Výchovné k důchodu se v roce 2024 překvapivě nezvýší

Přestože se má od roku 2024 pravidelně zvyšovat hodnota výchovného, v lednu k tomu výjimečně nedojde. Důvodem je, že se při řádné valorizaci zvýší pouze základní výměra. A také ustanovení v novele zákona, která jednorázově snížila červnovou mimořádnou valorizaci.

Foto: Adobe Stock
Seniorka přemýšlí o svém důchodu. (ilustrační foto)

V současné době je výše výchovného stanovena na 500 korun za každé vychované dítě. Tato částka se má pravidelně zvyšovat a poprvé k tomu mělo dojít v lednu 2024. Tentokrát k tomu ale výjimečně nedojde.

Podle pravidel, která stanovuje zákon, dle se má výchovné vždy zvýšit o stejný počet procent, jako se zvýší procentní výměry důchodů při řádné valorizaci. Pokud navíc v předchozím roce proběhne mimořádná valorizace, zvýší se výchovné i o míru této valorizace.

Ani jedna podmínka tentokrát nebude splněna. Při řádné valorizaci v lednu 2024 se totiž zvýší pouze základní výměra důchodů, a to o 360 korun. Procentní výměra se nezvýší, takže to nebude mít vliv ani na výchovné.

Standardně by mělo proběhnout alespoň navýšení o míru inflace, o kterou se zvýšily procentní výměry důchodů v rámci proběhlé mimořádné valorizace v roce 2023. Jenže ani to se nestane, protože mimořádná valorizace v červnu neproběhla podle původních pravidel. Byla jednorázově snížena pomocí důchodové novely, kterou vláda na přelomu zimy a jara prosadila.

Tato novela výslovně uvádí, že při mimořádné valorizaci nepoužije pravidlo, které by znamenalo zvýšení výchovného. Jinými slovy to znamená, že i když v červnu 2023 došlo ke zvýšení procentní výměry důchodů o 2,3 %, výchovného se to netýká.

Výše výchovného tak v roce 2024 zůstane 500 korun a v této výši bude přiznáváno i ke všem novým důchodům, jejichž příjemci o výchovné podle platných pravidel požádají. U stávajících starobních důchodců je výchovné součástí procentní výměry, a ta – jak již bylo uvedeno – zůstane od ledna stejná.

Tuto skutečnost konstatuje také nařízení o valorizaci důchodů v lednu 2024, které bude tento týden schvalovat vláda. „Částka zvýšení za 1 vychované dítě se tedy pro důchody přiznávané v roce 2024 nemění a bude platit v roce 2024 ve stejné výši, jako platí v roce 2023,“ stojí v návrhu nařízení.

Foto: Adobe Stock

Více k tématu