O důchodu s ministrem: Odpracované roky, nepřetržitý provoz v zaměstnání a zvýšení valorizace

Budoucí důchodci se zajímají zejména o počty odpracovaných let, zohlednění náročných pracovních podmínek při odchodu do důchodu nebo sdílené důchodové nároky manželů. Další čtenáři se pak zajímají o výši lednové valorizace nebo studium. Přinášíme další kolo pravidelného seriálu O důchodu s ministrem, ve kterém Marian Jurečka odpovídá na vaše dotazy.

Foto: Úřad vlády ČR
Ministr Marian Jurečka.

Vážený pane ministře, pečlivě jsem si pročetl vaše odpovědi z minulých dotazů a chybí mi tam jedno podstatné téma. Jsem ročník 1961 a 44 let pracuji v nepřetržitém provoze (energetika a teplárenství u jediného zaměstnavatele). Můj takzvaný kolotoč směn je následující: 2 ranní (r), 2 odpolední (o), 3 noční (n), 2 dny volna (v), 2r, 1o, 2v, 2n, 2v, 3r, 2o, 2n, 3 dny volna. Přes týden jsou to 8hodinové směny a o sobotách a nedělích 12hodinové směny. Svátky, Vánoce a podobně nevyjímaje. Jak sám vidíte, o nějakém pevném režimu nemůže být ani řeč. Více než 30 let slýchávám od různých odborníků, poradců a lékařů, jak je taková práce na směny zdraví škodlivá, ale nikdo s tím nic nedělá. Proč pracovníci za každých odpracovaných 10 let v nepřetržitých provozech s takovým režimem nemohou jít o 1 rok dříve do důchodu bez krácení? Víte, jaký má taková práce dopad nejen na zdraví, ale i na rodinný život? Pokud teprve něco chystáte a teprve o tom uvažujete, obávám se, že můj ročník a jemu blízké se již toho nedočkáme a budeme to muset skousnout až do řádného důchodu. Děkuji za odpověď. (Lubomír Pustějovský)

Vážený pane Pustějovský, děkuji za velmi správný dotaz. Ten kolotoč směn musí být opravdu náročný. Jsem si vědom toho, že i mnoho dalších lidí vykonává náročné profese. Vám všem za to patří můj velký respekt. Rozšíření okruhu osob, které budou mít nárok na snížení důchodového věku z důvodu práce v rizikovém prostředí, se připravuje ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví. To vychází z existující kategorizace prací a rizik upravených v zákoně o ochraně veřejného zdraví. První skupina rizik, která by měla ovlivnit snížení důchodového věku, by měla být nadefinována v příštím roce co nejdříve. Následně bude záležet na legislativním procesu.

V případě, že své dosavadní zaměstnání vnímáte jako výrazně zatěžující pro organismus, doporučuji upozornit na to zaměstnavatele a navrhnout mu, aby Vám nastavil méně náročný pracovní režim, popř. se můžete zkusit dohodnout na zkrácení pracovní doby.

Dobrý den, důchodovou problematiku jsem až donedávna nesledoval. Ale když se nyní má hodně věcí měnit, tak jsem si některé věci nastudoval a zjistil jsem, že se mi do důchodu vůbec nepočítá studium. Studoval jsem univerzitu od roku 2013 do roku 2018 a měl jsem za to, že je to stejné jako se zdravotním pojištěním. Když jste se nyní rozhodli, že studium do důchodového pojištění nevrátíte, je možné si ho alespoň zpětně doplatit? Na infolince úřadu mi řekli, že je to možné jen rok zpětně, a to už se mě bohužel netýká. Chystáte prosím k tomu nějaké změny nebo výjimku? (Tomáš Novotný)

Zdravím Vás, Tomáši, děkuji za Váš dotaz. Soustavná příprava na budoucí povolání studiem na střední, vyšší odborné a vysoké škole od 1. 1. 2010 již nezakládá účast na důchodovém pojištění a doba studia po 31. 12. 2009 již není náhradní dobou pojištění. Od 1. 1. 2010 si však lze dobrovolně důchodově pojistit kteroukoliv dobu studia po dosažení věku 18 let. K přihlášce pojištění je pak nutno předložit potvrzení o době trvání studia. Studium lze prokázat vysvědčením, indexem, případně potvrzením školy. Z dokladů musí být patrno datum zahájení, případně ukončení studia. Roční omezení, o němž se zmiňujete, se vztahuje pouze na dobrovolnou účast bez uvedení kvalifikovaného zákonného důvodu. Podrobněji k této problematice na webu ČSSZ.

