Marian Jurečka: Nikomu se důchody snižovat nebudou

Důchodová reforma se současných důchodců dotkne jen okrajově a rozhodně nehrozí snižování penzí, pouze dojde ke zpomalení růstu. V rozhovoru pro České důchody to řekl ministr Marian Jurečka, podle kterého valorizace nesmí rozevírat nůžky mezi bohatšími a chudšími seniory. Vysvětlil také, proč předložil návrh na omezení předčasných důchodů. „Změny, které zavádíme, měly být účinné již dávno. Je to starý dluh, před kterým vlády schovávaly hlavu do písku,“ uvedl ministr v rozhovoru.

Foto: Úřad vlády ČR
Ministr Marian Jurečka.

Pane ministře, v posledních dnech jste představil hned několik změn v oblasti důchodů. Část lidí překvapilo poměrně výrazné zpřísnění u předčasných důchodů, které by dopadlo i na lidi kolem šedesátky. Jste ještě ochoten diskutovat o míře krácení nebo o možnosti jít do důchodu pouze o tři roky dříve?

Změny, které zavádíme, měly být účinné již dávno. Je to starý dluh, před kterým vlády schovávaly hlavu do písku a tvářily se, že neexistuje. Reforma měla být hotová před dvaceti lety.

Jako ministr práce a sociálních věcí jsem se ale rozhodl nahlas říct, že problém s důchody existuje a že je bez nezbytných reforem celý průběžný důchodový systém v ohrožení. Cítím odpovědnost za to, aby byly starobní důchody vypláceny i po tom, co skončí jedno volební období. Důchodová reforma musí nabídnout udržitelné řešení i pro dalekou budoucnost. Proto tvrdím, že není na co čekat. Další čekání způsobí jen to, že by dopady mohly být v budoucnu velice bolestivé.

K předčasným důchodům lze dodat, že historické nastavení neodpovídalo tomu, že by mělo být motivací pro ty, kteří mohou pracovat dále, třeba na zkrácený úvazek. A právě zkrácení pracovní doby vnímám jako možnost pro ty, kterým už kolem šedesátky docházejí síly. Ale jistě se shodneme, že skončit s prací ze dne na den není nejlepší variantou. A to ani pro pracujícího, ani pro zaměstnavatele.

Nemáte obavu, že tato opatření způsobí další vlnu rychlých odchodů do předčasných důchodů?

Obecně můžeme říct, že kdybychom se takových věcí obávali, nemohli bychom reformy, které prostě nutně potřebujeme, realizovat nikdy. Jsem si vědom toho, že změny mohou vyvolat zvýšený zájem o odchod do předčasného starobního důchodu ještě podle stávajících pravidel. Podobné situace nastávají ovšem vždy, když je nutné přistoupit ke změnám pravidel.

Důležité je datum, kdy bude důchod přiznán. Od něj se bude odvíjet, podle jakých pravidel se bude konkrétní případ řídit. Platí, že nároky vzniklé před změnou právní úpravy se posuzují podle aktuálně platných a účinných předpisů. Naším cílem je dělat reformy tak, aby byl důchodový systém udržitelný i v dalších letech a dekádách, takže si dovolím říct, že jejich dlouhodobé pozitivní dopady daleko převyšují tento potenciální problém.

Proč jste se rozhodl nahradit mimořádnou valorizaci dočasným příspěvkem k důchodu?

Stále zůstane zachována možnost rychlé a citelné kompenzace růstu cen seniorům. Mimořádné valorizace ale nesmějí rozevírat nůžky mezi bohatšími a chudšími seniory. Letos proběhla řádná valorizace v lednu. Zároveň se od ledna začalo vyplácet výchovné, které významně navýšilo důchody ženám, maminkám, které po letech konečně byly odměněny za výchovu svých dětí, tedy generace, která je dnes motorem české ekonomiky.

Návrh, který předkládáme, zachovává každý rok v lednu řádnou valorizaci, která bude inflaci kompenzovat v plném rozsahu. Nejbližší bude v lednu roku 2024. Mimořádné valorizace nahradí dočasný příspěvek na pokrytí zvýšených nákladů, který bude součástí důchodu. Ten se bude vyplácet při dosažení růstu cen o 5 % zpravidla od července do prosince, od ledna následujícího roku bude nahrazen řádnou valorizací.

Garance důchodu i pro mladší

Někteří důchodci mají pocit, že úspory a „utahování opasků“ probíhá jen u nich. Nejprve se omezila červnová mimořádná valorizace, nyní jste oznámil další úsporné kroky u důchodů, například omezení řádné valorizace, brzy plánujete představit důchodovou reformu. Není to přece jen nějaký vzkaz vůči lidem v důchodu, že šetřit musí jen oni?

S takovou interpretací nemohu souhlasit. Vždyť dnešní průměrný důchod kolem 20 tisíc korun je něco, o čem budoucí generace, dnešní třicátníci a mladší, ani nesní. Vyplývá to z průzkumů, mladí jsou dnes velmi skeptičtí a nevěří, že budou mít vůbec nějaký důchod. A my to chceme změnit a aspoň základní naději a garanci jim chceme dát.

