Chybějící odpracované roky na důchod si můžete doplatit, ale pozor na přísná pravidla

Pokud před důchodem nebo dokonce až při žádosti o důchod zjistíte, že vám chybí dostatečný počet pojištění, nabídnou vám úředníci možnost dobrovolného doplacení. Podmínky jsou ale omezené a může vás to stát dost peněz.

Zdroj: Pixabay/Truk
Doplacení pojištění se může hodit lidem před důchodem. (ilustrační foto)

Abyste získali nárok na starobní důchod, musíte dosáhnou nejen důchodového věku, ale také nastřádat minimální dobu důchodového pojištění, tedy zjednodušeně odpracovaných let. V současné době jde o 35 let pojištění (případně 30 let bez náhradních dob).

V případě, že vám část pojištění chybí, je možné si ho zpětně doplatit. Jde o takzvané dobrovolné důchodové pojištění a přihlásit se k němu může kdokoliv. Podmínky jsou ale docela přísné.

Bez důvodu jen rok zpětně

Jak upozorňuje Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ), pokud k tomu není jasný důvod, lze dobrovolně doplatit pouze 1 rok zpětně.

„K této účasti je možné se přihlásit zpětně, avšak nejdříve v rozsahu jednoho roku bezprostředně předcházejícímu dni podání přihlášky. Pojistné je třeba uhradit nejpozději do jednoho roku od posledního dne kalendářního měsíce, za který se toto pojistné platí,“ uvedlo oddělení komunikace ČSSZ s tím, že další podmínkou pro tuto účast je, že jste alespoň rok pracovali či podnikali a platili pojistné.

Rozhodně tedy neplatí, že když vám důchodové pojištění chybí, můžete si ho bez omezení zpětně doplatit. Mnoho budoucích seniorů na to spoléhá a při žádosti o důchod jsou pak nemile překvapení.

10 nástrah a chytáků, které ovlivní důchod většiny Čechů

Úřad práce až 15 let zpětně

Zákonem je stanoveno i několik výjimek, kdy je možné zpětně doplatit až 15 let. Jde o takzvaný kvalifikovaný důvod, konkrétně jde o tyto životní situace:

  • evidence na úřadu práce (zpětně období od roku 1996, nejvýše 15 let)
  • studium na střední, vyšší nebo vysoké škole v Česku (zpětně období od roku 2002, nejvýše 15 let)
  • výdělečná činnost v cizině (zpětně nejvýše v rozsahu dvou let)
  • výkon dlouhodobé dobrovolnické služby (zpětně nejvýše v rozsahu dvou let)
  • činnost v České republice ve prospěch zahraničního zaměstnavatele (zpětně nejvýše v rozsahu dvou let)
  • výkon funkce poslance Evropského parlamentu (zpětně od 19. 9. 2009, nejvýše 15 let)
  • následování manžela nebo registrovaného partnera do místa jeho vyslání k výkonu práce v zahraničí nebo k výkonu služby (u doprovodu manžela zpětně nejdříve od roku 2010, u registrovaného partnera od roku 2015, nejvýše 15 let)

„Tam, kde je zákonem stanovena možnost zpětného doplácení jakkoliv do minulosti, je rozdíl ve výši pojistného, neboť každý rok dochází na základě nařízení vlády ke změně výše pojistného. Při zpětné úhradě pojistného platí, že jeho výše se odvíjí od výše platné v kalendářním roce, ve kterém dochází k úhradě pojistného,“ upozorňuje ČSSZ.

Pro rok 2021 činí minimální měsíční pojistné 2482 korun. Roční doplacení tak, v závislosti na konkrétní době, může vyjít přibližně na 25 až 30 tisíc korun.

Je zároveň nutné si uvědomit, že pokud se pojistné platí zpětně o více než 1 rok, dochází ke snížení vyměřovacího základu, takzvané devalorizaci. Vyměřovací základ označuje celoživotní výdělky a vedle délky pojištění je hlavním ukazatelem, podle kterého se počítá konečná výše starobního důchodu. Více o výpočtu důchodu píšeme v tomto článku.

Přihláška k dobrovolnému důchodovému pojištění, tedy i zpětné doplacení, se řeší osobně na příslušné okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ) podle trvalého bydliště. V Praze jde o pobočky PSSZ, v Brně pak pobočky MSSZ. Platba pojistného pak probíhá přímo na účet daného úřadu a lze platit měsíčně, čtvrtletně, pololetně nebo ročně.

Více k tématu