Skončit v práci dříve se vyplatí polovině Čechů. Jen pro 8 % je výhodné zvolit důchodový věk

Většina lidí netrpělivě vyhlíží datum, kdy dosáhnou důchodového věku, aby mohli skončit v práci a odejít do důchodu. Jenže načasování důchodu přesně na tento okamžik se vyplatí jen zlomku lidí, ukazují výpočty ministerstva práce a sociálních věcí.

Foto: AdobeStock

Současné nastavení důchodového systému znevýhodňuje lidi, kteří směřují odchod do starobního důchodu přesně na den, kdy dosáhnou řádného důchodového věku. Toto načasování je ve skutečnosti finančně výhodné jen pro 8 % Čechů, tedy přibližně pro každého dvanáctého.

Ukazují to podrobné výpočty zveřejněné v Pojistně-matematické zprávě o důchodovém pojištění, kterou vydalo ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) v roce 2014.

Vzhledem k tomu, že pravidla výpočtu důchodu se od té doby prakticky nezměnila a do důchodu nyní odchází stejná generace lidí, jsou tyto simulace platné i dnes. Potvrzuje to i samotné ministerstvo: „Hlavní závěry uvedené ve shrnutí na konci analýzy lze považovat za robustní a lze předpokládat, že jsou v obecné rovině platné i dnes,“ uvedla pro České důchody Jaroslava Sladká z tiskového oddělení.

Čekání na důchodový věk je nerozumné

Ministerstvo v analýze konstatuje, že „zajímavým jevem je relativně vysoký podíl osob, pro které je efektivní odejít do starobního důchodu hned v prvním okamžiku, kdy je to možné“, tedy už pět let před dosažením důchodového věku. Konkrétně se to vyplatí každému 7. budoucímu důchodci.

„Pro téměř polovinu osob (necelých 49 %) je efektivní odejít do starobního důchodu před dosažením důchodového věku, zatímco odložení odchodu po dosažení důchodového věku je efektivní pro zhruba 43 % osob,“ píše se ve zprávě. Současné nastavení krácení u předčasného důchodu nebo navyšování při přesluhování dává lidem podle autorů zprávy velké možnosti ohledně plánování důchodového věku.

Následující tabulka zveřejněná ve zprávě MPSV ukazuje, pro kolik lidí je výhodné odejít do důchodu před dosažením důchodového věku (minus), nebo naopak po dosažení (plus):

Kdy je výhodné jít do důchodu? (Zdroj grafu: MPSV)Foto: MPSV

S ohledem na to, jak kolik času muži a ženy v důchodu tráví, a na to, jak se důchody počítají, je tedy spíše nerozumné čekat s žádostí na důchod na den, kdy dosáhnete důchodového věku.

Přispívá k tomu i skutečnosti, že při započítávání důchodového pojištění (tedy odpracovaných let a náhradních dob) se zohledňují jen celé roky. Znamená to, že když máte odpracováno 39 let a 350 dnů, bere se to, jako byste pracovali pouze 39 let, a 350 dnů vám bez náhrady propadne a výsledkem bude zbytečně nižší důchod. Výjimky v tomto ohledu neexistují.

Předčasný důchod srozumitelně: Podmínky přiznání a budoucí omezení

Co konkrétně výpočty MPSV ukazují? Lze to shrnout do následujících bodů:

  1. Jen velmi málo lidem (10 %) se vyplatí jít do důchodu přesně v den dosažení důchodového věku nebo během jednoho následujícího roku. Skončit v práci na den přesně je výhodné jen pro 8 % lidí.
  2. Pro 49 % Čechů je výhodné odejít do předčasného důchodu. Nejvýhodnější je zvolit předčasný důchod o 1 rok dříve (16 %) nebo o 5 let dříve (13 %).
  3. Odejít do předčasného důchodu o 3 nebo 4 roky dříve se vyplatí jen minimu lidí (méně než 10 %).
  4. Pro 25 % lidí je velmi výhodné pracovat o 5 let déle.
  5. Rozdíly pro muže a ženy jsou spíše zanedbatelné, obecně platí, že mužům se finančně vyplatí jít do důchodu spíše dříve, ženám pak později. Zásadní rozdíl je ale u předčasného důchodu o 5 let – ten je výhodný pro 19 % mužů, ale jen 7 % žen.

Odpracované dny co nejblíže celému roku

Pokud se vám blíží důchod, měli byste začít zvažovat, kdy je pro vás výhodné o důchod požádat. Rozhodně byste ale neměli spoléhat na datum dosažení důchodového věku. Spíše je vhodné odejít tak, aby počet dnů důchodového pojištění odpovídal celému roku nebo ho jen mírně překročil.

Se správným načasováním by vám měla pomoci také Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ). Nabízí totiž speciální informativní výpočet starobního důchodu, jde o bezplatnou službu pro všechny, kdo mají do důchodu méně než 5 let. Tato konzultace probíhá osobně a je možné se na ni objednat přes online objednávkový formulář na webu úřadu.

Pokud se brzy chystáte do důchodu, můžete využít naši placenou službu Kontrolní výpočet starobního důchodu. Pomůžeme vám s plánováním odchodu do důchodu, abyste o něj požádali v nejlepší možnou dobu a váš důchod byl díky tomu co nejvyšší.

Foto: AdobeStock, MPSV

Více k tématu