O důchodu s ministrem: Studium, náročné profese a růst důchodového věku

Lidé se zdravotními problémy se zajímají o své budoucí důchodové nároky a ptají se na změny předčasných důchodů. Další čtenáře zajímá plánované zvyšování důchodového věku nebo dobrovolné placení důchodového pojištění při studiu. Přinášíme další kolo pravidelného seriálu O důchodu s ministrem, ve kterém Marian Jurečka odpovídá na vaše dotazy.

Foto: Úřad vlády ČR
Ministr Marian Jurečka.

Vážený pane ministře, všude čtu, že nově se má důchodový věk odvíjet od statistických údajů dožití a měli bychom v důchodu trávit 21,5 let. Mohl byste mi prosím vysvětlit, jakých ročníků se to bude týkat a jak se to bude počítat? Mám pocit, že to nedává moc smysl, ženy totiž v průměru žijí déle o několik let. Jak tedy budete vše počítat? Bude rozdílný důchodový věk pro muže a ženy? Nebo se zavede nějaký „unisex“ průměr? Ten by však neodpovídal realitě ve společnosti. Děkuji za odpověď. (Tomáš Vágner)

Zdravím Vás, Tomáši, děkuji za Váš dotaz, který určitě zajímá mnoho čtenářů. Lidé narození v roce 1965 budou odcházet do důchodu v 65 letech. Od roku 2031 se pro později narozené bude důchodový věk lehce zvyšovat nad 65 let. O rok mladší lidé budou do důchodu odcházet o dva měsíce později, tedy v 65 letech a dvou měsících. Pozvolný posun důchodového věku pak čeká i další ročníky.

Pro stanovení důchodového věku se bude vycházet z údajů Českého statistického úřadu o střední délce života v padesáti letech. Důchodový věk se pak stanoví vždy pro ty osoby, které dosáhnou padesáti let. Např. tedy pro lidi narozené v roce 1974 budou pro stanovení věku odchodu do důchodu využity statistické údaje za rok 2024. Každý se tak ve svých padesáti letech dozví svůj důchodový věk.

Je pravda, že ženy se dožívají v průměru vyššího věku než muži a že tedy podle navrhovaných pravidel stráví v průměru ženy v důchodu delší dobu. Tak je tomu ale už nyní s tím, že rozdíl je ještě zvětšen aktuálně nižším důchodovým věkem žen. Rozdíl v průměrné době strávené v důchodu tak bude v navrhovaném systému nižší.

Stav, kdy se ženy dožívají v průměru vyššího věku, je normální ve všech zemích světa a současně není jediný stát, který by na základě tohoto rozdílu měl stanoven vyšší důchodový věk žen. Postupným sjednocením důchodového věku žen a mužů Česká republika odstraňuje jeden z diskriminačních prvků obsažených v zákoně o důchodovém pojištění.

Dobrý den, pane Jurečko. Je mi 30 let a možná vás proto překvapí, že se už aktivně zajímám o svůj důchod. Mám dotaz týkající se studia. V minulé odpovědi rubriky O důchodu s ministrem jste napsal, že studium se nebude počítat do náhradních dob, protože by to stálo hodně peněz. Já jsem studoval vysokou školu od roku 2012 do roku 2017, takže se mi žádné studium jako náhradní doba nepočítá. Co byste tedy poradil mně a všem dalším lidem v mém věku nebo mladším? Mají si dnešní studenti platit dobrovolné důchodové pojištění, které činí 2 823 korun měsíčně? Nemyslíte si, že je to trochu hodně pro studenty? Ne všichni studují snadné obory, co třeba medici? A kdybych si chtěl já tuto dobu doplatit zpátky, tak by mě to stálo celkem 169 380 korun. To mi připadá nereálné, vám ano? Děkuji za případnou odpověď. (Jan B.)

Zdravím Vás, Honzo, děkuji za důležitý dotaz. Možnost sjednat si dobrovolné důchodové pojištění a dodatečně si zaplatit dobu studia nebo její část, která již není náhradní dobou pojištění, není časově omezena. Můžete si takovou dobu doplatit i v pozdějším věku, kdy budete mít takové příjmy, které Vám to umožní. Je důležité říci, že je to možnost, kterou můžete, ale nemusíte využít.

