Úředníci ČSSZ vyřešili už přes 300 sporů o výchovné k důchodu, další řízení běží

V Česku přibývají spory o přiznání výchovného. Jde o situace, kdy se rodiče či další osoby nemohou dohodnout na tom, kdo peníze za dítě k důchodu získá. Česká správa sociálního zabezpečení zatím řešila 479 sporných řízení.

Foto: Adobe Stock
Bývalí manželé vedou spor o výchovné. (ilustrační foto)

Na výchovné 500 korun za každé dítě má nárok ten, kdo splňuje podmínky výchovy a zároveň ten, kdo se o dítě staral v největším rozsahu. V některých případech ale mohou nastávat spory o to, kdo má na výchovné nárok. Může jít například o rozvedené rodiče nebo ty, kteří žijí odděleně. Případně o další osoby, které dítě vychovávaly nebo jim bylo svěřeno do péče, tedy například osvojitele či pěstouny.

Nastat mohla například situace, kdy stát automaticky od ledna 2023 přiznal výchovu matce (stávající důchodkyni), protože předpokládal, že se o dítě starala nejdéle. Následně mohl o výchovné požádat otec, který měl dítě po rozvodu ve své péči a vychovával ho déle. Pokud to v řízení prokáže, Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) následně matce výchovné odebere a přizná ho otci.

ČSSZ ke konci června evidovala celkem 479 sporů o výchovné. Z toho již 302 sporů bylo k tomuto datu vyřešených. „V cca 85 % případů bylo sporné řízení rozhodnuto ve prospěch matky,“ uvedla pro České důchody mluvčí úřadu Jitka Drmolová.

Novější čísla zatím nejsou k dispozici, protože úřad tuto agendu eviduje na půlroční bázi. Další čísla tak budou k dispozici na začátku příštího roku.

Výchovné k důchodu se v roce 2024 překvapivě nezvýší

Jak se spory řeší

Všechny spory řeší ČSSZ ve speciálním správním řízení. Klíčové při posuzování výchovy je to, kdo dítě reálně vychovával déle. Což se snadno řekne, ale hůře prokáže, protože velmi často se výchova rodičů v průběhu manželství překrývala a starali se oba.

„Pokud nebude dosaženo dohody pečujících osob o rozsahu péče a takový spor výjimečně vznikne, bude tuto záležitost řešit OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno ve správním řízení. Při zjišťování osoby, která pečovala o dítě v největším rozsahu, může vyžadovat potřebnou součinnost a doklady od všech osob, které se na péči podílely, vyslechnout další svědky, a tak dále,“ uvádí ČSSZ v instrukcích pro žadatele.

Na konci správního řízení, které trvá 30 dnů, je vydáno rozhodnutí o tom, která osoba zajišťovala péči o dítě v největším rozsahu. A ta jediná má na výchovné nárok.

Pokud již bylo výchovné dříve přiznáno jiné osobě a v řízení se dojde k výsledku, že na něj má nárok někdo jiný, bude neoprávněné osobě důchod snížen právě o výši výchovného. Typicky to může nastat v případě, že jeden z rodičů odejde do důchodu dříve a požádá si o výchovné, na které nemá nárok. A poté druhý rodič, který žádá o důchod později, tento nárok zpochybní.

Foto: Adobe Stock

Více k tématu