Chystá se výrazné zpřísnění předčasných důchodů

Odchod do předčasného důchodu by už brzy mohl být přísnější. Ministr Marian Jurečka představil návrh, podle kterého by se předčasnost zkrátila z pěti na tři roky a při výpočtu důchodu by také docházelo k výraznějšímu krácení.

Foto: Úřad vlády ČR
Ministr Marian Jurečka.

V současně době mohou lidé požádat o předčasný důchod až o pět let dříve (nejdříve však v 60 letech), ale tato podmínka by se měla už v letošním roce zkrátit na tři roky. Navrhuje to ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka, podle kterého by se neměla opakovat situace, kdy je kvůli vysoké inflaci předčasný důchod výhodnější než ten řádný. Cílem také je, aby lidé v práci nekončili zbytečně brzy, když ještě mohou dále pracovat.

„Snažíme se úpravu udělat tak, aby předčasný důchod využívaly opravdu osoby, které pracovaly třeba v oborech, které pro ně znamenaly větší míru zátěže nebo opotřebení. Tito lidé už opravdu jsou v situaci, kdy je pro ně problematické dojít do toho řádného důchodu a předčasný důchod potřebují,“ uvedl ministr Jurečka na tiskové konferenci, na které návrh představil.

V plánu je také výraznější krácení výše předčasného důchodu a omezení valorizací těchto důchodů až do dosažení řádného důchodového věku. Konkrétně by se u předčasného důchodu nevalorizovala procentní výměra, ale pouze ta základní.

Delší doba pojištění

Výhledově by se měla zpřísnit také podmínka doby důchodového pojištění pro získání předčasného důchodu. Nyní je nutné mít pro řádný i předčasný důchod shodně 35 let, koalice se ale podle Mariana Jurečky dohodla, že u předčasného důchodu dojde ke zpřísnění na 40 let.

„Platí, že parametr 40 let by se měl vztahovat pro ty, kteří by po nabytí účinnosti zákona žádali o předčasný důchod. A tento parametr chceme doplnit, jak jsme se koaličně dohodli. Tento parametr prakticky žádnou osobu, která pracovala od poměrně brzkého mládí a vstoupila na pracovní trh někdy kolem 18, 19 nebo 20 roku nestaví mimo ten systém tak, aby tito lidé mohli o předčasný důchod požádat,“ vysvětlil Jurečka s tím, že zpřísnění minimální doby pojištění by mělo být součástí důchodové reformy, kterou představí v květnu.

Návrh ministerstva v současné době zamíří do meziresortního připomínkového řízení a poté do něj mohou být zapracovány určité změny. Poté proběhne řádný legislativní proces, přičemž podle dosavadního plánu by změny měly začít platit od 1. září 2023. Toto datum se ale ještě upřesní podle toho, jestli vláda stihne zákon schválit.

Přehled chystaných změn

Shrnutí, co se má podle návrhu změnit:

  • Do předčasného důchodu bude možné odejít pouze o 3 roky dříve. (Nyní je to až o 5 let, detailně o tom píšeme tady.)
  • Zavede se výraznější krácení důchodu za předčasnost, a to souhrnně o 1,5 % výpočtového základu za každých 90 dnů dřívějšího důchodu. (Nyní je krácení za prvních 720 dnů nižší.)
  • Až do dosažení důchodového věku se nebude valorizovat procentní výměra důchodu. (Nyní u valorizace předčasného důchodu žádné omezení není.)

Změny by se měly týkat všech předčasných důchodů přiznaných po dni účinnosti zákona, tedy podle plánu od září 2023. „Dělícím prvkem bude datum účinnosti změny zákona o důchodovém pojištění. Důchody, které budou přiznány k datu, které bude spadat před datum účinnosti novely, těch se tyto omezení valorizací týkat nebude,“ vysvětlil ředitel odboru sociálního pojištění Tomáš Machanec s tím, že důchody přiznané po datu účinnosti již budou mít omezení valorizace i změny koeficientu krácení.

Omezení předčasných důchodů je součástí rozsáhlejšího návrhu novely zákona, která má změnit také řádné i mimořádné valorizace důchodu. Například mimořádné valorizace by měl nahradit dočasný příspěvek, který se bude vyplácet k důchodu.

TIP: Pravidla pro předčasný důchod, která platí nyní, jsme podrobně popsali v tomto článku.

Foto: Úřad vlády ČR

Více k tématu