Budoucnost výchovného k důchodu: Nárok až od tří dětí a konec valorizace

Součástí návrhu velké důchodové reformy je také postupné omezení výchovného, tedy současných 500 korun za každé vychované dítě. Počítá se s tím, že tato částka bude vyplácena až od třetího dítěte, ale mezitím bude přechodné období, ve kterém se výchovné za první dvě děti bude postupně snižovat. Výchovné se také úplně přestane valorizovat.

Foto: Adobe Stock
Budoucí seniorka přemýšlí o důchodu. (ilustrační foto)

V současné době je k důchodu vypláceno výchovné ve výši 500 korun za každé vychované dítě. Výše výchovného, které se přiznává k novým důchodům, je také pravidelně vždy valorizována. (V lednu 2024 k navýšení výchovného výjimečně nedojde, protože valorizace zvyšuje pouze základní výměru důchodů. Podrobněji je to vysvětleno v tomto článku.)

Připravovaná důchodová reforma má pravidla výchovného upravit. Konkrétně má jít o tyto změny:

  • Výchovné ve výši 500 Kč se má od roku 2030 vyplácet pouze za tři a více dětí. První dvě děti mají být oceňovány prostřednictvím plánovaného rodičovského vyměřovacího základu, který bude pečujícího rodiče oceňovat fiktivním výdělkem ve výši průměrné mzdy.
  • Výchovné za první dvě děti u nově přiznávaných důchodů se má postupně snižovat až na nulu. Do roku 2026 má být vše beze změny a bude činit 500 Kč. Ale pak má každý rok docházet ke snižování výchovného, a to postupně na 300 Kč v roce 2027, 200 Kč v roce 2028 a 100 Kč v roce 2029. Od roku 2030 se již vyplácet nebude.
  • Výše výchovného, které je přiznáváno k novým důchodům, se nebude do budoucna valorizovat a bude činit stále 500 Kč.
  • Přestane se valorizovat již přiznané výchovné.

Výchovného, které bylo již přiznáno nebo bude přiznáno před začátkem účinnosti reformy, se plánované změny netýkají. Žádné stávající výchovné nebo to, které bude přiznáno do konce roku 2026, nebude nijak kráceno, odebíráno nebo měněno. Pouze má být zastavena jeho budoucí valorizace.

Omezení valorizace výchovného

Hodnota výchovného, které je přiznáváno k novým důchodům (a v budoucnu se bude týkat jen tří a více dětí), má být už trvale zakonzervována na úrovni 500 Kč a v budoucnu již nemá docházet k navyšování této částky.

U stávajících důchodů, ke kterým již bylo výchovné přiznáno, to momentálně funguje tak, že výchovné se stává součástí procentní výměry důchodu a pravidelně tak dochází k jeho navyšování při pravidelných valorizacích. Zkrátka pokud se v rámci valorizace navýší procentní výměra, zvýší se i výchovné.

To se ale má změnit a již přiznané výchovné by se od roku 2027 zvyšovat nemělo. Podle návrhu to má fungovat tak, že při valorizaci se nejprve od procentní výměry důchodu odečte hodnota výchovného a zbylá část této výměry se standardně navýší. A poté se výchovné opět k procentní výměře přičte.

Při této operaci se přitom nebude přihlížet k částce, o kterou již bylo výchovné v minulosti navýšeno třeba při mimořádných valorizacích. Jinými slovy, pokud měl někdo přiznané výchovné 1000 Kč za celkem 2 děti, bude se mu při výpočtu valorizace od procentní výměry odečítat vždy jen těchto 1000 Kč.

Schvalování v roce 2024

Návrh důchodové reformy, jehož součástí je i omezení výchovného, je nyní v připomínkovém řízení, v rámci kterého mohou ministerstva, úřady, odbory, asociace a další zájmové skupiny předkládat své komentáře a připomínky. Řízení trvá do 15. prosince a poté úředníci ministerstva připomínky vyhodnotí a případně zapracují změny.

Následně návrh zamíří na jednání vlády a poté do Poslanecké sněmovny a Senátu. Nakonec ho musí podepsat prezident. Očekává se, že legislativní proces bude dokončen během léta nebo podzimu 2024.

Foto: Adobe Stock

Více k tématu