O důchodu s ministrem: Výchovné pro muže, předčasný důchod a začátek účinnosti reformy

Budoucí důchodci se zajímají o žádosti přes internet, předčasný důchod nebo datum plánovaných změn důchodů. Další čtenáři se ptají na vdovské důchody. Přinášíme další kolo pravidelného seriálu O důchodu s ministrem, ve kterém Marian Jurečka odpovídá na vaše dotazy.

Foto: Úřad vlády ČR
Ministr Marian Jurečka.

Dobrý den, plánuju odejít na jaře do důchodu a četla jsem o tom, že se bude zavádět podání žádosti o důchod po internetu. Známého úřednice při podání žádosti na pobočce upozornila, že mu chybí nějaké papíry a snížilo by mu to důchod. Bude někdo podklady kontrolovat a pomáhat s doplněním, i když se to bude dělat elektronicky? Jak to bude fungovat? A budete už v systému vidět, kolik mám dětí a jaké mám školy, nebude se to už muset dokládat? (Ing. Novotná, Brno)

Vážená paní inženýrko, rozhodně chystáme možnost podávání žádostí o důchod online a to ještě letos. Česká správa sociálního zabezpečení zavede novou interaktivní službu na svém ePortálu. Nepůjde jen o prostý interaktivní PDF formulář, ale o komplexní servis. Nová speciální služba ePortálu ČSSZ bude interaktivní, intuitivní a vůbec proklientská. Integrované nápovědy a kontroly v maximální možné míře zaručí, že podání bude úplné, bez nutnosti dalšího doplňování. Počet vychovaných dětí bude doplňovat žadatel, protože tuto informaci nemá ČSSZ k dispozici.

Vedle online žádosti zůstane samozřejmě i nadále možnost sepsání žádosti osobně přímo na Okresní správě sociálního zabezpečení.

Vážený pane ministře. Jsem dvojnásobný vdovec. První žena zemřela v prosinci 1975 a zanechala mi syna narozeného v červenci 1973. V roce 1976 jsem se znovu oženil. Manželka měla v péči syna narozeného v dubnu 1972. Spolu jsme vychovali další dvě děti, syna (leden 1977) a dceru (duben 1984). Můj syn z předešlého manželství byl až do zletilosti psán na mne, proto možná u něj se žádostí o výchovné uspěji. Manželka narozená v červnu 1953 byla koncem osmdesátých let v plném invalidním důchodu, který pak přešel do starobního. O rodinu se čtyřmi dětmi jsme se starali bez problémů oba, a proto nevidím důvod, proč bych nemohl dostat výchovné na všechny čtyři děti. Jsem snad jako otec něco podřadného? Na úřadech mi řekli, že mám nějak doložit, že jsem se o děti staral víc než zesnulá žena. Něco tak odporného neudělám. Závěrem bych chtěl dodat, že manželka výchovou dětí nepřišla o kariéru a lepší pracovní zařazení. Vím, že to není jen můj problém a doufám pevně, že jej vyřešíte. (Jiří Vinš, Kladno-Kročehlavy)

Vážený pane Vinši, děkuji za dotaz i popsání Vaší situace. Nicméně na základě údajů, které jste uvedl, nemohu, a ani k tomu nejsem oprávněn, posoudit, zda Vám vznikl nárok na zvýšení procentní výměry starobního důchodu za výchovu dětí, popř. za kolik.

K výchovnému mohu jen obecně uvést, že prvotním důvodem pro jeho zavedení bylo zmírnění rozdílu mezi průměrným starobním důchodem mužů a žen, který činil více než 2 000 Kč. Jednou z příčin tohoto rozdílu jsou výkyvy v kariérách žen, které nastávají v důsledku výchovy dětí.

V případě, že výchovu zajišťovalo více osob, náleží výchovné za každé dítě pouze jednou, a to té osobě, která výchovu zajišťovala v největším rozsahu, přičemž výchovu je třeba pro tento účel posuzovat od narození dítěte až do nabytí jeho zletilosti jako jeden celek.

Přestože je výchovné koncipováno jako nárok genderově neutrální, je určeno především ženám. Ženy pečující o děti ve větší míře vykonávají méně honorovaná zaměstnání, popř. zaměstnání s kratšími pracovními úvazky, která jsou navíc přerušována překážkami v práci z důvodu potřeby péče o dítě. Nejvýznamnější dopad na pracovní kariéru má výchova dítěte zejména v jeho předškolním věku a v prvních letech povinné školní docházky.

V pozdějším období jsou již děti samostatné, alespoň v tom směru, že není třeba z důvodu zajištění jejich výchovy přerušovat kariéru. Je tedy přirozené, že výchovné má ze své podstaty náležet tomu z rodičů, který se výchově více věnoval právě v raném stadiu života dítěte, což bývá obvykle matka. Ačkoliv výchovu dětí nepochybně zajišťují i muži, je v praxi zcela běžné, že v jejich kariérách se nevyskytují období, která mohla negativně ovlivnit délku doby jejich zaměstnání a jejich výdělky.

Důležité je brát v úvahu, že nepřetržité zaměstnání a vyšší výdělky se samy o sobě pozitivně projeví na výši důchodu – nedochází ke snížení důchodu a není tedy dán důvod pro kompenzaci prostřednictvím výchovného.

