Mezery v důchodových dobách: Kdy jsou normální a jak situaci řešit

Možná jste byli překvapení, když jste ve vaší evidenci důchodového pojištění našli prázdná místa. V některých případech to není problém a lze je snadno doplnit, jindy je důvodem to, že jste pracovali bez důchodových odvodů. Sepsali jsme návod, jak si poradit.

Foto: Adobe Stock
Budoucí důchodce kontroluje výpis pojištění. (ilustrační foto)

Pokud se vám blíží ochod do důchodu, je dobré si s předstihem zkontrolovat evidenci vašeho důchodového pojištění. Díky tomu zjistíte, jestli stát správně eviduje vaši práci i další životní situace, jako jsou vojna, studium nebo péče o dítě.

O výpis evidence můžete bezplatně požádat Českou správu sociálního zabezpečení (ČSSZ), a to písemně i elektronicky. Stejně tak vám výpis evidence může dorazit v papírové i elektronické podobě. Detailní postup získání výpisu je popsaný v tomto článku.

Při procházení výpisu je dobré si uvědomit následující základní pravidla:

  • Doby důchodového pojištění se počítají vždy za celý život (od 15 let) až do dne, který předchází datu přiznání starobního důchodu.
  • Výdělky z práce se počítají od začátku roku 1986 až do konce roku, který předchází roku, ve kterém je přiznán starobní důchod. Takže například pokud je důchod přiznán v roce 2024, výdělky se počítají do konce roku 2023.

V evidenci by měla být uvedena každá životní situace, která se počítá do důchodu, tedy buď práce, nebo náhradní doba. Výpis je strukturován po jednotlivých letech, případně podle jednotlivých situací.

Pokud například celý rok máte jedno zaměstnání, bude evidováno jako jeden řádek v daném roce a bude u něj 365 nebo 366 dnů (podle toho, jestli je přestupný rok). V případě, že se vaše životní situace během roku změnila, bude to rozepsáno do více řádků. Typickým příkladem bývá změna práce nebo například odchod z práce na mateřskou dovolenou. Období před rokem 1986, kdy ještě nehrají roli výdělky, bývá shrnuto do jednoho řádku.

Počet evidovaných dnů vždy vidíte ve sloupci DNY, výdělky započítávané do důchodu jsou pak ve sloupci VYMĚŘOVACÍ ZÁKLAD. Sloupec VYL.DOBA obsahuje vyloučené doby, kdy jsou evidována období, ve kterých jste důchodově pojištění, ale nemáte výdělky.

Výpis evidence může vypadat třeba následovně:

Ukázka výpisu pojištění před rokem 1986 a po něm.Foto: České důchody

Ideální by samozřejmě bylo, kdyby byla evidence úplná a každý rok byl zcela „vyplněn“ tím, co jste dělali. Jenže v praxi se často stává, že výpis obsahuje prázdná místa (mezery), kdy to vypadá, že není evidováno nic. Častým důvodem je, že ČSSZ některé doby pojištění automaticky neeviduje, jindy o nich zase neví. Proč někdy stát neeviduje i věci, u kterých byste to čekali, je více popsáno v tomto článku.

Výchovné k důchodu: Podmínky, doklady a spory rodičů

Přehled neevidovaných dob najdete vždy na konci výpisu. Je tam vypsána délka období, kdy o vás ČSSZ nemá žádné informace, a vy byste měli pátrat po tom, co jste dělali a jak byste to mohli doložit.

Nejčastější mezery, které je možné bez problémů doložit při žádosti o důchod, jsou následující:

  • Chybějící studium – Doložení studia je obvykle snadné, stačí vysvědčení, diplom, studijní výkazy nebo potvrzení o studiu přímo od školy. Do důchodu se počítá i nedokončené studium a také prázdniny po skončení studia. Vše o započítávání studia najdete v tomto článku.
  • Chybějící údaje o dětech – Údaje o dětech v evidenci některým ženám chybí, ale nemějte obavy, se započítáváním dětí nebývají problémy. ČSSZ nabízí speciální tiskopisy pro započítání péče o dítě nebo získání výchovného. Většinu údajů o dětech si úředníci „vytáhnou“ ze základních registrů, ale buďte připraveni doložit ověřenou kopii rodného listu nebo třeba soudní rozhodnutí o svěření do péče, zvláště pokud jste pečovali o nevlastní dítě.
  • Chybějící vojna – Některým mužům chybí v důchodové evidenci záznam o základní vojenské službě. K doložení může sloužit vojenská knížka, ale pokud ji nemáte, je nutné se obrátit na armádní archiv. Více o tom pojednává tento článek.
  • Chybějící evidence práce – Zvláště v minulosti ale mohlo docházet k chybám, nepřesnostem nebo ztrátám dokladů o práci. Postup, jak to řešit, je detailně vysvětlen v tomto článku.

Ve výpisu zpravidla chybí také práce v zahraničí, včetně práce na Slovensku před rokem 1993. Taková skutečnost se pak vždy uvádí v žádosti o důchod a úředníci ČSSZ si od jednotlivých zemí sami vyžádají potvrzení o vaší práci.

Náhradní doby pro důchod: Pravidla krácení na 80 procent

Některá období se do důchodu nepočítají, což si mnozí lidé neuvědomují. Část lidí například dlouhodobě pracuje takzvaně na dohody, kdy sice odvádějí daně, ale z nižších výdělků se jim neplatí sociální pojištění. Dále může jít o pasivní příjmy, dlouhodobou nezaměstnanost nebo pobírání invalidního důchodu nižšího stupně. V takových případech pak vznikají dlouhé mezery, které zpravidla není možné vyřešit, a to ani zpětným doplacením důchodového pojištění.

  • Přehled situací, které se pro potřeby důchodu nezohledňují, najdete v tomto článku.
  • Přehled situací, které se do důchodu počítají, najdete v tomto článku.

Vždy je dobré počítat s tím, že bude potřeba některé situace doložit. Většinou je možné tak učinit přímo při žádosti o důchod, ale je dobré věci řešit s předstihem. Získání některých dokladů, třeba o vojně, může nějakou dobu trvat, a pokud je začnete shánět až době žádání o důchod, může se celý proces přiznání důchodu protáhnout.

V některých případech navíc již získání a doložení starých dokladů není možné. V rozhovoru pro České důchody na to upozornil i ředitel ČSSZ František Boháček: „Často se setkáváme s tím, že žadatelé řeší doklady za třicet či více let zpět až ve chvíli, kdy žádají o důchod. To už může být na dohledávání dokladů pozdě, v případě že zaměstnavatel zanikl a nikdy si nevedl žádnou evidenci.“ I proto není dobré řešení mezer odkládat až na poslední chvíli.

TIP: Autor článku a šéfredaktor portálu České důchody David Budai nyní napsal novou příručku Do důchodu bez nemilých překvapení, která vám krok za krokem pomůže s přípravou na důchod. Je srozumitelná a díky ní si můžete zkontrolovat, jestli je vaše evidence důchodového pojištění v pořádku.

Foto: Adobe Stock (hlavní), České důchody (v textu)

Do důchodu bez nemilých překvapení

349  včetně DPH

Více informací a nákup

Více k tématu