Nová důchodová kalkulačka ČSSZ: Přehled údajů, které prozradí i zatají

Důchodová kalkulačka z dílny ČSSZ zjednodušuje orientaci v budoucím důchodu, některé věci se z ní ovšem nedozvíte. Výpočet výše důchodu je navíc orientační a nezahrnuje některé doby pojištění.

Foto: Adobe Stock
Manželé se zajímají o svůj budoucí důchod. (ilustrační foto)

Česká správa sociálního zabezpečení představila novou důchodovou kalkulačku, oficiálně nazvanou Informativní důchodová aplikace (IDA). Dokáže poskytnout velmi důležité informace, které zajímají většinu budoucích důchodců, zejména pak následující:

  • Jaký je váš důchodový věk, kdy získáte nárok na starobní důchod a kdy o něj můžete požádat.
  • Jak vysoký by mohl být váš starobní důchod.
  • Které doby důchodového pojištění o vás úřad eviduje a které doby chybí.
  • Kolik let důchodového pojištění ještě musíte získat, abyste splnili podmínku pro přiznání důchodu.

Doposud bylo možné získat informativní výpočet o budoucím důchodu jen několik málo let před důchodem, ale nyní se mohou do aplikace přihlásit i mladší lidé, kteří do důchodu půjdou až za 20, 30 nebo více let. Samozřejmě platí, že čím blíže máte důchodovému věku, tím jsou údaje v kalkulačce přesnější.

„Díky aplikaci IDA získá ekonomicky aktivní občan základní představu o tom, jakou minimální částkou by mohl být ve stáří zabezpečen ze státního důchodového systému, a to s ohledem na doposud získané příjmy a dobu pojištění. Porovná-li si uživatel služby odhadovanou výši starobního důchodu s aktuálními výdělky, snadno zjistí, o jakou částku poklesnou jeho příjmy při ukončení ekonomické aktivity ve stáří,“ uvádí ke kalkulačce ČSSZ.

Jde o výborný krok ČSSZ, který pomůže v orientaci ohledně budoucího důchodu. Konečně je možné získat základní představu o tom, za jakých podmínek jednotlivci získají starobní důchod a v jaké výši. S předstihem lze také shromáždit informace o tom, jaké případné problémy je nutné řešit.

Předčasný důchod chybí

Důchodová kalkulačka má ovšem i své limity a nedozvíte se z ní všechny informace. Důvodem je, že vychází hlavně z informací a údajů, které o vás ČSSZ eviduje, ty ale nemusí být kompletní, takže výpočet budoucího důchodu může být zkreslený. Některé údaje je možné doplnit hned při práci s kalkulačkou, část informací vám i přesto může zůstat ukryta nebo s nimi nemůžete pracovat.

Kalkulačka například neuvádí datum, kdy můžete požádat o předčasný důchod, ani informaci o jeho případném krácení. Platí totiž, že čím dříve do předčasného důchodu odejdete, tím bude nižší. O tom, kdy je možné odejít do předčasného důchodu i detailech krácení, jsme psali v tomto článku.

Pravidlo 80 % u důchodů: Jak funguje „osekávání“ náhradních dob

Krácení náhradních dob

ČSSZ nemá k dispozici některé údaje o náhradních dobách, které se počítají do důchodu. Může jít zejména o dobu péče o dítě, studium, nezaměstnanost nebo vojenskou službu. Tyto doby si můžete v kalkulačce jednorázově doplnit, nedojde však k jejich automatickému započítání podle správných legislativních pravidel.

Část náhradních dob se totiž počítá omezeně a záleží na tom, kdy byly získány. Typicky jde například o studium, které se od roku 2010 do důchodu nepočítá, nebo nezaměstnanost, u které záleží na době, kdy jste byli v evidenci úřadu práce, i na vašem věku. Část náhradních dob se zase krátí na 80 %, což kalkulačka také nezohledňuje.

JAK SE PŘIHLÁSIT

Důchodová kalkulačka se spouští přes ePortál ČSSZ a k přihlášení vyžaduje datovou schránku nebo takzvanou elektronickou identitu. Využít můžete zejména Národní bod pro identifikaci a autentizaci, díky kterému se můžete přihlásit prostřednictvím svého internetového bankovnictví. Kalkulačka je k dispozici zde.

Chybějící doby pojištění

Kalkulačka bohužel neusnadňuje orientaci v chybějících a neevidovaných dobách, chybí totiž jejich přehledný výpis. Je proto dobré před prací s kalkulačkou požádat o Informativní osobní list důchodového pojištění (IOLDP), který přehled neevidovaných dob obsahuje.

Problém budete mít také v případě, že chcete doplnit dobu pojištění, která se překrývá s jinou již evidovanou dobou. Jde například o situace, kdy jste měli současně dvě práce, ale evidována je pouze jedna, nebo když jste měli přivýdělky v době rodičovské dovolené. Systém kalkulačky vždy pracuje jen s jednou dobou v daném období.

Doplnit bohužel není možné ani informace o zaměstnání či podnikání před více než dvěma lety, tedy například chybějící práci z 90. let, což může výrazně pokřivit výsledný výpočet důchodu. Zpětné doplnění je omezeno na poslední dva roky. „Jiné doby pojištění však není možné vkládat. Pokud nejsou nějaké další údaje z minulých zaměstnání obsaženy ve službě IDA (tzn. nejsou v evidenci ČSSZ), doporučujeme obrátit se na místně příslušnou OSSZ pro poskytnutí rady, jak chybějící doby do evidence ČSSZ doložit a na základě jakých podkladů,“ vysvětluje ČSSZ.

Chybějící údaje o práci v minulosti nejsou výjimečné a jejich zpětné dokládání nemusí být vždy snadné, zvláště pokud již původní zaměstnavatelé či podniky neexistují. Podrobně jsme o tom, jak se dokládá neevidovaná práce, psali v tomto článku.

Foto: Adobe Stock

Více k tématu