Úředníci ČSSZ popsali, co vede k nízkému důchodu nebo úplnému zamítnutí žádosti

Při žádosti o starobní důchod mohou být někteří lidé nepříjemně překvapeni jeho výší a v krajním případě může být žádost úplně zamítnuta. Upozornila na to Česká správa sociálního zabezpečení s tím, že nízkému důchodu je možné předejít. Úředníci proto zveřejnili rady, co si ohlídat.

Foto: České důchody
Česká správa sociálního zabezpečení (ústředí).

Část nových důchodců je nemile překvapena výší svého důchodu. V některých případech je důvodem skutečnost, že se jim nezapočítaly všechny doby důchodového pojištění, na které by mohli mít nárok.

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) nyní upozornila, že část lidí kontrolu evidence svých dob podceňuje, což může v krajním případě vést i k zamítnutí důchodu. Dále poukázala na skutečnost, že většina budoucích důchodců se o svůj důchod začne zajímat až v době, kdy se bezprostředně blíží datum žádosti. „V té době již ale bývá často na některé úkony pozdě, případně jsou zpětně velmi komplikované,“ uvedla ČSSZ v listopadovém informačním zpravodaji.

Je důležité si uvědomit, že při posuzování nároku na starobní důchod se nepřihlíží pouze k práci (jako tomu bylo v minulosti, kdy se důchod počítal z pracovních výdělků za posledních 10 let), ale i k dalším životním okolnostem, které mohou ovlivnit dobu započítaného důchodového pojištění. A problémy mohou vznikat i na straně zaměstnavatele.

Problémy s evidencí lze řešit

„Čím dříve se podaří u některé informace zjistit nesoulad se skutečným stavem, tím dříve je možné zjednat nápravu. Získaná doba pojištění má totiž vedle celoživotních výdělků zásadní vliv také na to, zda na důchod při dosažení důchodového věku vůbec nárok vznikne. Ovlivnit to přitom může i drobné nedopatření, kdy zaměstnavatel opomene přihlásit zaměstnance k účasti na nemocenském a důchodovém pojištění nebo za něj neodevzdá evidenční list důchodového pojištění,“ vysvětlila ČSSZ.

A dodala, že čím dříve lidé začnou možné problémy či nesrovnalosti v pojištění s úředníky řešit, tím se sníží pravděpodobnost problémů s přiznáním důchodu. „ČSSZ pravidelně provádí kontrolu a případné neúplné údaje se snaží v součinnosti se zaměstnavateli či pojištěnci doplnit, pokud se však sejde několik pochybení zaměstnavatele najednou, může se stát, že doba pojištění nebude u ČSSZ zaevidována,“ doplnil úřad.

Podle aktuálních informací ČSSZ zamítne 7 až 8 procent žádostí o starobní důchod. Například v roce 2021 bylo podáno 92 510 žádostí, z toho bylo 7 454 zamítnuto. Jde zhruba o tisíc více zamítnutí než v předešlém roce. Nejčastějším důvodem je přitom nezískání potřebné doby důchodového pojištění.

Osekávání, zaokrouhlování i pevné cykly: Nepříjemná pravidla, která ovlivní váš důchod

Vše se do důchodu nepočítá

ČSSZ zároveň upozornila, že některé životní situace se do důchodu vůbec nepočítají, tedy nezvyšují dobu důchodového pojištění. Jde například o studium po roce 2010, brigády a přivýdělky (pokud nezakládají účast na pojištění), peníze takzvaně na ruku, podnikání bez pojistného, druhou práci, pasivní příjmy, invaliditu I. a II. stupně, výkon trestu (bez zařazení do práce), nevýdělečný pobyt v domácnosti, předdůchod nebo nezaměstnanost nad určitý limit. Detailně jsme tyto situace popsali v tomto článku.

Zároveň je potřeba si uvědomit, že některé náhradní doby (například část studia, nezaměstnanost nebo pobírání invalidního důchodu III. stupně) se mohou krátit a tedy snižovat celkovou započítanou dobu důchodového pojištění. Podrobné informace o krácení najdete v tomto článku.

„Kontrolovat si pravidelně své doby důchodového pojištění nebo to, zda došlo od zaměstnavatele k řádnému přihlášení k nemocenskému a důchodovému pojištění či odevzdání evidenčního listu důchodového pojištění, může každý pojištěnec sám na ePortálu ČSSZ,“ uvádí úřad ve zpravodaji a doporučuje zejména službu nazvanou Informativní důchodová aplikace (IDA). Právě v ní je možné zkontrolovat, které doby úřad eviduje a které chybí. K využití je nutné mít aktivovanou bankovní identitu nebo datovou schránku.

ČSSZ uvádí, že kontrolovat správnost údajů by lidé měli vždy poté, co nastoupí do nového zaměstnání nebo v něm skončí. Jednou ročně je také možné požádat o vyhotovení informativního osobního listu důchodového pojištění (IOLDP) s úplnými informacemi o získaných dobách důchodového pojištění.

Výdělky, práce a výpočty: Ředitel ČSSZ popsal typické mýty o důchodech, kterým Češi stále věří

Zatím stále platí 35 let pojištění

V současné době je nutné získat alespoň 35 let důchodového pojištění, případně 30 let bez započítání náhradních dob. Výjimkou je možnost počkat 5 let po dosažení důchodového věku, pak se podmínka sníží na 20 let důchodového pojištění, případně 15 let bez náhradních dob. Navýšení o 5 let se vždy počítá od důchodového věku muže, snížení věku za děti u žen nehraje roli.

Vláda Petra Fialy plánuje snížit minimální dobu pojištění pro získání starobního důchodu na 25 let, což už platilo v minulosti. Ministerstvo práce a sociálních věcí již návrh na snížení doby pojištění předložilo, ale vláda tuto problematiku neschválila a prozatím odložila. Podle posledních informací by návrh na snížení měl být součástí plánované důchodové reformy, která bude představena v druhé polovině roku 2023.

Foto: Adobe Stock

Více k tématu