Informace o dobách důchodového pojištění: Žádost o IOLDP a online přehled

Je užitečné pravidelně sledovat doby důchodového pojištění, abyste měli jistotu, že o vás stát všechno správně eviduje. Zároveň je dobré vše zkontrolovat před žádostí o důchod. Bezplatně můžete získat papírový výpis i přehled přes internetovou službu úřadu.

Foto: Adobe Stock
Budoucí důchodce studuje IOLDP. (ilustrační foto)

Výši vašeho budoucího důchodu ovlivňují výdělky i doby důchodového pojištění, tedy odpracované roky a náhradní doby. Vše eviduje Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) a každý může bezplatně požádat o jejich výpis.

Díky tomu se dozvíte kompletní přehled evidovaných i chybějících dob, informace o započítaných výdělcích a případně informace o účasti v již zrušeném 2. důchodovém pilíři. Dozvíte se také, jestli ČSSZ vše eviduje správně, a v případě nepřesností či chyb můžete vše s předstihem řešit.

Jak získat informace

Existuje několik způsobů, jak přehled o důchodových dobách získat:

1. Informativní osobní list důchodového pojištění (IOLDP)

Jde o nejčastější způsob získávání informací o dobách pojištění. Jde o papírový přehled, o který je možné každý rok bezplatně požádat. ČSSZ ho zasílá do 90 dnů od doručení žádosti (v současné době to ale může trvat déle).

Žádost o IOLDP je možné podat:

  • Online prostřednictvím ePortálu ČSSZ, konkrétně jde o službu Žádost o informativní osobní list důchodového pojištění. Klikněte na tlačítko SPUSTIT a poté se přihlaste prostřednictvím datové schránky nebo bankovní identity. Zvolte způsob doručení a poté žádost odešlete.
  • Písemně pomocí tiskopisu Žádost o zaslání informativního osobního listu důchodového pojištění. Tiskopis si vytiskněte, vyplňte, podepište a následně ho odešlete na adresu ČSSZ, Odbor správy údajové základny, Křížová 25, 225 08 Praha 5.

Pokud máte krátce před důchodovým věkem, pošle vám ČSSZ výpis dob pojištění automaticky. Ne vždy je ale dobré čekat až na tento okamžik, zvláště pokud uvažujete například o předčasném důchodu.

2. Přehled dob důchodového pojištění

Nechcete-li čekat až 90 dnů (či více) na vyřízení žádosti o IOLDP, můžete využít elektronickou službu, kterou ČSSZ nabízí. Stačí, pokud máte datovou schránku nebo bankovní identitu, a pak můžete přehled o vašich dobách získat okamžitě.

Postup získání přehledu je následující:

  1. Zobrazte si službu Přehled dob důchodového pojištěníePortálu ČSSZ.
  2. Klikněte na tlačítko SPUSTIT a následně se přihlaste ke své datové schránce nebo Identitě občana přes bankovní identitu.
  3. Následně vám služba vygeneruje váš přehled důchodových dob včetně výdělků. V dolní části se také zobrazí přehled období, která nejsou evidována.
  4. Pokud kliknete na tlačítko NÁHLED NA TISK, vygeneruje se vám PDF soubor, který si můžete stáhnout a následně vytisknout.
Doby pojištění v ePortálu ČSSZ.Foto: České důchody

Minimální doby pojištění

Pro získání starobního důchodu je nutné mít v současné době minimálně 35 let pojištění, případně 30 let bez započítání náhradních dob. Zatím to platí také pro předčasné důchody, ale od října 2024 se minimální doba pro získání předčasného důchodu zvýší na 40 let.

Jak řešit chybějící práci v evidenci pro důchod: Najděte doklady a sežeňte svědky

Je nutné si uvědomit, že ne všechny evidované doby pojištění se nakonec budou počítat do důchodu. Některé doby se počítají omezeně nebo se krátí, platí přitom následující pravidla:

  • Při hodnocení se počítají pouze celé roky pojištění. Pokud tedy například máte evidováno 40 let a 350 dnů, počítá se pouze 40 let.
  • U některých náhradních dob dochází k automatickému krácení na 80 %. To znamená, že například ze 100 dnů se do důchodu započítá jen 80 dnů.

Do důchodu se počítá jen doba, kterou má ČSSZ evidovanou. Pokud jste například pracovali, ale úřad o tom nemá informace a nelze to zpětně doložit, tak se vám tato práce do důchodu nezapočítá. Stejné je to u jiných životních situací, které se počítají jako náhradní doby.

Foto: Adobe Stock

Více k tématu