Studium bylo z okruhu náhradních dob pojištění vypuštěno mimo jiné proto, že jeho hodnocení se jeví nefér vůči osobám, které nestudují a namísto toho pracují a z dosahovaných příjmů odvádějí pojistné do důchodového systému. Obecně se předpokládá, že osoba, která studuje, bude později dosahovat vyšších příjmů, což jí zajistí vyšší základ pro výpočet důchodu. Naopak osoba bez vzdělání dosahuje obvykle nižších výdělků, proto bude mít nižší základ, ale zato více procent z tohoto základu díky delší době zaměstnání.

Mám dotaz ohledně starobního důchodu. Jsem ročník 1968, jsem invalidní ve 2. stupni od roku 2009 a od té doby se mi jen těžce hledala práce. Vždy jen na pár měsíců v roce. Zaměstnávat mě je těžké, jelikož mám totálku v kyčli, v páteři stenózu a v rukách kamptodaktylii (tato vada se operovat bohužel nedá). Přesto vše mě zaměstnávají na DPČ na 4 hodiny denně. Z toho odvádím daň, sociální a zdravotní pojištění. K invalidnímu důchodu je to opravdu minimální částka, s důchodem tak akorát na poplacení energií a dojíždění do práce. Nyní tedy otázka. Mám vychované 3 děti, ale kvůli zdravotním problémům nebudu mít na starobní důchod odpracované roky, a to ani s náhradními dobami. Kolik tedy budu pobírat starobní důchod a jak se bude počítat? Na doplacení roků na ČSSZ nemám peníze a z důchodu a toho minima příjmu na to nikdy nenašetřím. Pracovat na plný úvazek jako zdravý člověk opravdu nezvládnu a jako invalidu mě zaměstnat nikdo nechce na pracovní smlouvu. Nejsem schopna vykonávat těžkou fyzickou práci, jsem ročník 1968. Děkuji za případnou odpověď. (Ludmila Gaberová)

Dobrý den, Ludmilo, velmi obdivuji, že přes všechny překážky, které Vám život přinesl, to nevzdáváte. Doba pobírání dříve částečného invalidního důchodu, dnes invalidního důchodu prvního nebo druhého stupně, nezakládá účast na důchodovém pojištění. Jak uvádíte, pracujete na DPČ a z příjmu odvádíte pojistné na sociální (tedy důchodové a nemocenské) pojištění. Tato práce se Vám započítává do doby pojištění a bude tedy možné k ní přihlédnout pro účely nároku na starobní důchod.

Pokud přesto k datu dosažení důchodového věku nezískáte potřebnou dobu pojištění pro nárok na starobní důchod, změní se Váš invalidní důchod (ve výši, ve které bude k datu dosažení 65 let věku), bez nutnosti podat žádost na starobní důchod. Procentní výměru tohoto starobního důchodu je možno zvýšit o výchovné, tedy o 500 Kč za každé vychované dítě, což je ve Vašem případě celkem 1500 Kč. O toto zvýšení je však třeba požádat.

Jestli cítíte, že se Váš dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav ještě zhoršil, můžete požádat i o zvýšení invalidního důchodu z důvodu změny stupně invalidity. V případě, že budete uznána invalidní ve 3. stupni, zvýší se procentní výměra Vašeho důchodu dvojnásobně. Zvýšení invalidního důchodu nebude překážkou pro možnost dalšího výkonu zaměstnání.

Pane ministře, zatím jsem do značné míry roztrpčen ze situace, že jednání o důchodové reformě uvízlo trochu na mrtvém bodě. Souhlasím s tím, že velké změny, které ovlivní miliony lidí, by měly být dojednány s opozicí, aby je v případě úspěchu v dalších volbách hned nezrušila. Tak jako se to stalo s reformou vlády pana Nečase. Chápu, že je složité a možná nemožné jednat opozicí, která téměř všechno neguje, ale co s tím chcete dělat? Můžete je získat třeba pro nějaké dílčí změny, které nezruší? Vzhledem k preferencím bych se bál, že toho z vaší reformy jinak moc nezůstane. Možná by vám v tom mohl pomoct prezident, který mi připadá docela stoický a trpělivý. Nechcete ho ponouknout, aby to začal více řešit a jednal? Děkuji a držím palce v dalších vyjednáváních. (Tomáš Zapletal)

Zdravím Vás, Tomáši, máte pravdu, není to jednoduché. Na základě koaličních jednání jsme se v rámci důchodové reformy shodli na některých opatřeních. Tato opatření rozpracováváme. Vládě by měly být návrhy změn právní úpravy předloženy do konce letošního roku. Jde například o úpravu důchodového věku pro osoby narozené po roce 1965, úpravu výpočtů nově přiznávaných důchodů v letech 2026 až 2035, zvýšení minimální výše procentní výměry starobních důchodů a invalidních důchodů pro invaliditu třetího stupně na 10 % průměrné mzdy, rozšíření okruhu osob pracujících v náročných profesích na základě vybraných kategorií rizik a další.