Dnešních starobních důchodců se reforma dotkne jen velice okrajově. Základní pravidlo je ovšem jasné. Důchody v budoucnu pouze porostou. Jasně jsme řekli, že budeme valorizovat o inflaci. Chci, aby to znovu jasně zaznělo: Nikomu se důchody snižovat nebudou.

Stávajících důchodců se rozhodně nedotkne žádná další plánovaná změna, kromě zmíněných valorizací, které jejich důchody ovlivní opravdu jen drobně, průběžné navyšování důchodů se rozhodně nezastaví, jen zpomalí.

Zároveň považuji za velice důležité, aby dnešní čtyřicátníci měli jasno, jak budou nastaveny parametry jejich budoucích důchodů. Chci, aby lidé přesně věděli, co mohou ve stáří od státu očekávat, a aby zmizela dnešní nejistota a obavy o to, co budeme ve stáří dělat. Vše musí být také navázáno na prvek motivace k využití takzvaného třetího pilíře. Aby každý jasně věděl, kolik bude dostávat od státu a kolik si chce k důchodu přispořit sám.

Vláda schválila změny v systému vyplácení důchodů, bude méně termínů, zruší se doplatek k lednové valorizaci. Proč ke změně dochází?

Nejbližší lednová valorizace se očekává po aktuálně představených změnách totožná, jako před úpravami. Jak jsem řekl, záměrem úpravy valorizací je vyvážení systému. Změny jsme pečlivě diskutovali a připravili ve spolupráci s řadou expertů. Těm v minulých letech vadilo nejvíce právě nastavení valorizací, které přinášely mnohem pomalejší růst důchodů těm nejzranitelnějším – například ženám, které se celý život převážně věnovaly výchově dětí a následně měly velmi nízké důchody. Přitom zdražování energií, potravin, léků a podobně zasáhlo každého podobně. Jsem přesvědčen, že úprava valorizací byla nastavena racionálně a ohleduplně vůči všem stávajícím příjemcům důchodů.

Druhá věc jsou výplatní termíny, jejichž rozsah postupně zúžíme do jednoho týdne. Tuto úpravu nachystala Česká správa sociálního zabezpečení zároveň s přípravou na online žádosti o důchod. To souvisí s tím, že čím dál více lidí dostává důchod na účet a dávno tedy pominuly historické důvody rozložení výplatních termínů do celého měsíce. Přeci jen doba se mění a také chceme motivovat nové i stávající příjemce důchodů, aby si peníze nechávali posílat na účet. Je to ta nejrychlejší a také nejbezpečnější cesta.

O důchodu s ministrem: Vysoký počet odpracovaných let, zpomalení valorizace a solidarita

Jednání s opozicí je zklamáním

Jak pokračují jednání o důchodové reformě s vládními stranami a opozicí? Daří se vám nacházet shodu i s opozicí a je při jednání konstruktivní? Očekáváte i nějaké jednání s prezidentem?

S panem prezidentem jsem již jednání měl a další máme domluvené. Je velmi dobře orientován a uvědomuje si, že důchodová reforma je klíčovým úkolem naší společnosti.

Jednáme také se sociálními partnery, tedy zaměstnavateli a odbory. Na pracovní rovině se v jednáních posunujeme velice věcně. Je jasná shoda na principu, že chceme zavádět opatření, která budou důchodce motivovat k tomu, aby zůstali aktivní na pracovním trhu. V tom je chceme podpořit. Věcná jednání vedeme také se zástupci sociálních partnerů, se kterými poctivě konzultujeme jejich představu důchodové reformy.

Vždy jsem stál o blízkou spolupráci také s opozicí. Proto jsou opoziční politici členy pracovní skupiny. Důchodová reforma není věc na jedno použití. Pravidla musí být platná a předvídatelná dlouhodobě.

Bohužel zástupci opozice nepřinášejí žádné konkrétní návrhy, o kterých bychom mohli vést diskusi. Přiznám se, že je to pro mě trochu zklamání. O spolupráci opravdu stojím.

Jak to momentálně vypadá s úvahami o zvyšování důchodového věku? Mám pocit, že už se v tom trochu ztrácíme. Existuje už alespoň na tom v koalici shoda? Bude se zvyšovat, nebo se zvolí jiný mechanismus?

Chceme provázat důchodový věk s průměrnou dobou dožití. Dnes se starobní důchod pobírá průměrně 21,5 roků. Toto je doba, kterou máme ambici udržet. Tato doba pobírání starobního důchodu by měla být garantována i do budoucna. Dalšími parametry, které budou ovlivňovat věk odchodu do důchodu, bude také kritérium, jak dlouho kdo pracoval a jak dlouho platil pojištění. Velkým tématem také zůstává zohlednění náročných profesí.

Pro mě je velice důležitý prvek mezigenerační solidarity a ocenění rodičovství, bez dětí totiž nemá udržitelnost žádný důchodový, zdravotní ani daňový systém. Rozhodnutí mít děti musí tedy stát jasně ocenit a rodiče v rámci důchodového systému podpořit.

Nemyslím, že by bylo dobře mít do budoucna taxativně stanovené jedno číslo, kdy každý univerzálně odejde do důchodu. Systém by měl více zohledňovat konkrétní životní příběh daného člověka. I v důchodovém systému potřebujeme více individuální přístup. Jediným kritériem by tedy nemělo být jedno číslo.

Foto: Úřad vlády ČR

Více k tématu