Náhradní doba pojištění

Náhradní doba pojištění je období, ve kterém se reálně neodvádí žádné pojistné, přesto se tyto doby za určitých podmínek započítávají do potřebných let pojištění pro důchod, tedy do „odpracovaných“ let.

Abyste měli nárok na důchod, je nutné dosáhnout důchodového věku a získat nejméně 35 let pojištění. Náhradní doba se týká těchto případů:

  • Studium – Jde o osoby, které po dosažení 18 let věku dále studují na střední, vyšší odborné nebo vysoké škole v Česku. Počítá se prvních 6 let studia po dosažení 18 let, ale pouze do roku 2010.
  • Nezaměstnanost – Osoby vedené v evidenci úřadu práce jako uchazeči o zaměstnání po dobu, po kterou jim náleží podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci. V rozsahu nejvýše 3 let se počítá také doba, po kterou jim podpora nenáleží (doba se zjišťuje zpětně ode dne vzniku nároku na důchod). Počítá se také doba bez podpory před dosažením věku 55 let, tato doba se počítá v rozsahu nejvýše 1 roku.
  • Studium zdravotně postižených – Jde o osoby se zdravotním postižením zařazených v teoretické a praktické přípravě pro zaměstnání
  • Vojna a civilní služba – Jde o osoby konajících vojenskou službu v ozbrojených silách České republiky, pokud nejde o vojáky z povolání. Jde také o osoby konající civilní službu.
  • Péče o dítě – Jde o osoby pečující osobně o dítě ve věku do 4 let. Jde také o péči o osobu mladší 10 let, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni I (lehká závislost) nebo osobu jakéhokoliv věku, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost), pokud spolu žijí v domácnosti.
  • Invalidita – Případy pobírání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně.
  • Úrazy a nemoci z práce – Jde o dočasná pracovní neschopnost, kterou si osoby nepřivodily úmyslně v práci, a to pokud trvá i po skončení této práce. Může jít také o karanténu.
  • Ochrana svědků – Jde o osoby, kterým je poskytována zvláštní ochrana a pomoc na základě zákona o ochraně svědka a dalších osob v souvislosti s trestním řízením.
  • Otcovská dovolená – Jde o volno pro otce po narození dítěte, kdy je pobírána dávka otcovské poporodní péče v době, a pokud otec skončil v práci.

Více k tématu