Přiznání důchodu už letos může být výhodnější než v roce 2023. A to i za cenu předčasnosti

Část budoucích důchodců se nyní rozhoduje, jestli je výhodné požádat o starobní důchod už v roce 2022 i za cenu, že by šlo o důchod předčasný. Vývoj inflace a letošní mimořádné valorizace ukazují, že výpočet důchodu v roce 2022 vychází pro většinu lidí lépe.

Foto: České důchody
Česká správa sociálního zabezpečení (ústředí).

Všechny starobní důchody přiznané v roce 2022 budou valorizovány celkem třikrát. Konkrétně se zvýší o dvě mimořádné valorizace v roce 2022 a poté opět při řádné valorizaci v lednu 2023. Naproti tomu důchod přiznaný v roce 2023 nebude mít žádnou z těchto valorizací.

Mnoho lidí proto momentálně přemýšlí o tom, jestli by pro ně bylo výhodnější odejít do důchodu už v roce 2022, i kdyby to mělo znamenat předčasný důchod. Například na přelomu let 2020 a 2021 se většinou vyplatilo důchod uspíšit, ale na přelomu let 2021 a 2022 se zase vyplatilo počkat.

Výhodnější rok 2022

Vláda již schválila nařízení pro řádnou valorizaci v lednu 2023 i pro výpočet důchodu v roce 2023. A předběžné propočty naznačují, že přiznání důchodu v roce 2022 bude pro většinu lidí výhodnější. Naznačuje to i vyjádření České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ).

„Výpočet důchodu je vždy individuální a nelze paušálně říci, zda bude skutečně pro většinu žadatelů lepší nechat si důchod přiznat před koncem roku nebo až v roce dalším. Nicméně s ohledem na vývoj inflace a parametry valorizací proběhlých v roce 2022 i připravované na leden 2023 lze předpokládat, že pro většinu pojištěnců se standardním průběhem pojištění bude pravděpodobně výhodnější požádat o přiznání důchodu ještě v roce 2022,“ uvedla pro České důchody mluvčí ČSSZ Jitka Drmolová.

Přiznání důchodu v roce 2022 by se tak mohlo vyplatit lidem, kteří dosáhnou důchodového věku kolem přelomu roku 2022 a 2023, i těm, kteří důchodového věku dosáhnou v prvních měsících roku 2023. Tedy pokud někdo například plánoval požádat o řádný starobní důchod v květnu či červnu 2023, může pro něj být výhodnější žádost uspíšit už do roku 2022. A to i za cenu, že by šlo o předčasný důchod.

Vše pochopitelně záleží na životní situaci, výdělcích i odpracovaných letech jednotlivých lidí a je nutné v tomto ohledu udělat detailní propočty. Bezplatně je nabízí ČSSZ, a to na jednotlivých okresních pobočkách. „Informativní výpočet důchodu je však odborný a časově náročný úkol, který zahrnuje předchozí odbornou přípravu a kontrolu podkladů, provedení vlastního výpočtu a nezbytného vysvětlujícího komentáře. Aby byl zájemcům poskytován v odpovídající kvalitě, je nutný určitý čas na přípravu, proto není možné provádět informativní výpočet důchodu na počkání,“ doplnila Jitka Drmolová s tím, že je nutné se na výpočet objednat.

Konec v práci, volba data a důležité formality: Ředitel ČSSZ vysvětlil, jak se správně žádá o důchod

Termíny jsou často vybrané

Zároveň je nutné počítat s vysokým zájmem a vytížením pracovníků jednotlivých okresních poboček. Online objednávkové systémy už nyní ukazují, že termíny jsou rezervovány na několik týdnů dopředu. Například pobočka OSSZ v Českých Budějovicích má zaplněné termíny až do 6. listopadu a rezervace na další termíny není možná. Pobočka na Praze 1 má kapacity plné až do 27. listopadu a pobočka v Ostravě dokonce až do 4. prosince. A podobná situace je i na dalších pobočkách v Česku.

Zájemci o porovnání výhodnosti odchodu do důchodu v roce 2022 a 2023 proto mohou využít důchodové kalkulačky na ePortálu ČSSZ, nebo se mohou obrátit na odborníky, kteří důchodové výpočty nabízejí komerčně.

O starobní důchod se vždy žádá osobně, a to dle trvalého bydliště na příslušné pobočce okresní správy sociálního zabezpečení. Je nutné si s sebou vzít doklad totožnosti a případně další dokumenty, kterými doložíte případné chybějící doby důchodového pojištění či výchovu dětí. Detailně jsme se žádosti o důchod věnovali v tomto článku.

Foto: České důchody/David Budai

Více k tématu