O důchodu s ministrem: Sdílené nároky manželů, odpracované roky a výše valorizace

Dobrý den pane ministře, v roce 2022 jsem si nechal přiznat předčasný důchod s pozastaveným vyplácením a dál jsem pracoval. Teď jsem o práci přišel. Chci ještě dál pracovat a něco si najít, můžu jít na úřad práce, i když mám zamítačku? Pokud ano, přičte se mi doba na úřadu práce k odpracovaným rokům? Co byste mi v mém případě poradil? Děkuji za odpověď. (Karel)

Vážený pane Karle, velmi si Vážím Vaší snahy dále pracovat a držím palce, ať brzo najdete vhodné uplatnění. Věřte, že i firmy po lidech jako jste Vy velmi volají.

Nicméně ve Vaší aktuální situaci můžete buď požádat o uvolnění výplaty předčasného důchodu a pobírat ho do doby, než si najdete další zaměstnání, nebo se přihlásit do evidence uchazečů o zaměstnání u úřadu práce a po nalezení zaměstnání pokračovat ve výdělečné činnosti. O uvolnění výplaty předčasného důchodu pak požádat až od dosažení důchodového věku.

Procentní výměru předčasného důchodu však lze přepočítat pouze za dobu výdělečné činnosti vykonávané po jeho přiznání, nikoli za dobu vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání u úřadu práce. To je tzv. náhradní doba pojištění a nelze ji přičíst k době pojištění získané do vzniku nároku na předčasný starobní důchod ani ji odečíst z celkové doby předčasnosti, za kterou byl důchod krácen. Stav, kdy po přiznání starobního důchodu bez výplaty není vykonávána výdělečná činnost, tedy nevede k navýšení jeho procentní výměry.

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, proč nemám nárok na vdovský důchod. Můj manžel narozený v roce 1956 těžce pracoval celý život, maturitu jsme si oba dodělali při zaměstnání. Začátkem roku 2021 začal mít bolesti na hrudi, navštěvoval lékaře, ale zdravotní péče se mu nedostalo. 19. února 2021 jsem odešla do práce, ještě jsme se pozdravili ve dveřích, a za hodinu ho syn našel mrtvého. Řekněte mi, je to spravedlivé, když celou dobu platil zdravotní pojištění a potřebnou pomoc nedostal? Celý život platil sociální pojištění – slibovaných 20 let v důchodu si neužil a ani já nemám nárok na důchod po něm. Moje maminka se dožila 65 let. Já už mám také odpracováno skoro 44 let a důchod mi bude krácen. Sil ubývá a každým dnem v práci se snižuje možnost, že se ho vůbec člověk dožije. Když slyším o nekonečném zdražování, tak mám strach, že nebudu mít ani na chleba. Vaše vláda nemyslí na slušné a poctivé lidi, a to je moc smutné. (Vlasta Zapletalová)

Vážená paní Zapletalová, děkuji za Váš dotaz i popis Vaší nelehké situace. Podle současných pravidel je nárok na vdovský důchod po dobu jednoho roku od úmrtí manžela a dále pak, pokud je splněna některá z podmínek uvedených v zákoně o důchodovém pojištění. Jde o podmínky, které znemožňují nebo omezují výkon vlastní výdělečné činnosti:

  • pečuje o nezaopatřené dítě,
  • pečuje o dítě, které je závislé na pomoci jiné osoby,
  • pečuje o svého rodiče nebo rodiče zemřelého manžela, který s ní žije v domácnosti a je závislý na pomoci jiné osoby,
  • je invalidní ve třetím stupni, nebo
  • dosáhla alespoň věku o čtyři roky nižšího, než činí důchodový věk pro muže stejného data narození nebo důchodového věku, je-li důchodový věk nižší.

Ve Vašem případě to znamená, že Vám nárok na obnovu vdovského důchodu vznikne, pokud do dvou let od zániku předchozího nároku, tj. do 18. 2. 2024 (předchozí nárok trval od 19. 2. 2021 do 18. 2. 2022) splníte některou z výše uvedených podmínek.

Pro úplnost ještě dodávám, že v rámci důchodové reformy bude navrženo opatření, které prodlouží lhůtu, ve které bude možné splnit některou z podmínek pro obnovení nároku na vdovský důchod ze dvou na pět let. (Ministr k tomu více odpovídal i v tomto dílu.)

Vážený pane ministře, už mám v důchodech úplný zmatek, jak se teď řeší tolik novel a reforma a pořád se mění pravidla. Prosím kdy budou všechny změny zavedené a bude klid? Mám termín odchodu do důchodu v roce 2025, tak by mě zajímalo, jestli budou důchody v té době už nějak přehledné a všechny novinky už budou platit. (Radek Lavička)

Vážený pane Lavičko, do konce letošního roku předložím vládě návrh opatření, která jsou součástí důchodové reformy. U části opatření navrhujeme účinnost od ledna 2025, u části až od ledna 2026. Zcela jasno o přijatých změnách a jejich konkrétní podobě však bude až po skončení legislativního procesu. Všechna opatření jsou popsána na speciální webové stránce.

Pokud máte dotaz na ministra Mariana Jurečku, můžete nám ho poslat na adresu [email protected]. Do předmětu zprávy napište „O důchodu s ministrem“. Vybereme nejčastější a nejzajímavější dotazy a ministr na ně odpoví v některém z dalších dílů. Předchozí díly seriálu si můžete zobrazit tady.

Více k tématu