Kalkulačka věku, omezení a žádost: Pravidla pro přiznání předčasného důchodu

Část budoucích důchodců se v těchto týdnech rozhoduje, jestli kvůli výhodným podmínkám výpočtu v roce 2022 požádají o předčasný důchod. Připravili jsme proto přehled důležitých pravidel, která se k předčasnému důchodu vážou. Žádost například není možné podat zpětně.

Foto: Adobe Stock
Žena zvažuje předčasný důchod. (ilustrační foto)

Vláda již schválila nařízení pro výpočet důchodů i řádné valorizace v roce 2023. A propočty ukazují, že pro většinu lidí, kteří plánují požádat o starobní důchod v nejbližších měsících, je výhodné směřovat datum přiznání důchodu do roku 2022. A to i kdyby mělo jít o důchod předčasný.

„S ohledem na vývoj inflace a parametry valorizací proběhlých v roce 2022 i připravované na leden 2023 lze předpokládat, že pro většinu pojištěnců se standardním průběhem pojištění bude pravděpodobně výhodnější požádat o přiznání důchodu ještě v roce 2022,“ uvedla pro České důchody Jitka Drmolová, mluvčí České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ).

Důchod přiznaný v letošním roce může být až o několik stovek i tisíc korun vyšší, protože se ho vedle řádné lednové valorizace týkají také obě mimořádné valorizace, které proběhly v červnu a září. Někteří budoucí důchodci mají proto v plánu požádat o předčasný důchod už letos, aby získali nárok na všechny tyto valorizace.

Praktické rady a informace

Předčasný důchod má některá specifická pravidla a omezení. Sepsali jsme proto přehled důležitých bodů, které byste při žádosti měli brát v potaz:

1. Minimální věk pro předčasný důchod

Do předčasného důchodu je možné odejít o 3 až 5 let dříve před dosažením řádného důchodového věku. Pravidla jsou následující:

  • Pokud je váš důchodový věk nižší než 63 let, můžete odejít do předčasného důchodu až o 3 roky dříve. Jinými slovy, pokud máte jít do řádného důchodu v 62 letech, můžete odejít nejdříve v 59 letech.
  • Pokud je váš důchodový věk vyšší než 63 let, můžete odejít do předčasného důchodu až o 5 let dříve, nejdříve však v 60 letech. Takže pokud například máte jít do řádného důchodu v 64 letech, můžete odejít nejdříve v 60 letech.

Pro zjednodušení výpočtu jsme pro vás připravili jednoduchou kalkulačku, ve které si můžete spočítat, jestli už máte nárok na předčasný důchod.

2. Minimální doba důchodového pojištění

Stejně jako v případě řádného starobního důchodu, je i u předčasného nutné mít minimálně 35 let důchodového pojištění, případně 30 let bez započítání náhradních dob. Pokud minimální dobu pojištění nemáte, žádost o důchod vám ČSSZ automaticky zamítne. (Současná vláda plánuje snížit tuto hranici na 25 let, ale související změnu zákona nakonec předloží až v příštím roce.)

3. Cykly předčasnosti a krácení

Odchod do předčasného důchodu znamená, že výše vašeho důchodu bude krácena, a to doživotně. Míra krácení se odvíjí od počtu dnů předčasnosti, za každých započatých 90 kalendářních dnů předčasného důchodu dochází k výraznějšímu snížení důchodu. Tyto 90denní cykly se počítají zpětně od data řádného důchodu, tedy od dosažení důchodového věku. Proto je vždy dobré datum přiznání předčasného důchodu plánovat tak, abyste zbytečně nezapočali další cyklus – rozdíl mezi dvěma cykly může být klidně pár dnů.

Je zajímavé, že s ohledem na již zmíněné valorizace se nyní krácení za předčasnost stává v mnoha případech zcela irelevantní. Třikrát valorizovaný předčasný důchod přiznaný v roce 2022 je totiž ve většině případů vyšší než řádný důchod přiznaný v průběhu roku 2023.

Předčasný důchod: Jaké jsou povolené a zakázané přivýdělky

4. Omezení práce v předčasném důchodu

Při pobírání předčasného důchodu jsou omezeny přivýdělky, byť jen takové příjmy, ze kterých se odvádí sociální pojištění. V zaměstnání si můžete vydělat za měsíc maximálně 3 000 korun (takzvaná práce malého rozsahu) a výdělky takzvaně „na dohody“ nesmí překročit 10 000 korun za měsíc (při dohodě o provedení práce). Při podnikání nesmíte za rok vydělat více, než činí rozhodná částka pro daný rok (v roce 2022 je to 93 387 Kč). Tato omezení platí až do okamžiku dosažení řádného důchodového věku.

Některé příjmy a výdělky, například kapitálové příjmy nebo příjmy z nájmu, ovšem nejsou nijak omezeny. Detailně jsme se možnostmi přivydělávání zabývali v tomto článku. Součástí je i přehled zakázaných a povolených přivýdělků.

5. Žádost o předčasný důchod

Postup žádosti o předčasný důchod je prakticky totožný jako v případě řádného důchodu. Žádost se sepisuje osobně na okresní správě sociálního zabezpečení podle bydliště, v tomto ohledu je výhodné využít možnosti online objednání. K sepsání žádosti potřebujete doklad totožnosti (zpravidla občanský průkaz) a užitečné je mít s sebou již vyplněný a bankou potvrzený dokument pro zasílání důchodu na bankovní účet. K dispozici je na webu ČSSZ.

O předčasný důchod je možné žádat s předstihem a lze stanovit datum přiznání v budoucnu. Nelze ale zvolit datum přiznání zpětně, jako je to možné u řádného důchodu. Jinými slovy, abyste získali předčasný důchod ještě v roce 2022, musíte o něj požádat opravdu ještě letos. Poslední pracovní den vychází na 30. prosince.

Skončit v práci dříve se vyplatí polovině Čechů. Jen pro 8 % je výhodné zvolit důchodový věk

Předčasných důchodců přibývá

Počet lidí v předčasném důchodu kontinuálně roste, jen za poslední rok přibylo 13 tisíc předčasných důchodců. Ukazují to aktuální čísla ČSSZ.

Ještě v roce 2015 bylo v Česku 575 tisíc předčasných důchodců a tvořili 25 procent z celkového počtu. Od té doby, tedy za sedm let, počet narostl na 673 tisíc a mezi všemi starobními důchodci představují 28 procent. Detailně jsme se vývoji předčasných důchodů věnovali v tomto článku.

Foto: Adobe Stock

Více k tématu