Dobrý den, mám dotaz ohledně přiznání důchodu ze Slovenska, kde jsem pracovala 10 let. V sociálním systému Slovenska náleží ženám důchod dříve než u nás. Můžu si teda požádat o část důchodu na Slovensku a pak u nás? Je pravda, že se započítává do sociálního pojištění i doba přípravy na budoucí povolání? Děkuji. (Katarina Kučerová)

Vážená paní Kučerová, děkuji za dotazy. Každý členský stát EU posuzuje nárok na důchod a počítá ho podle svých předpisů. Požádat o starobní důchod, resp. dílčí starobní důchod ze Slovenska můžete nezávisle na žádosti o český důchod. Pokud splníte podmínky nároku na slovenský starobní důchod dříve, než na český, požádáte jen o slovenský důchod, a až splníte podmínky nároku na český důchod, požádáte o český starobní důchod. O slovenský starobní důchod můžete požádat i prostřednictvím okresní správy sociálního zabezpečení. Ta ji pak předá Sociální pojišťovně v Bratislavě a zároveň jí potvrdí dobu českého důchodového pojištění, kterou jste získala v ČR.

Podle českých předpisů se pro nárok na důchod i jeho výši hodnotí i doba soustavné přípravy na budoucí povolání studiem na střední, vyšší odborné a vysoké škole vykonávané před 1. 1. 2010. Takto by tedy tuto dobu hodnotila česká strana, pokud by byla k jejímu hodnocení příslušná, a to i kdyby tato doba studia byla získána na území Slovenska.

O důchodu s ministrem: Výchovné pro muže, předčasný důchod a začátek účinnosti reformy

Vážený pane ministře. Není mi úplně jasné, v čem se liší předdůchod a předčasný důchod a jestli je možné je kombinovat. V práci už to nemohu vydržet, mám zdravotní problémy, mám dvě děti, je mi 58, tak je jasné, že do předčasného důchodu ještě nemůžu. Známá mi poradila, že můžu jít do předdůchodu na dva roky a pak do předčasného důchodu. Jde to tak udělat? Pokud jde, co pro to musím udělat? Děkuji. (Jana Pernerová)

Vážená paní Pernerová, děkuji za dotaz. V případě tzv. předdůchodu se fakticky jedná o starobní penzi na určenou dobu podle zákona o doplňkovém penzijním spoření, tj. čerpáte penzi ze svých vlastních naspořených prostředků v rámci doplňkového penzijního spoření, dříve penzijního připojištění se státním příspěvkem. V předdůchodu tedy budete žít ze svých úspor uložených ve třetím důchodovém pilíři.

Čerpat ho můžete za předpokladu, že měsíční částka bude činit minimálně 30 % průměrné mzdy. V roce 2023 se jedná o částku 11 792 Kč měsíčně.

Smyslem předdůchodu je nemuset žádat o předčasný starobní důchod z povinného důchodového pojištění nebo alespoň oddálit odchod do předčasného důchodu tak, aby jeho krácení za předčasnost, které je trvalé, bylo co nejnižší.

Záleží tedy na tom, kolik prostředků máte naspořeno v doplňkovém penzijním spoření. Podle toho můžete zkombinovat čerpání předdůchodu a na to navázat čerpáním předčasného starobního důchodu. Tuto alternativu doporučuji konzultovat s Vaší penzijní společností.

Budete-li čerpat předdůchod, budete pro účely veřejného zdravotního pojištění státním pojištěncem. Doba pobírání předdůchodu sice není dobou důchodového pojištění, tedy jeho čerpáním nezískáte další roky pro výpočet důchodu, ale jde o vyloučenou dobu, tedy Vám doba jeho pobírání, kdy nebudete mít příjmy z výdělečné činnosti, nesníží měsíční průměr výdělků zjišťovaný v rozhodném období, ze kterého se následně vypočítá starobní důchod.