Všechny tyto změny jsou připravovány za účelem zachování finanční a sociální udržitelnosti důchodového systému, aby důstojné zabezpečení ve stáří mohli mít nejen současní důchodci, ale i ti budoucí. Jsem přesvědčen, že toho si je vědoma i sněmovní opozice. Děkuji Vám za dosavadní přízeň.

O důchodu s ministrem: Dopad reformy na padesátníky, minimální doby pojištění a výchovné

Souhlasím, že do předčasného důchodu má odcházet člověk z nutnosti, nikoliv z kalkulu. Proč nezavést více právních režimů předčasných důchodů? Za A) z důvodu zdravotního (fyzického, ale i psychického) stavu na základě doporučení praktického lékaře se schválením podnikového lékaře zaměstnavatele. Za B) z důvodu neumístitelnosti na trhu práce (podmínkou by bylo vyčerpání celé doby podpory v nezaměstnanosti za podmínek platných pro podporu, to znamená aktivního hledání práce, při nespolupráci s ÚP nastane sankční vyřazení a zánik nároku na tento typ předčasného důchodu). Za C) z vlastního rozhodnutí. Verze předčasných důchodů A a B budou kráceny výrazně méně, než varianta předčasného důchodu C). Mimochodem, předčasné důchody jde oproti řádným „znevýhodnit“ i mnohem snadněji než krácením – snížením redukčních hranic. S pozdravem. (Petr Č.)

Dobrý den, Petře, děkuji za zajímavé návrhy. Situaci, kdy z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu poklesla pracovní schopnost pojištěnce alespoň o 35 %, řeší invalidní důchod s třístupňovou invaliditou. Posuzování zdravotního stavu pro účely důchodového pojištění přísluší pouze lékařům z oboru posudkového lékařství. Vázat podmínky nároku na důchod či jeho výši na doporučení praktického lékaře není žádoucí, neboť ten nemá žádnou vazbu na systém důchodového pojištění ani odpovědnost vůči němu.

Obdobu Vašich námětů už v minulosti zákon o důchodovém pojištění obsahoval. Existoval dočasně a trvale krácený předčasný starobní důchod. U dočasně kráceného předčasného starobního důchodu bylo snížení za předčasnost vyšší oproti trvale krácenému, ale při dosažení důchodového věku mohl být na žádost přiznán řádný starobní důchod bez krácení. Podmínkou nároku na dočasně krácený předčasný starobní důchod bylo mj. i pobírání částečného nebo po určitou dobu plného invalidního důchodu či vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání u úřadu práce po dobu aspoň 180 dnů. Tyto možnosti byly už od roku 2007 zrušeny, neboť financování dočasně krácených důchodů za takových podmínek bylo příliš nákladné.

V současné době se neuvažuje o stanovení zákonných důvodů pro odchod do předčasného starobního důchodu. Koncept jednoho typu trvale kráceného předčasného starobního důchodu zůstane zachován, důvody nebudou sledovány. Připravená právní úprava zpřísňující podmínky nároku na tento typ důchodu, zvyšující jeho krácení a omezující valorizaci jeho procentní výměry do doby dosažení důchodového věku by měla zamezit situacím, kdy je výhodnější odejít do předčasného starobního důchodu než do řádného.

Dobrý den, pane ministře, jaký bude výpočet starobního důchodu člověka pečujícího o své blízké, jedná se mi o 3. stupeň. Dříve se uvádělo, že to bude z průměrné mzdy, ale nyní tato diskuse utichla? A prosím, jak máme vyjít s příspěvkem na péči ve 3. stupni, kdy je osoba téměř ležák, ale na 4. stupeň nedosáhne? Kdy zvýšíte onen 3. stupeň? Děkuji. (Jan Odehnal)

Zdravím Vás, Honzo, děkuji za dotazy. Stanovení fiktivního vyměřovacího základu (například ve výši průměrné mzdy) za dobu péče o osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II až IV, popř. I, jde-li o dítě ve věku do 10 let, se dosud zvažuje a zatím o tomto opatření nebylo v rámci koalice rozhodnuto.

