Předčasný důchod: Jaké jsou povolené a zakázané přivýdělky

Po odchodu do předčasného důchodu mnoho lidí zvažuje, že si budou přivydělávat. Zatímco možnosti běžné práce jsou omezené, některé výdělky žádný strop nemají. Podívejte se na přehled, co zákon zakazuje a povoluje.

Foto: Adobe Stock
Muž přemýšlí o předčasném důchodu. (ilustrační foto)

Pokud se rozhodnete odejít do předčasného důchodu, mějte na paměti dvě velká omezení. Předně bude již trvale krácen váš důchod, a to v závislosti na tom, o kolik dnů před dosažením důchodového věku odejdete. Podrobně jsme se podmínkám předčasného důchodu a jeho krácení věnovali v tomto článku.

Předčasný důchod má také některá omezení týkající se výdělků. Tato omezení stanovuje zákon a zjednodušeně platí, že až do dosažení řádného důchodového věku nelze standardně pracovat a podnikat. Nelze tedy mít takové práce nebo výdělky, které zakládají účast na sociálním nebo nemocenském pojištění.

Přivýdělky můžeme rozdělit do tří skupin:

1. Zakázané přivýdělky

  • Zaměstnání – Není možné se běžně zaměstnat, a to ani na zkrácený úvazek. V zaměstnání se totiž vždy odvádí sociální pojištění, a to v případě předčasného důchodu není možné. Pokud byste měli takovou práci, přestal by se vám důchod vyplácet.
  • Rekvalifikace nebo úřad práce – Není možné být v evidenci úřadu práce, pobírat podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci.

2. Omezené přivýdělky

  • Zaměstnání malého rozsahu – Jde o speciální typ pracovního poměru, například dohodu o pracovní činnosti, kde činí příjem méně než 3500 korun měsíčně a nezakládá tedy účast na nemocenském pojištění. Tyto příjmy se nesmí sčítat, pokud je takových prací více.
  • Dohoda o provedení práce – V tomto případě nesmí měsíční výdělek překročit 10 000 korun, zároveň nelze odpracovat více než 300 hodin za rok. Je však možné mít dohod více u několika zaměstnavatelů a výdělky je možné sčítat (není tedy problém mít například dvě dohody ve výši 9000 korun měsíčně).
  • Autorské honoráře – Až do výše 10 000 korun měsíčně je možné mít příjmy z autorských honorářů, tedy například za psaní pro noviny a časopisy nebo jinou uměleckou činnost.
  • Podnikání, OSVČ – Je možné vykonávat samostatně výdělečnou činnosti, celkový roční výdělek ale nesmí překročit 85 058 korun. Jinými slovy výdělky musí být tak nízké, aby se z nich neplatilo sociální pojištění. Zdravotní pojištění z výdělků se platí vždy.

Omezení jsou přísná a je nutné je hlídat. Pokud byste podmínky porušovali, okamžitě byste o výplatu důchodu přišli. Stačí přitom, abyste dané hranice příjmu překročili jen o 1 korunu a budete muset vracet důchod za celý měsíc. V případě OSVČ dokonce hrozí vracení důchodu za celý rok, kdy podnikání probíhalo. (Uvedené částky platí pro rok 2021.)

Omezení jsou platná až do chvíle, než dosáhnete důchodového věku. Od jeho dosažení se již na vás vztahují stejná pravidla jako na řádného důchodce. Je tedy možné standardně pracovat a bez omezení si přivydělávat nebo podnikat.

Výjimkou je situace, kdy jste v předčasném důchodu podnikali. Příjem OSVČ se totiž počítá vždy za celý rok a přiznává se v rámci přehledu podávaného na Českou správu sociálního zabezpečení. Je tedy nutné počkat do konce aktuálního roku, ve kterém dosáhnete důchodového věku, uzavřít příjmy za daný rok, a teprve poté je možné přejít do standardního důchodového režimu. Podívejte se na příklad:

Pan Mojmír je v předčasném důchodu a přivydělává si jako opravář aut. Jeho roční příjem se pohybuje mezi 50 až 60 tisíci korunami, takže může bez problémů pobírat důchod. Má narozeniny v červenci a právě v roce 2021 dosáhne řádného důchodového věku. Nemůže ale začít okamžitě bez omezení pracovat, ale musí počkat až do 1. ledna 2022. Ani za rok 2021 nemohou jeho celkové výdělky překročit 85 058 korun.

Máte do důchodu daleko? Udělejte už nyní 6 věcí, které vám při žádosti pomohou

3. Přivýdělky bez omezení

Je hned několik cest, kterými je možné si i v předčasném důchodu bez omezení přivydělávat. Jde v podstatě o všechny příjmy, ze kterých se neplatí sociální pojištění, tedy například:

  • Příjmy z pronájmu – Veškeré příjmy z pronájmu nemovitostí i jiných věcí (například umění nebo automobil) jsou bez omezení.
  • Podíly na zisku – Bez omezení je možné si vyplácet roční zisky z firem, ve kterých figurujete jako společník.
  • Ostatní pasivní příjmy – Příjmy z akcií, dluhopisů, kryptoměn, úroků z poskytnutých půjček i dalších oblastí, ze kterých se neplatí sociální pojištění, je možné mít zcela bez omezení.

I na předčasné důchodce, kteří mají vyšší příjmy nebo se z nich odvádí daň z příjmu, se vztahuje povinnost podávat daňové přiznání. Výhodou ovšem je, že se na ně vztahuje standardní sleva na poplatníka (od roku se zvýšila na 27 840 korun), takže je možné žádat o vracení daně. Je to výhodné například pro ty, kdo pracují na dohody nebo mají příjmy z pronájmu.

Foto: Adobe Stock

Více k tématu