Dobrý den, pane ministře, mám problém s výší odpracovaných let. Zůstala jsem s posledním dítětem déle doma, protože trpěl sociální fobií. Místo srovnání důchodů manželů bych uvítala srovnání odpracovaných let manželů. Neuvažujete o tom? Děkuji za odpověď. Hodně štěstí ve všem. (Krňávková)

Vážená paní Krňávková, děkuji za dotaz. V rámci důchodové reformy připravujeme i tzv. sdílení vyměřovacích základů manželů a registrovaných partnerů. To bude znamenat, že se zjednodušeně řečeno výdělky dosahované oběma manžely v jednotlivých letech, po které bude sdílení trvat, sečtou a rozdělí mezi oba manžele. Tedy jednomu z nich se roční výdělek zvýší a druhému sníží. Takto stanovené roční výdělky (roční vyměřovací základy) se pak použijí pro individuální výpočet starobního důchodu každého z manželů. Tomu z páru, který v době sdílení vydělával méně, se ve srovnání se stavem, kdy by byly pro výpočet důchodu použity jeho skutečné výdělky, starobní důchod zvýší, naopak tomu, který vydělával více, se sníží. Výraznější finanční efekt to bude mít pro páry s velkým rozdílem v příjmech.

Sdílení vyměřovacích základů bude dobrovolné a dojde k němu, jen když se na tom oba manželé dohodnou. Taková dohoda bude mít účinky od začátku manželství a bude platit do doby, než prvnímu z manželů bude přiznán starobní důchod, popř. než ji jeden z manželů vypoví, a samozřejmě do skončení manželství, resp. registrovaného partnerství.

Nepůjde tedy o „srovnání důchodů manželů“ a nepůjde ani o dělení odpracovaných let mezi manžele, kde existuje riziko, že by po rozdělení nesplnil podmínku potřebné doby pojištění ani jeden z nich.

Dobrý den. Chci se zeptat. Narodila jsem se 12. 2. 1964. Byla jsem vdaná, žila jsem a vychovávala s manželem skoro 30 let 2 děti (nyní jsou už dospělé). V roce 2016 manžel zemřel. Bude možné při výpočtu mého důchodu brát v úvahu jeho výdělek? Pokud byly děti malé, pracovala jsem vždy na zkrácený úvazek a tím pádem jsem měla nižší mzdu. Manžel zemřel v 52 letech. Pokud jsem se informovala, budu mít velmi nízký důchod. Jak to bude s výpočtem v roce 2028, kdy půjdu do důchodu? Je možné započítat i výdělek manžela? (Renáta Janáčková)

Vážená paní Janáčková, děkuji za dotaz. Musím Vás ale bohužel zklamat. Váš důchod bude vypočten výhradně z výdělků, kterých jste dosahovala a ještě dosáhnete v rozhodném období, tedy ve Vašem případě v letech 1986 až 2027. Připravované sdílení vyměřovacích základů, které popisuji v odpovědi na dotaz paní Krňávkové, se bude týkat pouze těch manželů a registrovaných partnerů, kteří uzavřou dohodu o sdílení až v době účinnosti chystaného opatření důchodové reformy.

Vážený pane ministře, četla jsem, že hnutí ANO navrhuje zvýšení valorizace důchodů v lednu 2024 o 500 Kč. Mám důchod necelých 15 tisíc Kč, žiju sama a současné plánované zvýšení o 360 Kč je pro mě nedostačující – vše zdražuje a já musím omezovat nákupy a do Polska se nedostanu, protože nemám auto. Mohl byste prosím alespoň uvažovat o zvýšení valorizace, i kdyby to měla být jen polovina z těch 500 Kč? Nebyl byste ochoten ke kompromisu? Děkuji a držím vám palce. (Vlaďka, Brno-Královo Pole)

Vážená paní Vlaďko, děkuji za dotaz a Vaši podporu. Návrh hnutí ANO nemohu podpořit, neboť by znamenal navýšení výdajů státního rozpočtu o více než 17 miliard korun, a to nejen v roce 2024, ale i v dalších letech. Důchody přitom byly jen v posledních dvou letech zvýšeny už celkem 6x, z toho 3x v roce 2022, 2 x v letošním roce a šestým zvýšením bude lednová valorizace v roce 2024.

Pokud Vám důchod nepostačuje ke krytí základních životních potřeb, neváhejte se obrátit na kontaktní pracoviště příslušné krajské pobočky úřadu práce. Zde můžete např. uplatnit žádost o příspěvek na bydlení.

Pokud máte dotaz na ministra Mariana Jurečku, můžete nám ho poslat na adresu [email protected]. Do předmětu zprávy napište „O důchodu s ministrem“. Vybereme nejčastější a nejzajímavější dotazy a ministr na ně odpoví v některém z dalších dílů. Dotazů nám chodí opravdu hodně, takže může trvat delší dobu, než se k nim dostaneme. Předchozí díly seriálu si můžete zobrazit tady.

Více k tématu