Co se týká Vaší druhé otázky, návrh na zavedení pravidelného zvyšování příspěvku na péči byl bohužel odmítnut v meziresortním připomínkovém řízení, nicméně kdykoli můžete požádat o zvýšení stupně závislosti. Informace o dávkové pomoci můžete získat na stránkách našeho ministerstva nebo doporučuji přímo kontaktovat pracovníky krajské pobočky Úřadu práce ČR, kteří s Vámi situaci a potřeby Vaší rodiny detailněji proberou.

Dobrý den, chtěla bych se zeptat na předčasný důchod pro různá zaměstnání. Je mi 51 let, dělám na vrátnici, kde mi chodí lidi. Celý den sedím na židli, dělám 12 hodin a noční. Mám problémy se zády a s žílami na nohách. Nedokáži si představit, že budu takhle pracovat ještě 16 let. Děkuji za odpověď. (Hana Harlasová)

Vážený pane Jurečko, slyšela jsem, že se bude rozšiřovat výhodný předčasný důchod pro náročné profese. Já pracuji jako šička v dílně od 17 let a už mám zdravotní problémy, bolesti zad, trápí mě zrak. Je mi 59 let a mám dvě děti. Bude se na mě vztahovat výhoda, kterou slibujete? Které profese budete zvýhodňovat a kdy bude zcela jasno? Moc děkuji. (Václava)

(Ministr připravil společnou odpověď pro oba dotazy.)

Pokud jde o snížení důchodového věku pro osoby vykonávající zejména fyzicky namáhavá zaměstnání, tak s tímto opatřením počítám a mělo by být alespoň pro určitý okruh osob připraveno a předloženo vládě do konce letošního roku.

Velmi si vážím všech, kdo celý život tvrdě pracují. Rád bych však upozornil, že okruh pojištěnců, na který se bude toto opatření vztahovat, nemůže být vymezen názvem profese. Neexistuje totiž právně závazný seznam povolání, který by byli zaměstnavatelé povinni používat. Označení pracovní pozice stejným názvem u dvou různých zaměstnavatelů, nemusí nutně znamenat stejnou náplň práce za stejných pracovních podmínek, a naopak stejná náplň práce za stejných či srovnatelných podmínek může být u každého zaměstnavatele označena jinak.

Záměrem je vymezit okruh osob na základě objektivních a měřitelných kritérií podmínek výkonu práce na konkrétním pracovišti, kde je či byla práce vykonávána. Proto se bude vycházet z kategorizace prací podle zákona o ochraně veřejného zdraví, podle kterého je každý zaměstnavatel povinen rozdělovat práce u něj vykonávané do 4 pracovních kategorií, podle expozice zaměstnance rizikovým faktorům (je jich celkem 13), které se vyskytují při dané práci (například teplo, chlad, fyzická zátěž, prach), přičemž na důchodový věk by měly mít vliv práce zařazované do třetí kategorie, při nichž jsou trvale překračovány hygienické limity a při práci je nezbytné využívat osobní ochranné pracovní prostředky, a do čtvrté kategorie, při nichž hrozí vysoké riziko ohrožení zdraví, které nelze zcela vyloučit ani při používání dostupných a použitelných ochranných opatření.

Cílem je vybrat pro účely snížení důchodového věku taková rizika či jejich kombinaci, při jejichž dlouhodobém působení v intenzitě odůvodňujícím zařazení pracoviště do kategorie 3 nebo 4 hrozí opotřebení organismu do té míry, že pracovník již není schopen do dosažení důchodového věku takovou práci vykonávat ani se rekvalifikovat na výkon jiné práce.

V současné době Ministerstvo zdravotnictví připravuje metodický postup, jak bude proveden výběr okruhu rizik, na které se bude právní úprava vztahovat.

Pro úplnost ještě uvádím, že informaci o tom, do jaké kategorie je pracoviště konkrétního pracovníka zařazeno, vede jeho zaměstnavatel.

Pokud máte dotaz na ministra Mariana Jurečku, můžete nám ho poslat na adresu [email protected]. Do předmětu zprávy napište „O důchodu s ministrem“. Vybereme nejčastější a nejzajímavější dotazy a ministr na ně odpoví v některém z dalších dílů. Předchozí díly seriálu si můžete zobrazit tady.

Foto: Úřad vlády ČR

Více k tématu