či dokladům, a to podle situace a vztahu k dítěti:

 • Rozhodnutí soudu o svěření dítěte do péče jiné osoby
 • Rozhodnutí soudu o osvojení dítěte
 • Rozhodnutí soudu o předání dítěte do péče budoucího osvojitele
 • Rozhodnutí soudu o předání dítěte osvojiteli do péče před osvojením
 • Jmenování fyzické osoby poručníkem dítěte
 • Rozhodnutí soudu o svěření dítěte do pěstounské péče a do pěstounské péče na přechodnou dobu
 • Rozhodnutí soudu o svěření dítěte do předpěstounské péče zájemci o pěstounskou péči
 • Rozhodnutí soudu o nařízení předběžného opatření o péči o dítě
 • Podání návrhu soudu na zahájení soudního řízení o ustanovení fyzické osoby poručníkem dítěte, jestliže tato osoba o dítě osobně pečuje a nemá k němu vyživovací povinnost (jde o dobu, po kterou probíhá toto soudní řízení)

V některých případech se může stát, že o výchovné na konkrétní dítě požádal už někdo jiný, nebo ho už dokonce pobírá. Může jít například o situaci rozvedených manželů, kdy matka již do důchodu odešla dříve a výchovné jí bylo přiznáno, a otec o důchod i výchovné žádá později.

V takovém případě se rozběhne správní řízení, ve kterém ČSSZ rozhodne, kdo má na výchovné nárok. Při tomto řízení úředníci získávají informace o rozsahu výchovy a zkoumají různé dokumenty nebo informace a údaje, které má ČSSZ k dispozici. Typicky může jít o historické záznamy o zaměstnání nebo čerpání ošetřovného. Součástí mohou být také výslechy svědků, například samotných dětí. Více o sporech jsme psali v tomto článku.

Foto: Adobe Stock

Více k tématu