O důchodu s ministrem: Nárok na důchod při péči, přesluhování a valorizace v lednu 2024

Současní starobní důchodci se zajímají zejména o detaily valorizace důchodů v lednu 2024. Další čtenáři se ptají na předčasné důchody, prodlení úředníků u žádostí nebo na nárok na důchod při náročné péči o nemocné blízké. Přinášíme další kolo pravidelného seriálu O důchodu s ministrem, ve kterém Marian Jurečka odpovídá na vaše dotazy.

Foto: Úřad vlády ČR
Ministr Marian Jurečka.

Vážený pane ministře, s nelibostí jsem vyslechl vaše oficiální oznámení, že valorizace v příštím roce bude 360 korun pro všechny. Proč jste k tomu přistoupili, kde je zásluhovost? Chápu, že u mimořádných valorizací to byl extrém, ale řádné valorizace byly vždy spravedlivé a mělo u toho zůstat. (Honza, Vlašim)

Dobrý den, pane ministře. Proč dostáváme v lednové valorizaci přidáno všichni důchodci stejně? Já mám odpracováno 48 let a mám stejně přidáno, jako ten, který pracoval jen 35 let a zbytek byl na sociálních dávkách. Takový má už přece od státu peníze vybrané. A u nižších důchodů u žen? Vždyť ženy u nás se dožívají o 8 let víc jak muži, tak budou pobírat důchod déle. Děkuji za odpověď. (Josef C.)

Dobrý den, strukturu zvýšení důchodů v pravidelném termínu, vždy od ledna kalendářního roku, nikdy nemůže svým rozhodnutím ovlivnit vláda nebo ministr práce a sociálních věcí.

Podoba zvýšení, tedy rozdělení mezi základní (pro všechny stejnou) výměrou a procentním zvýšením, vyplývá přímo ze zákona o důchodovém pojištění, který stanovuje, že základní výměry se musí zvýšit tak, aby činily 10 % průměrné mzdy platné pro nový kalendářní rok.

Dobrý den. Zajímalo by mě, z čeho se mi bude počítat starobní důchod. Narodila jsem se v roce 1962 a do důchodu půjdu v 63 letech a 2 měsících. Od 15 let jsem byla na SOU a poté jsem pracovala jako prodavačka. Mám 2 dcery, jedna ročník 1985 a druhá 1987. Obě měly velmi silné astma a alergie a vyžadovaly 24hodinovou péči. Pak jsem byla asi 1 rok na úřadu práce. Po rozvodu jsem se opět vdala, manžel je těžce tělesně postižený. V té době jsem pracovala jako OSVČ. Po 12 letech jsem ze zdravotních důvodů manžela musela ukončit živnost a začít o něj pečovat, neboť jeho stav se rapidně zhoršil. (Je po amputaci levé horní končetiny v rameni a levé dolní končetiny nad kolenem.) Kvůli tomu musel v roce 2022 podstoupit operaci páteře. Od roku 2004 jsem o něj začala 24 hodin denně pečovat. Obdržel průkaz ZTP/P. Doslechla jsem se, že bych měla pobírat minimální důchod ve výši 8040 korun. Za ta léta dřiny mi to připadá jak ostuda. Hlavně mi prosím neodpovídejte ve smyslu, že jsem si měla na důchod šetřit. Pečující nepobírají žádný plat, tak není z čeho. Děkuji za odpověď. (Jitka Krohová)

Vážená paní Krohová, děkuji za dotaz i nastínění Vašeho nelehkého osudu. Nicméně jen na základě toho, co píšete, nelze stanovit výši Vašeho starobního důchodu. Mohu jen obecně říci, že podmínkou nároku na starobní důchod je dosažení důchodového věku a získání potřebné doby pojištění, která činí 35 roků.

Započítá se do ní jak doba zaměstnání i samostatné výdělečné činnosti, za kterou bylo zaplaceno pojistné, tak náhradní doby pojištění, což je např. doba osobní péče o dítě do čtyř let věku nebo doba osobní péče o dítě mladší 10 let, které je závislé na pomoci jiné osoby ve stupni I a dále osobní péče o osobu závislou na pomoci jiné osoby ve stupni II až IV. Před rokem 2007 šlo o péči o dítě ve věku do 18 let, které bylo dlouhodobě těžce zdravotně postižené vyžadující mimořádnou péči nebo péči o převážně bezmocnou osobu. V omezeném rozsahu se hodnotí i doba vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání u úřadu práce. Ve Vašem případě se bude hodnotit i doba učení po skončení povinné školní docházky.

