Důchody 2023: Podmínky přiznání, věk a postup žádosti na úřadu

Pokud vás v letošním roce čeká žádost o starobní důchod, prostudujte si aktuální podmínky pro jeho přiznání. Důležité je nejen dosažení důchodového věku, ale také minimální doby důchodového pojištění, což platí pro řádné i předčasné důchody. Novinkou je také žádost o výchovné.

Foto: Adobe Stock
Manželé v důchodu. (ilustrační foto)

Starobní důchod se skládá ze dvou částí. Základní výměra je pro všechny stejná a v roce 2023 činí 4040 korun. Procentní výměra je individuální a její výše se odvíjí od výdělků a počtu let důchodového pojištění. Minimální výše procentní výměry je 770 korun, takže nejnižší přiznaný důchod je stanoven na 4810 korun. K procentní výměře se nově také přičítá výchovné, tedy 500 korun za každé vychované dítě (pokud má na výchovné důchodce nárok).

Abyste získali nárok na starobní důchod, musíte splnit dvě základní podmínky:

  • Dosáhnout důchodového věku – Ten je zastropován na 65 letech, ale současní důchodci ho mají zatím nižší a věk se postupně zvyšuje. Váš důchodový věk i to, kolik dnů vám zbývá do řádného důchodu, si můžete spočítat v kalkulačce.
  • Získat minimální dobu důchodového pojištění – Pro získání nároku na důchod je nutné mít 35 let důchodového pojištění (případně 30 let bez započítání náhradních dob). Co vše se do pojištění počítá, jsme podrobně popsali v tomto článku.

Před samotnou žádostí o důchod je dobré, abyste si zkontrolovali, které doby důchodového pojištění vám Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) eviduje. Ujistěte se, že v dobách nemáte mezery, což by vám zbytečně mohlo snížit důchod.

Kontrolu můžete provést ve svém Informativním osobním listu důchodového pojištění (IOLDP), o který můžete zdarma požádat. Využít můžete také Informativní důchodovou aplikaci (IDA), která vám zobrazí vaše doby pojištění i předběžný výpočet, jak vysoký váš důchod bude. Pro přihlášení k této aplikaci potřebujete datovou schránku nebo elektronickou bankovní identitu, kterou vám zadarmo může zřídit vaše banka.

Žádost o důchod

Žádost o důchod se sepisuje vždy osobně s úředníkem okresní správy sociálního zabezpečení. Záleží na tom, kde máte trvalé bydliště, a podle něj se obraťte na příslušnou pobočku a domluvte si přesný termín schůzky:

  • V Praze jde o Pražskou správu sociálního zabezpečení (PSSZ)
  • V Brně jde o Městskou správu sociálního zabezpečení (MSSZ)
  • V ostatních okresech jde o příslušné Okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ)

Přehlednou mapu jednotlivých poboček najdete na webu sociální správy. Tam si vyberte okres a zobrazí se vám adresa i potřebné kontakty. Můžete se také přes internet objednat na konkrétní termín, abyste na pobočce zbytečně nečekali. O důchod můžete požádat až čtyři měsíce před dosažením důchodového věku, případně zpětně až pět let. (Zpětná žádost ale platí jen pro řádný důchod, nikoliv předčasný.)

Při žádosti vám stačí platný občanský průkaz, pokud jste cizinec, prokážete se pasem nebo dokladem o povolení k pobytu. Přinést můžete také případné doklady, kterými doložíte chybějící doby pojištění nebo některé životní situace. Přehled najdete v tomto článku.

Pokud se vás týká výchovné, nezapomeňte při žádosti o důchod sepsat i žádost o výchovné. Zpětné podání žádosti o výchovné není možné. K sepsání slouží speciální tiskopis, který je dostupný pro vlastní dítě a nevlastní dítě. Podrobněji jsme se výchovnému a žádostem věnovali v tomto článku.

