Ministr Jurečka představil finální návrh důchodové reformy

Ministerstvo práce a sociálních věcí poslalo do připomínkového řízení návrh velké důchodové reformy. Změnit se má řada parametrů důchodového systému, například se navýší důchodový věk a omezí se započítávání výdělků i dob pojištění. První změny by mohly začít platit od roku 2025, další pak budou nabíhat postupně v následujících letech.

Foto: Úřad vlády ČR
Ministr Marian Jurečka.

Plánované rozsáhlé změny důchodů mají již konkrétní podobu. Ministr Marian Jurečka tento týden představil parametry důchodové reformy a zahájil také formální část legislativního procesu.

„Nikdo už dnes nemůže pochybovat o tom, že musí přijít jasné a koncepční změny důchodového systému, které zajistí férové důchody nejen dnešním seniorům, ale i budoucím generacím. Už se nám podařilo zatáhnout za záchrannou brzdu. Prosadili jsme nové podmínky pro předčasné starobní důchody a změny v oblasti valorizací. Nyní přicházíme s rozsáhlejší úpravou, na kterou zatím nikdo jiný neměl odvahu. Bez důchodové reformy by hrozilo, že současný průběžný penzijní systém přestane fungovat,“ konstatoval k návrhu Marian Jurečka.

Důchodová reforma, která již byla projednána na úrovni vládních stran, by se měla schvalovat v průběhu příštího roku. Změny mají nabíhat postupně, ty první by měly začít platit od roku 2025, další pak v roce 2026 a později.

Nejzásadnější navrhované změny jsou tyto:

1. Mechanismus zvyšování důchodového věku

Dojde k prolomení hranice 65 let u důchodového věku a bude docházet k jeho postupnému navyšování. Cílem je, aby lidé trávili v důchodu průměrně 21,5 let, a zvyšování se bude pravidelně přepočítávat podle očekávané délky dožití. Každý se v 50 letech dozví, jaký bude jeho důchodový věk. První zvýšení důchodového věku se dotkne lidí narozených v roce 1968. Více je plánovaný mechanismus popsaný v tomto článku.

2. Zpomalení růstu nových důchodů

Výpočet nově přiznávaných důchodů bude méně zohledňovat výdělky i doby důchodového pojištění. Důchody i nadále pravidelně porostou, ale pomaleji. Toto opatření bude nabíhat postupně od roku 2026. V plánu je, že v roce 2035 se bude osobní vyměřovací základ započítávat z 90 % a procento každého roku pojištění se sníží ze současných 1,5 % na 1,45 %.

3. Zvýšení minimálního důchodu

Minimální přiznávaný důchod se výrazně zvýší a bude činit 20 % průměrné mzdy. Nyní činí minimální důchod 4810 korun, podle nových pravidel by to bylo 8080 korun. Každý rok se bude minimální částka přepočítávat.

4. Zavedení rodinného vyměřovacího základu

Lidé, kteří se starají o děti nebo nemocné blízké v rodině, budou více oceňováni. Kromě toho, že se péče bude počítat jako náhradní doba, se jim bude jako vyměřovací základ počítat fiktivní výdělek ve výši průměrné mzdy. Pokud bude rodič i pracovat, jeho skutečný výdělek se k fiktivnímu základu přičte, a tím se ocenění doby péče zvýší.

5. Omezení výchovného

Současná podoba výchovného bude omezena. Nárok na 500 korun za vychované dítě nevznikne u prvních dvou dětí, ale bude se počítat od třetího dítěte a výše. Již přiznané výchovné zůstane v plné výši, změna se tedy dotkne jen budoucích důchodců.

6. Sdílení vyměřovacího základu manželů a partnerů

Manželé nebo registrovaní partneři budou moci dobrovolně sdílet své odvody na důchody. Jejich budoucí důchod se tedy bude počítat ze společného vyměřovacího základu. Pro vstup do tohoto režimu bude potřeba souhlas obou manželů nebo partnerů, pro vystoupení pak bude stačit rozhodnutí jednoho z nich.

Součástí návrhu jsou i některé další dílčí změny:

  • Nižší krácení za předčasnost při odpracování alespoň 45 let u předčasných důchodů.
  • Prodloužení lhůty pro obnovení nároku na vdovský a vdovecký důchod ze 2 na 5 let.
  • Počítání doktorského studia jako náhradní doby (pouze při úspěšném dokončení).
  • Snížení věku pro získání nároku na takzvaný odložený důchod.
  • Omezení zasílání informativních osobních listů důchodového pojištění (IOLDP) v papírové podobě a zpoplatnění zasílání valorizačních oznámení v papírové podobě.
  • Zjednodušení postupů při prokazování žití u výplaty důchodů do zahraničí.

Návrh zatím neobsahuje žádné řešení problematiky náročných profesí. V současné době probíhají jednání o profesích, které by měly získat nárok na předčasný důchod bez sankcí a detaily by měly být představeny v průběhu příštího roku.

Důchodová reforma je nyní v připomínkovém řízení, v rámci kterého mohou ministerstva, úřady, odbory, asociace a další zájmové skupiny předkládat své komentáře a připomínky. Řízení trvá do 15. prosince a poté úředníci ministerstva připomínky vyhodnotí a případně zapracují změny. Následně návrh zamíří na jednání vlády a poté do Poslanecké sněmovny a Senátu. Nakonec ho musí podepsat prezident. Očekává se, že legislativní proces bude dokončen během podzimu 2024.

Portál České důchody nyní připravuje seriál, ve kterém budou srozumitelně vysvětleny všechny plánované změny.

Foto: Úřad vlády ČR

Více k tématu