Zásluhová složka důchodu se stanoví z výdělků dosahovaných v rozhodném období, které bude ve Vašem případě ohraničeno roky 1986 až 2024, resp. 2025, podle toho, ve kterém roce dosáhnete důchodového věku. Zohledněny budou Vaše roční vyměřovací základy přizpůsobené růstu mezd, ke kterému došlo od jejich dosažení do roku předcházejícího přiznání důchodu. Náhradní doby pojištění, které budou spadat do rozhodného období, ve kterých jste neměla žádné výdělky, budou z rozhodného období vyloučeny, aby nesnížily zjišťovaný průměr.

Pokud doba péče o závislou osobu trvala alespoň 15 let, provede se ještě zvláštní výpočet, kdy namísto vyloučených dob se do doby péče dosadí případné výdělky, kterých jste vedle péče dosahovala, a dále fiktivní vyměřovací základy ve výši příspěvku na péči vypláceného opečovávané osobě. Pojištěnci se přizná důchod ve výši, která z tohoto srovnání vyjde výhodnější. Dále Vám bude za výchovu dvou dětí náležet tzv. výchovné, tedy zvýšení procentní výměry starobního důchodu o 500 korun měsíčně za každé vychované dítě.

Dobrý den, pane ministře. Chtěla bych se prosím zeptat, jak to je s důchodem, když mám postiženého syna a starám se o něj 24 hodin denně. Sama mám částečný invalidní důchod (2. stupeň). Synovi je 20 let a mně 50 let. Děkuji za informace a přeji hezký den. (Martina Zichalová)

Vážená paní Zichalová, děkuji za dotaz. Předpokládám, že Váš syn byl uznán osobou závislou na pomoci jiné fyzické osoby aspoň ve stupni II, popř. vyšším. V takovém případě Vám doba osobní péče o syna zakládá účast na důchodovém pojištění. Doba péče o závislou osobu se po celou délku jejího trvání považuje za náhradní dobu pojištění, která se zohledňuje v rozsahu 100 %. Hodnotí se tedy stejně, jako by pečující osoba vykonávala výdělečnou činnost.

Doba péče se zároveň považuje za dobu vyloučenou, což znamená, že se o ni krátí rozhodné období, ze kterého se zjišťují výdělky pro účely stanovení výdělkového průměru pečující osoby. V případě péče trvající aspoň 15 let, se provede ještě zvláštní výpočet, který jsem popsal v odpovědi na předchozí dotaz.

Protože uvádíte, že pobíráte invalidní důchod, musím ještě zmínit ochranné opatření, které se týká osob, které pobírají nebo v minulosti pobíraly invalidní důchod při výpočtu jejich starobního důchodu. V takovém případě se porovná jejich průměrný měsíční příjem zjištěný z výdělků, kterých dosahovaly v rozhodném období. Pro výpočet procentní výměry starobního důchodu se pak použije výpočtový základ, který je pro žadatele výhodnější.

O důchodu s ministrem: Sdílené nároky manželů, odpracované roky a výše valorizace

Vážený pane Jurečko, je mi čerstvě 60 let a podal jsem si právě nyní v září žádost o předčasný důchod. Všude čtu, že ČSSZ je přetížená a vyřizování trvá dlouho, chtěl bych se proto ujistit, že se na mě budou vztahovat ještě staré podmínky, i když ČSSZ vyřídí žádost o předčasný důchod až za několik měsíců. Budu mít také nárok na mimořádnou valorizaci a valorizaci v lednu v plné výši? Děkuji. (Petr V.)

Vážený Petře, pokud jste dosáhl 60 let věku v září 2023, popř. dříve, a požádal jste si o přiznání předčasného starobního důchodu od data spadajícího před 1. říjen 2023, pak se na Vás budou vztahovat pravidla účinná do 30. září 2023.  Procentní výměra bude zvýšena i o mimořádnou valorizaci, ke které došlo v červnu 2023 (2,3 % + 400 Kč).

Pokud jde o pravidelnou valorizaci od 1. ledna 2024, ta bude pro všechny důchody stejná, protože se zvýší jen základní výměra, a to o 360 Kč. Základní výměra v této výši bude od ledna 2024 náležet i k předčasným starobním důchodům přiznaným podle nové právní úpravy. Procentní výměra se od ledna 2024 nezvyšuje u žádného důchodu. Zvýšení procentní výměry v dalších letech by se na Vás také vztahovalo.

Mluvíte o zrušení výchovného ke konci roku 2024 a od roku 2025 o zavedení jakéhosi jednotného vyměřovacího základu pro všechny za dobu péče o dítě, i když nic nevydělávali a nic neodváděli. Já jsem ale jako OSVČ při narození dítěte v roce 2003 nikdy samostatnou výdělečnou činnost nepřerušila, vydělávala jsem a odváděla jsem pojistné. Jak to bude v takových případech? (Václava Baudišová)

Vážená paní Baudišová, konkrétní podoba rodinného nebo také fiktivního vyměřovacího základu za dobu péče o dítě do čtyř let věku je zatím předmětem koaličních jednání.

