O důchodu s ministrem: OSVČ, ústavní stížnost a změny předčasných důchodů

Současní důchodci se zajímají o ústavní stížnost v souvislosti se snížením červnové mimořádné valorizace a ekonomickou situaci. Budoucí důchodci mají dotazy na plánované změny pravidel pro získání předčasného důchodu a také na výpočet důchodů pro podnikatele. Domluvili jsme se s ministrem práce a sociálních věcí Marianem Jurečkou, že na otázky čtenářů bude osobně odpovídat. Přinášíme květnové kolo pravidelného seriálu O důchodu s ministrem.

Foto: Úřad vlády ČR
Ministr Marian Jurečka.

Vážený pane Jurečko, mnoho lidí má dojem, že za propad ve státním rozpočtu můžou hlavně důchodci. Jak tento názor hodnotíte? (Hana S.)

Za válku v Evropě, která přinesla velké výdaje například na kompenzace cen energií občanům i firmám, nemohou čeští důchodci, ale Putin. Stejně tak rekordní zadlužení během covidové krize není jejich chyba, ale výsledek nezodpovědného hospodaření Babišovy vlády. To vše dnes na hospodaření státu dopadá, a proto vláda šetří na provozu státu, vyhlásila mimořádné zdanění bank či energetických firem a chystá další opatření pro ozdravení státního rozpočtu.

Stát se nyní musí postarat o to, aby byla spravedlivěji namířena podpora mezi jednotlivé skupiny obyvatel. Představili jsme strategii rodinné politiky, ze které jasně vyplývá, že základním pilířem státu jsou rodiny, podporujeme porodnost a pomáháme vytvářet podmínky pro péči o děti, seniory nebo zdravotně postižené. Systém péče má být co nejvíce podporován v rodinném, domácím prostředí. Důchodová reforma zajistí, aby systém podpory byl nastaven spravedlivěji s důrazem na mezigenerační solidaritu.

Pane ministře, zaznamenala jsem, že hnutí ANO napadlo červnové snížení mimořádné valorizace u Ústavního soudu. Co se stane, pokud Ústavní soud toto snížení valorizace zruší? Děkuji za odpověď. (Jana Řepová)

MPSV bude v každém případě nález Ústavního soudu plně respektovat, jeho obsah nelze v tuto chvíli předjímat. Stojíme si za tím, že způsob, jakým jsme červnovou valorizaci připravili, byl jediný možný krok s ohledem na situaci, ve které se nacházíme. S experty na ústavní právo jsme jednali o podobě návrhu i procesu projednání.

Projednání valorizace ve stavu legislativní nouze bylo volbou opozice, která nám nedala jinou možnost. Ctíme legislativní proces a nic netlačíme na sílu. Po jednoznačné shodě v koalici jsme chtěli jednat s opozicí a dohodnout se. Odpovědí byl jen výsměch a obstrukce ve Sněmovně.

Kdyby vláda nezatáhla za záchrannou brzdu, přinesla by červnová valorizace dalších 34 miliard dluhů do státního rozpočtu. Zadlužení státu, na kterém se do značné míry podílela předchozí vláda, by nabralo obřích rozměrů. To si nemůžeme dovolit. Náš přístup je jiný – naopak intenzivně hledáme úspory, a to na všech úrovních.

Budete rušit nebo upravovat podmínky pro předdůchod? Bude i nadále platit, že 2 až 5 let člověk čerpá svoje naspořené peníze z penzijního připojištění a stát za něj platí zdravotní pojištění? (Ivo T.)

Takzvaný předdůchod je specifický způsob čerpání naspořených prostředků podle zákona o doplňkovém penzijním spoření. Je součástí třetího pilíře důchodového systému, který spadá do působnosti Ministerstva financí. Platí, že souběh předdůchodu a předčasného důchodu je možný. Předčasný důchod vyplácí stát, tam jsme naplánovali úpravy. Ty se ale nedotknou předdůchodu, při kterém lidé čerpají vlastní naspořené peníze.