Po sepsání žádosti vám ČSSZ do 90 dnů pošle písemné rozhodnutí o důchodu. V něm bude uvedeno, od jakého data vám byl důchod přiznán a jaká bude jeho výše. Součástí bude také Osobní list důchodového pojištění (není totéž co IOLDP zmíněný výše), ve kterém naleznete přehledně uvedeno, které odpracované doby, náhradní doby a které výdělky vám byly započítány. V případě nesplnění podmínek obdržíte zamítnutí žádosti o důchod.

Kdy hrozí nízký, nebo žádný důchod: Práce a další situace, které se nepočítají do pojištění

Předčasný důchod

Plánujete-li požádat o předčasný důchod, musíte splnit následující věkové podmínky:

  • Pokud je váš důchodový věk nižší než 63 let, můžete odejít do předčasného důchodu až o 3 roky dříve. Jinými slovy, pokud máte jít do řádného důchodu v 62 letech, můžete odejít nejdříve v 59 letech.
  • Pokud je váš důchodový věk vyšší než 63 let, můžete odejít do předčasného důchodu až o 5 let dříve, nejdříve však v 60 letech. Takže pokud například máte jít do řádného důchodu v 64 letech, můžete odejít nejdříve v 60 letech.

Odchod do předčasného důchodu znamená, že výše vašeho důchodu bude trvale krácena. Míra krácení se odvíjí od počtu dnů předčasnosti, za každých započatých 90 kalendářních dnů předčasného důchodu dochází k výraznějšímu snížení důchodu. Tyto 90denní cykly se počítají zpětně od data řádného důchodu, tedy od dosažení důchodového věku.

Od ledna 2023 platí mírnější podmínky pro předčasný důchod u záchranářských profesí a podnikových hasičů. Platí, že za každých 4400 odpracovaných směn se důchodový věk těmto pracovníkům sníží o 30 měsíců. A za každých dalších 74 odpracovaných směn dojde ke snížení vždy o jeden měsíc.

Výdělky, práce a výpočty: Ředitel ČSSZ popsal typické mýty o důchodech, kterým Češi stále věří

Časté otázky a odpovědi

Jaké výdělky se počítají do důchodu?

Do starobního důchodu se počítají všechny výdělky od roku 1986 až do roku, který předchází žádosti o důchod. Nyní je to tedy rok 2022. Doby důchodového pojištění (odpracované roky a náhradní doby) se počítají za celý život.

Na jaké valorizace má nový důchodce nárok?

Pokud budete mít přiznaný důchod od roku 2023, máte standardně nárok na řádnou valorizaci, která proběhne v lednu 2024. Pokud v roce 2023 proběhne jedna či více mimořádných valorizací, budete mít na ně také automaticky nárok. V současné době se očekává, že mimořádná valorizace proběhne v červnu.

Budou letošní předčasné důchody opět výhodnější než řádné důchody v roce 2024?

To zatím nelze říci, bude to záležet na vývoji inflace a mezd v roce 2023 a na tom, v jaké výši budou případné mimořádné valorizace. Jasno bude do konce září, kdy vláda schválí finální nařízení pro výpočet důchodů v roce 2024, pak bude možné provést srovnání.

Uplynulo už 90 dnů od podání žádosti o důchod a ČSSZ se zatím neozvala. Co mám dělat?

V některých případech může zpracování žádosti o starobní důchod trvat déle než 90 dnů, například pokud se řeší práce v zahraničí. V současné době jsou také úředníci dost vytížení, takže může docházet k mírnému zpoždění. Pokud je vaše žádost v prodlení, zkuste obrátit na vaši pobočku ČSSZ a svou žádost urgovat. Můžete také napsat e-mail na centrálu ČSSZ ([email protected]) nebo zavolat na infolinku (800 050 248) a na situaci se informovat. Pokud na peníze nespěcháte, nemusíte mít obavy, protože po přiznání důchodu vám ČSSZ automaticky vyplatí všechny důchody zpětně až k datu přiznání.

Foto: Adobe Stock

Více k tématu