Dobrý den, mám otázku. Jak je možné, že přepočítání mého důchodu, kdy jsem pracovala ještě osm let navíc, trvá už sedm měsíců. Dekuji za odpověď. (Drahomíra)

Vážená paní Drahomíro, rozumím Vaší situaci. České správě sociálního zabezpečení se v poslední době v některých případech skutečně nedaří vydávat rozhodnutí v zákonných lhůtách, a to především v důsledku velmi vysokého množství žádostí, které musí vyřizovat.

Vedení ČSSZ přijímá průběžná opatření k nápravě, díky čemuž se situaci postupně daří stabilizovat. Vyřizuje především nové žádosti o přiznání důchodu, aby žadatelé nezůstali zcela bez finanční prostředků. Ve Vašem případě jde o zvýšení již vypláceného důchodu, které Vám bude doplaceno zpětně, nicméně chápu, že sedm měsíců je dlouhá doba a že jste nespokojena.

Každopádně Vás mohu ujistit, že jakmile bude Váš případ vyřízen, obdržíte jednorázový doplatek zvýšení za celé období, za které Vám zpětně vznikl nárok na jeho výplatu. Ještě jednou velice děkuji za pochopení a Vaši trpělivost.

Dobrý den, pane ministře, blíží se mi datum řádného starobního důchodu. Cítím se trochu unaveně, ale zdraví mi zatím celkem slouží. Přemýšlím, jestli jít do důchodu na termín, nebo ještě pracovat. Jak moc by mi přesluhování zvýšilo důchod, je to hodně výhodné? Ještě mě zajímá, jestli přesluhování bude nějak měnit připravovaná důchodová reforma a pokud ano, od kdy by to platilo. Děkuji. (Standa Novák)

Vážený pane Nováku, za každý rok pojištění získaný do vzniku nároku na starobní důchod činí zásluhová část důchodu 1,5 % výpočtového základu. V případě tzv. přesluhování, tj. výdělečné činnosti vykonávané po vzniku nároku na starobní důchod bez jeho pobírání, se zvyšuje zásluhová část důchodu o 1,5 % již za každých 90 kalendářních dnů výdělečné činnosti, tzn., že 360 dnů přesluhování zvýší procentní výměru o 6 % výpočtového základu, zatímco celý rok pojištění získaný do vzniku nároku na důchod ji zvýší jen o 1,5 %.

Hodnocení doby výdělečné činnosti po vzniku nároku na starobní důchod je tedy čtyřikrát výhodnější než u doby do vzniku nároku. Jde o benefit za odložený odchod do důchodu. Na něm nic nezmění ani důchodová reforma.

Dobrý den, píši za svého muže. Manžel pracuje od roku 1980, tj. 43 let, v zemědělství jako sadař a vinař v různých povětrnostních podmínkách. Občas došel do styku i s postřiky na vinice. V červnu si žádal o invalidní důchod, ale bylo mu to zamítnuto. Přitom má zdravotní potíže s třesem rukou, takže potřebuje občas i mou pomoc a má problém se i podepsat. Potom ho bolí i klouby a záda z toho, jak je venku v zimě, dešti a horku. Má i cukrovku a vysoký tlak a užívá léky. Do důchodu mu chybí 5 let a 10 měsíců, tak chtěl částečný invalidní důchod, aby mohl třeba dál pracovat, ale měl to už volnější. Manžel má narození 13. 7. 1964. Moc děkuji za přečtení a případnou odpověď. S pozdravem manželka Alena.

Vážená paní Aleno, děkuji za dotaz, ve kterém ale neuvádíte, zda Váš manžel využil opravné prostředky proti zamítnutí žádosti o invalidní důchod, tj. námitky, kdy v rámci námitkového řízení posuzuje zdravotní stav lékař České správy sociálního zabezpečení. To je jiný lékař, než který Vašeho manžela posuzoval v prvostupňovém řízení. Námitky je třeba podat do 30 dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

V případě nesouhlasu s rozhodnutím o námitkách proti němu lze podat do 2 měsíců ode dne oznámení rozhodnutí, případně i žalobu. Doporučuji Vám opravných prostředků využít, pokud to s ohledem na výše uvedené lhůty je ještě možné. V každém případě lze při zhoršení zdravotního stavu podat žádost o invalidní důchod znovu.

V budoucnu může manžel využít odchod do předčasného starobního důchodu, nejdříve však 3 roky před dosažením důchodového věku, což by v jeho případě mělo nastat k 13. 5. 2026.

Pokud máte dotaz na ministra Mariana Jurečku, můžete nám ho poslat na adresu [email protected]. Do předmětu zprávy napište „O důchodu s ministrem“. Vybereme nejčastější a nejzajímavější dotazy a ministr na ně odpoví v některém z dalších dílů. Předchozí díly seriálu si můžete zobrazit tady.

Více k tématu