Osekávání, zaokrouhlování i pevné cykly: Nepříjemná pravidla, která ovlivní váš důchod

Zákon o důchodovém pojištění obsahuje celou řadu nenápadných, ale velmi přísných pravidel, která ovlivní všechny budoucí starobní důchody. Podívejte se, co byste si měli ohlídat, aby vám úředníci zbytečně nevyměřili nižší penzi.

Foto: Adobe Stock
Smutný senior přemýšlí o svém důchodu. (ilustrační foto)

Některá přísná pravidla jsou v důchodovém zákoně už od začátku jeho platnosti v roce 1996, ale část z nich přibyla až v průběhu následujících let. Důvodem mohla být i snaha politiků o zpřísnění důchodových nároků, takže ve výsledku kvůli tomu část lidí dostává nižší důchod.

Připravili jsme proto přehled záludností, které mohou mít v samotném zákoně jen podobu jedné věty či pár slov, ale jejich vliv na starobní důchod může být opravdu velký.

1. Osekávání náhradních dob

Od roku 2018 dochází k nemilému osekávání nebo též krácení většiny náhradních dob, které se počítají do důchodu. A to konkrétně na 80 %, takže ze 100 dnů náhradní doby se jako doba důchodového pojištění započte jen 80 dnů. Toto krácení probíhá u dob získaných za celý život, takže se krátí i náhradní doby zpětně. Výjimku, kdy ke krácení nedochází, mají tyto náhradní doby:

  • Péče o dítě do 4 let věku
  • Péče o dítě do 10 let, které je závislé na pomoci (ve stupni 1)
  • Péči o osobu závislou na pomoci (ve stupni 2 až 4), která je blízká nebo žije ve stejné domácnosti
  • Vojenská služba (ale nikoliv civilní služba)
  • Studium před 18. rokem života, pokud probíhalo před rokem 1996 (to znamená, že většině lidí se krátí i část studia na střední škole)

2. Omezené počítání nezaměstnanosti

Toto pravidlo platí už dlouho, ale stále ho mnoho lidí nezná nebo přehlíží. Zatímco dříve platilo, že nezaměstnanost se do důchodu započítává bez omezení, v současné době je tomu jinak. Bez omezení se počítá pouze evidence na úřadu práce s pobíráním podpory nebo při rekvalifikaci. Ostatní nezaměstnanost (tedy pouhá evidence) se může započítat pouze v délce 3 roků, z toho nezaměstnanost před 55. rokem života jen v délce 1 roku. A takto započítaná doba se navíc krátí na 80 % podle výše uvedeného pravidla. Detailně nezaměstnanost řešíme v samostatném článku.

Tuto skutečnosti by měli mít na paměti především dlouhodobě nezaměstnaní lidé (například v domácnosti) nebo lidé pobírající invalidní důchod 1. nebo 2 stupně. Pokud jsou zároveň na úřadu práce déle než 3 roky, přestává se jim další doba do důchodu počítat.

3. Zaokrouhlování odpracovaných let

Výsledný starobní důchod ovlivňuje počet let důchodového pojištění, tedy zjednodušeně odpracovaných let. Za každý rok se vám důchod vždy o něco zvýší. Platí přitom pravidlo, podle kterého se při započítávání těchto let bere v potaz vždy celý rok (365 dnů), a to bez výjimky. Takže když máte odpracováno 39 let a 350 dnů, bere se to, jako byste pracovali pouze 39 let, a 350 dnů vám bez náhrady propadne. Výsledkem bude zbytečně nižší důchod až o několik desítek či stovek korun.

Do důchodu bez nemilých překvapení: Příručka radí, jak se připravit

4. Cykly u předčasného důchodu

Pokud zvažujete předčasný důchod, mějte na paměti, že čím dříve o důchod pořádáte, tím více se bude krátit jeho výše. Toto finanční krácení je trvalé a neměnné a odvíjí se od toho, o kolik dnů dříve (před řádným důchodovým věkem) odejdete do důchodu. Za každých 90 kalendářních dnů předčasného důchodu dojde k dalšímu snížení důchodu. Tento cyklus 90 dnů je pevně daný a bere se vždy každý započatý cyklus. Rozdíl ve výši důchodu, když půjdete dříve o 91, nebo 89 dnů, může být i několik stokorun.

5. Omezené počítání výdělků

Do důchodu se počítají všechny výdělky od roku 1986 až do roku předcházejícímu podání žádosti o důchod. Takže pokud půjdete do důchodu v roce 2022, započtou se vám pouze výdělky do roku 2021. Totéž platí i o odměnách nebo odstupném, které získáte v roce nástupu do důchodu. Pozor by si měli dát také podnikatelé či OSVČ, pokud v době žádosti o důchod ještě nemají podané daňové přiznání a přehled příjmů pro Českou správu sociálního zabezpečení (ČSSZ). Takové výdělky se v danou chvíli do důchodu nepočítají a je nutné je poté zpětně doložit.

Krácení výsledného starobního důchodu způsobují také takzvané redukční hranice, které omezují část výdělků, ze kterých se důchod počítá. Do takzvaného osobního vyměřovacího základu, tedy jakéhosi koše celoživotních výdělků, se příjmy nad 15 959 korun měsíčně započítávají jen z 26 % a příjmy nad 139 340 korun se nepočítají vůbec. Tyto hranice platí pro rok 2021 a každý rok se mírně zvyšují.

Vyloučená doba se týká všech: Co přesně znamená a jak ovlivňuje váš důchod

Na co si dát také pozor

Zbytečně snižovat důchod mohou i některá další pravidla nebo omezení, o kterých jsme už v minulosti psali. Pro úplnost je proto připomínáme:

  • Je nutné si ohlídat vyloučené doby v případě souběhu péče o dítě a přivýdělků nebo podnikání. Týká se to žen i mužů a podrobně jsme o tom psali v tomto článku.
  • Někteří lidé počítají s dodatečným doplacením důchodového pojištění, ale tato možnost je jen velmi omezená, jak jsme psali v tomto článku. Výsledkem pak může být zklamání z nižšího počtu let pojištění.
  • Opomenuté mezery v důchodovém pojištění mohou zbytečně a někdy opravdu výrazně snižovat důchod. Je dobré se tomu vyvarovat a případné mezery doplnit přes úředníky ČSSZ. Více o mezerách píšeme zde.
  • Mužům se do důchodu nepočítá péče o dítě (rodičovská dovolená) před rokem 1996 a také částečně do roku 2007. Detaily jsme rozebírali v článku o započítání péče.

V neposlední řadě také doporučujeme, pokud jste tak ještě neučinili, abyste si všechny své evidované doby důchodového pojištění zkontrolovali v informativním osobním listu důchodového pojištění (IOLDP), o který můžete bezplatně zažádat. Evidenci nově zpřístupnila ČSSZ také v rámci důchodové kalkulačky, do které se můžete přihlásit prostřednictvím datové schránky nebo národního bodu pro identifikaci a autentizaci.

TIP: Vydali jsme praktickou příručku Do důchodu bez nemilých překvapení, která vám pomůže s přípravou na důchod.

Do důchodu bez nemilých překvapení

349  včetně DPH

Více informací

Více k tématu