Do důchodu se nepočítá vše: Tyto situace si ohlídejte, aby nevznikly mezery

Zdaleka ne všechny životní situace a příjmy se počítají pro budoucí starobní důchod. Některým lidem z nevědomosti vznikají zbytečné mezery v důchodovém pojištění a hrozí, že jim při žádosti o důchod budou chybět odpracované roky.

Zdroj: Pixabay
Budoucí důchodci si musí hlídat doby pojištění. (ilustrační foto)

Při posuzování nároku na starobní důchod nehraje roli jen práce, ale i řada životních okolností. Většinou jde o náhradní doby a patří mezi ně například péče o děti, vojna a za určitých pravidel také studium, nezaměstnanost, invalidita a další situace.

Zdaleka ne všechno se ovšem do důchodu počítá a budoucí důchodci mají o důchodovém pojištění mnohdy zkreslené představy. Někteří dokonce žijí v domnění, že pracují a splňují všechny podmínky pro zápočet pojištění, ale při žádosti o důchod je pak čeká nemilé překvapení. Je proto nutné si vždy pečlivě hlídat, jestli se vám to, co právě děláte, počítá do důchodu.

Abyste měli nárok na důchod, musíte dosáhnout 35 let pojištění, nebo 30 let bez náhradních dob. A přestože si to někteří lidé myslí, zpětné doplacení chybějícího pojištění není vždy možné. Zpravidla lze podle zákona doplatit jen jeden rok zpětně.

Co se do důchodu vůbec nepočítá

1. Péče o domácnost

V některých rodinách jeden z rodičů nepracuje, stará se o děti i po dosažení 4 let a je takzvaně v domácnosti. Pokud nejde o dítě závislé na pomoci (více o této situaci píšeme v tomto článku), tak se toto období nepočítá do důchodu.

2. Práce na dohody

Mnoho lidí je při žádosti o důchod překvapeno, že jim za určité období chybí důchodové pojištění, přestože poctivě pracovali. Pokud ale pracujete a z vaší výplaty se neplatí pojistné, nepočítají se vám pro důchod výdělky ani odpracované roky. To může být velmi zrádné pro všechny, kdo mají více malých prací, brigád a přivýdělků. Jde hlavně o dohody o provedení práce (DPP) s výdělkem nižším než 10 000 korun, případně o dohody o pracovní činnosti (DPČ) s výdělky pod 3000 korun.

3. Druhá práce

Může to být matoucí, ale pokud pracujete pro dva nebo více zaměstnavatelů (například na zkrácený úvazek), do odpracovaných let se započítává pouze jedna práce, i když odvádíte sociální pojištění ze všech zaměstnání. Jinými slovy za 1 rok práce můžete získat maximálně 1 rok pojištění. Týká se to ale jen odpracovaných roků, výdělky se počítají všechny.

4. Práce „načerno“

Pokud si přivyděláváte různými melouchy, dostáváte peníze na ruku a pracujete takzvaně „načerno“, nepočítají se vám odpracované roky ani výdělky do důchodu.

5. Podnikání bez odvodů

Při podnikání se počítají jen roky, za které bylo zaplaceno pojistné. Pokud jste v některém roce podnikali, měli příjmy, ale nezaplatili jste pojistné, tak se vám tento rok nepočítá jako odpracovaný. Jde například o situace, kdy jste měli příjmy nízké, nedosáhli jste rozhodné částky pro účast na důchodovém pojištění a dobrovolně jste se nepřihlásili. V období 1996 až 2004 bylo například možné při ztrátě zažádat stát o vrácení sociálního pojištění a mnozí podnikatelé tak činili.

„Na stát se nespoléhejte, raději prohledejte půdu.“ Finanční expertka radí, jak se připravit na důchod

6. Pasivní příjmy

Do důchodu se počítají pouze pracovní příjmy, ze kterých se platí sociální pojištění. Pokud jste ale v určitém období měli nebo máte pouze kapitálové příjmy nebo příjmy z pronájmu (a zároveň nejste osoby samostatně výdělečné činné), tak se to vůbec nepočítá. Je potřeba si to ohlídat.

7. Vězení bez práce

Pokud jste si odpykávali výkon trestu ve vězení, ale nebyli jste zařazeni do práce, tak se vám tato doba nepočítá do důchodového pojištění.

8. Studium

Veškeré studium po 18. roce věku, tedy například střední nebo vysoká škola, se od ledna 2010 pro potřeby důchodu vůbec nepočítá.

9. Invalidita nižšího stupně

Jako náhradní doba pojištění se počítá pouze pobírání invalidního důchodu III. stupně. Pobírání důchodu pro I. nebo II. stupně invalidity se nezohledňuje pro důchod starobní. A pokud nepracujete nebo si pojištění neplatíte dobrovolně, vzniká vám velká mezera v pojištění.

10 typů lidí, kterým hrozí, že nedostanou žádný důchod

10. Dlouhodobá nezaměstnanost

Pokud jste nezaměstnaní, ale nejste v evidenci úřadu práce, tak se tato doba nepočítá vůbec. Ovšem i evidence se počítá pouze omezeně. Nezaměstnanost, kdy pobíráte podporu nebo se rekvalifikujete, se počítá vždy. Ale nezaměstnanost bez podpory se započítá jen ve výši 3 let, a to zpětně od žádosti o důchodu. Navíc nezaměstnanost před 55. rokem života se počítá maximálně v délce jednoho roku

11. Předdůchod

Pokud čerpáte předdůchod, nepočítá se tato doba jako náhradní, ale pouze jako vyloučená. To znamená, že za tuto dobu vám nenarůstají odpracované roky pro následný výpočet důchodu.

Co dělat, pokud se vás něco týká?

Řešením je přihlášení k dobrovolné účasti na důchodovém pojištění. Přihlásit se může každý nad 18 let a před podáním přihlášky má evidováno alespoň 1 rok pojištění. Nejnižší měsíční pojistné hrazené v roce 2021 činí 28 % z částky odpovídající jedné čtvrtině průměrné mzdy platné v roce 2021, tedy 2482 korun, uvádí na svém webu Česká správa sociálního zabezpečení. Dobrovolné placení pojištění může trvat maximálně 15 let.

Více k tématu