Vážený pane ministře, neuvažujete v rámci novely zákona o možnosti dřívějšího odchodu do starobního důchodu u osob pobírajících invalidní důchod v I. nebo II. stupni, aniž by byl u těchto osob krácen starobní důchod za předčasnost? Dopad na rozpočet by byl minimální, vzhledem ke skutečnosti, že tyto osoby již nějakou formu důchodu pobírají a často jsou i příjemci jiných dávek, protože ze zdravotních důvodů ve vyšším věku mají omezenou možnost pracovních příležitosti. (Iva Kalábová)

O této úpravě se neuvažuje. Takové osoby mají zaručeno pobírání invalidního důchodu po dobu trvání invalidity, nejdéle do 65 let věku. Při zhoršení zdravotního stavu mohou požádat o zvýšení invalidního důchodu z důvodu změny stupně invalidity. Pokud nezískají potřebnou dobu pro nárok na starobní důchod, pak v 65 letech dojde k transformaci jejich invalidního důchodu na důchod starobní ve stejné výši, jako byl jejich dosavadní invalidní důchod.

Osoby invalidní v I. nebo II. stupni mají pracovní schopnost sníženou pouze částečně, proto by měly v součinnosti s Úřadem práce usilovat o nalezení vhodného zaměstnání namísto odchodu do předčasného důchodu. Zaměstnávání invalidních důchodců je systémově podporováno.

Je mi 59 let a už delší dobu mě trápí zdravotní potíže. Moje pracovní schopnost poklesla „jen“ o 30 procent, takže nemám nárok na invalidní důchod. Práci už nezvládám, mám chronické bolesti a spoléhal jsem na to, že od příštího roku půjdu do předčasného důchodu. Nyní mě šokovalo, když jste oznámil, že do předčasného důchodu bude možné jít jen o 3 roky dříve. Jak si můžete dovolit změnit podmínky lidem, kteří už s něčím počítají, a sebrat jim nárok na předčasný důchod? Takové jednání mi nepřipadá fér, zvláště když se důchodová reforma neměla týkat lidí před důchodem. Nechcete to přehodnotit? Děkuji. (Josef)

Dobrý den, pane ministře, prosím odpovězte mi na otázku. Za co nás ten Pan Bůh trestá, když za 40 let fyzické práce, pokud chceme do předčasného důchodu, chcete více pokrátit důchod a nedat žádnou valorizaci? Nechcete raději důchody zrušit a místo toho mít nárok na pohřeb zdarma? Děkuji za odpověď. (Irena Hlobilová)

(Ministr odpověděl na oba dotazy k předčasným důchodům současně.)

Předně uvádím, že smyslem nové úpravy je zavést systémové opatření, které v souladu s doporučeními Národní ekonomické rady vlády (NERV) omezí do budoucna počet nově přiznávaných předčasných starobních důchodů. Předpokládá se, že část pojištěnců bude díky zpřísněným podmínkám motivována k tomu, aby do předčasného důchodu neodcházeli a vyčkali až na důchod řádný. Případně, aby předčasný odchod alespoň odložili na pozdější dobu. Nejde tedy o „potrestání“, jak uvádíte – žadatelé o předčasný důchod se nedopouštějí ničeho protiprávního a není tedy důvod je za cokoliv trestat.

Výhodou nového opatření je i to, že zamezí situacím, jichž jsme byli svědky na konci loňského roku, tedy kdy odchod do předčasného důchodu by byl finančně výhodnější než odchod do důchodu řádného.

Právní úprava se průběžně mění. Děje se tak i v oblasti důchodového pojištění. Cílem reformních opatření je zajistit dlouhodobou finanční a sociální udržitelnost důchodového systému. Pokud by překážkou pro přijetí změn mělo být to, že někteří občané s nárokem za dosavadních podmínek „počítali“, nemohla by se právní úprava vyvíjet, přestože by přestala být v nových společenských a ekonomických podmínkách vyhovující. Dokud nárok na důchod nevznikne, vždy je třeba brát v úvahu, že podmínky se mohou změnit.

Osoby, které zvažují odchod do předčasného starobního důchodu, mohou této možnosti využít jak v současnosti, tak i za účinnosti nové úpravy. Ta se předpokládá od 1. září 2023, nicméně toto datum nelze nyní zaručit, protože není zřejmé, jak dlouho bude trvat legislativní proces. Účinnost může nastat později, ale i dříve, což se však nyní jeví nepravděpodobné.

