Vyloučená doba se týká všech: Co přesně znamená a jak ovlivňuje váš důchod

Některá životní období se pro potřeby důchodu označují jako vyloučené doby, rozhodně to ale neznamená, že by se tyto dny nepočítaly do důchodu. Ve skutečnosti pozitivně ovlivňují, kolik peněz budete dostávat.

Foto: Adobe Stock
Budoucí důchodci se zajímají o odpracované roky. (ilustrační foto)

AKTUALIZOVÁNO: 25. 1. 2024

Vyloučená doba trochu mate svým pojmenováním a může budit dojem, že takto označené dny se nepočítají do důchodu a snižují celkovou dobu důchodového pojištění. Není to pravda, vyloučená doba se týká pouze výdělků.

Celkovou výši starobního důchodu ovlivňují dva parametry – celkový počet let důchodového pojištění a výše výdělků od roku 1986 do roku, který předchází odchodu do důchodu. Takže když žádáte o důchod v roce 2024, počítají se výdělky od roku 1986 do konce roku 2023.

Platí přitom, že celoživotní výdělky se přepočítávají do takzvaného výpočtového základu, což je jakýsi koš vašich životních výdělků. A z výpočtového základu se potom určuje, jak vysoký důchod bude.

Velkou roli přitom u výpočtového základu hraje celkový počet dnů vašeho aktivního pracovního života, protože vždy dochází k průměrování. A pokud jsou některé dny bez výdělků, tak tyto dny snižují celkový důchod. Proto jsou z hlediska výpočtu důchodu velmi nevýhodné mezery v důchodovém pojištění – tyto nejsou evidovány, nezahrnují žádné výdělky a tím snižují důchod.

Nemoc, vojna i péče o dítě

Podobně by to bylo i v případě nemoci, úrazu, vojny, rodičovské dovolené. Tyto dny se sice počítají do důchodu jako doba pojištění, ale reálně v této době nemáte žádné výdělky. Takže za normálních okolností by všechny tyto situace snižovaly váš důchod. Je totiž jasné, že když jste nemocní, tak váš výdělek za daný měsíc bude nižší, a to by znamenalo ve výsledku i nižší důchod.

Proto existují vyloučené doby, které zajišťují, aby se přesně toto nestávalo. Jejich cílem je, aby se nemoc, vojna a další zmíněné životní situace započítaly do důchodu jako pojištění, ale zároveň aby se pro tyto dny nezohledňovaly výdělky. To znamená, že váš výdělek za daný rok se díky vyloučeným dobám bude počítat pouze ze dnů, kdy jste byli zdraví, pracovali a pobírali normální plat. Vyloučené doby tedy mají na váš důchod pozitivní vliv.

Výpočet nového důchodu: Postup a parametry, které v roce 2024 rozhodují o výši

Abyste si to dovedli lépe představit, podívejte se na konkrétní příklad:

Pan Karel je zaměstnanec a za rok si vydělá 300 000 Kč, tedy 25 000 Kč měsíčně. Pokud by byl jako zaměstnanec 6 měsíců v dočasné pracovní neschopnosti, vydělal by si v daném roce 150 000 Kč, což by znamenalo nízký průměrný výdělek, a tedy nižší důchod. Protože se však doba nemoci vyloučí, nebude mít průměrnou měsíční mzdu 12 500 Kč (150 000 děleno 12), ale stále 25 000 Kč (150 000 děleno 6). Zároveň ale platí, že se dny pracovní neschopnosti započítají do doby důchodového pojištění.

Pokud jste si požádali o informativní osobní list důchodového pojištění (IOLPD), najdete v něm také všechny vyloučené doby, a to vždy u daného roku ve sloupci nazvaném VYL.DOBA:

Vyloučená doba ve výpisu IOLDP.Foto: České důchody

Jako vyloučená doba se počítá řada životních situací:

 • Nemoc nebo úraz v práci (neschopenka)
 • Karanténa
 • Ošetřovné (takzvaný paragraf na dítě)
 • Péče o děti do 4 let (mateřská či rodičovská dovolená)
 • Ošetřování člena rodiny při nemoci (ošetřovné)
 • Pobírání invalidního důchodu třetího stupně
 • Studium
 • Vojenská a civilní služba
 • Evidence na úřadu práce
 • Teoretická a praktická příprava na práci u lidí s postižením
 • Pobírání předdůchodu

Ženy či muži, kteří si přivydělávají v průběhu rodičovské dovolené (například jako OSVČ) si musí dát pozor, aby si touto situací zbytečně nesnížili důchod. Při vydělávání peněz se totiž standardně péče o dítě nezohledňuje jako vyloučená doba a výdělky z této doby, často nižší, se započítávají. Při žádosti o důchod je proto nutné explicitně požádat, aby se toto období počítalo jako vyloučená doba. Podrobně jsme o této situaci psali v tomto článku.

Do důchodu bez nemilých překvapení: Příručka radí, jak se připravit

Pozor na chybějící výdělky

Někdy se stává, že odpracované dny jsou ve výpisu IOLDP evidovány, ale výdělky (sloupec VYMĚŘOVACÍ ZÁKLAD) chybí a zároveň dané období není označeno jako vyloučená doba. Pokud se to týká práce po roce 1986, vždy tuto situace řešte s úředníky České správy sociálního zabezpečení, jinak se vám může snížit výše důchodu. Situace úředníci posuzují individuálně a v některých případech mohou „ztracené“ výdělky označit jako vyloučenou dobu, což je vždy dobrá zpráva.

Důvodů, proč výdělky chybí, může být mnoho. Mohly se například ztratit doklady o výdělcích, úředník mohl udělat chybu při evidenci a jsou známé i případy, kdy záznamy uložené v archivech zničily povodně (typické to bylo třeba pro povodně na severu Moravy v roce 1997). Proto byste případné nesrovnalosti neměli podceňovat.

TIP: Autor článku David Budai nyní vydal příručku Do důchodu bez nemilých překvapení, která vám krok za krokem pomůže s přípravou na důchod. Je srozumitelná a díky ní si můžete zkontrolovat, jestli je vaše evidence důchodového pojištění v pořádku.

Do důchodu bez nemilých překvapení

349  včetně DPH

Více informací

Více k tématu