V případě, že se zdravotní stav zhorší do té míry, že člověku znemožní výkon výdělečné činnosti alespoň v rozsahu 35 %, lze namísto odchodu do předčasného starobního důchodu požádat o důchod invalidní. U invalidního důchodu se krácení neprovádí.

Dobrý den, budou se připravované změny důchodového systému týkat i přiznání takzvaných hornických důchodů, nebo zůstane vše „zakonzervované“, jak je to v již schváleném zákoně? (Nařízení vlády č. 69/2015 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 363/2009 Sb., o stanovení důchodového věku a přepočtu starobních důchodů některých horníků, kteří začali vykonávat své zaměstnání před rokem 1993.) Děkuji a Zdař Bůh. (Karel Urbánek)

Úprava takzvaných hornických důchodů se měnit nebude. S jedinou výjimkou – i pro horníky bude platit podmínka získání 40 let pojištění pro nárok na předčasný starobní důchod.

Vážený pane ministře. Můžete mi vysvětlit, jak je to s výpočtem a konečnou výší důchodu u OSVČ? Pracovala jsem po revoluci pro několik podnikatelů a ti byli pět i více let ve ztrátách a neodváděli daň z příjmů a ani žádné sociální. Již to mě zaráželo, že stát toleroval takový způsob podnikání. Pochopila bych, kdyby se jim první rok nedařilo, možná i druhý, ale nikdo mi nevymluví, že podnikatel, který má rodinu a drahé auto může být tolik roků ve ztrátě. Ale zákony to dovolovaly a možná i dnes. Pak se není co divit, že státu chybí peníze. Ale abych přešla k dotazu. Z čeho se jim vypočítává důchod? Někde jsem četla, že musí dostávat nějaký minimální důchod, který by ovšem musel doplácet stát. Lidé v zaměstnaneckém poměru musí odvádět všechny daně a odvody a nakonec nemají někteří důchod nic moc. Mám spolužačky po vyučení, které pracovaly na tři směny a jejich důchody byly k pláči. Nyní doufám, že se jim trochu také pomohlo, ale podle vzorce výpočtu valorizace také nic moc. Děkuji za odpověď. (Drahomíra Bursíková)

Pravidla pro výpočet důchodu OSVČ jsou stejná jako pro zaměstnance. Osoby, které vykonávají takzvanou hlavní samostatnou výdělečnou činnost, musejí dle současné právní úpravy platit pojistné na důchodové pojištění alespoň z minimálního vyměřovacího základu, a to i když jsou jejich příjmy velmi nízké, nebo když jsou ve ztrátě. Pro nárok na starobní důchod musí splnit stejně dlouhou potřebnou dobu pojištění jako ostatní osoby a procentní výměra starobního důchodu se počítá z vyměřovacích základů, ze kterých odvedly pojistné.

Pokud OSVČ dlouhodobě odváděly pojistné z minimálního vyměřovacího základu (25 % průměrné mzdy), je jejich starobní důchod podprůměrný. Pokud procentní výměra nedosahuje minimální zákonem stanovené částky 770 Kč měsíčně, pak se na tuto částku upraví. To platí pro všechny pojištěnce ve stejné situaci, nejen pro OSVČ. Spolu se základní výměrou činí aktuálně minimální výše důchodu 4 810 Kč měsíčně. Pokud OSVČ nezískala dostatek potřebné doby pojištění pro nárok na starobní důchod (v současnosti jde o 35 roků), tento nárok jí nevznikne.

Aby se zabránilo chudobě OSVČ ve stáří, připravujeme postupné zvýšení plateb pojistného pro OSVČ. Aby nedocházelo k tomu, že živnostníci jsou nemile překvapeni nízkými důchody. Ty jsou ale odrazem jejich odvodů, které neodpovídají odvodům zaměstnanců se srovnatelným příjmem.

Pokud máte dotaz na ministra Mariana Jurečku, můžete nám ho poslat na adresu [email protected]. Do předmětu zprávy napište „O důchodu s ministrem“. Vybereme nejčastější a nejzajímavější dotazy a ministr na ně odpoví v některém z dalších dílů. Předchozí díly seriálu si můžete zobrazit tady.

Foto: Úřad vlády ČR

Více k tématu