Předčasný důchod v roce 2024: Věk, podmínky a krácení

Přehled důležitých informací pro ty, kteří plánují požádat o předčasný důchod. V roce 2024 dojde ke zpřísnění minimální doby důchodového pojištění.

Foto: Adobe Stock

Do důchodu nemusíte odejít přesně v den, kdy dosáhnete důchodového věku. Zákon umožňuje, byste požádali o předčasný důchod, jen za to budete finančně penalizovaní a budete pobírat snížený důchod.

V roce 2023 došlo k výraznému zpřísnění podmínek pro získání předčasného důchodu a od října 2024 dojde k dalšímu zpřísnění. Podívejte se, co nyní platí a co se chystá.

Věk pro předčasný důchod

Abyste získali nárok na předčasný důchod, musíte splnit následující podmínky:

  • Máte 3 roky a méně před dosažením řádného důchodového věku. Kdy můžete požádat o předčasný důchod, si spočítejte v naší kalkulačce.
  • Máte alespoň 35 let důchodového pojištění, případně 30 let pojištění bez započítání náhradních dob. Od října 2024 se minimální doba důchodového pojištění pro předčasný důchod zvyšuje na 40 let bez výjimek. Přehled toho, co se do důchodu počítá, najdete v tomto článku.

Příklad: Pan Rostislav má řádný důchodový věk 64 let a 10 měsíců. O předčasný důchod může požádat nejdříve v okamžiku dosažení 61 let a 10 měsíců.

Krácení za předčasnost

Platí, že čím dříve do předčasného důchodu odejdete, tím větší je finanční krácení za předčasnost. Krácení se zvyšuje za každých 90 započatých dnů před dosažením důchodového věku.

Za každý započatý 90denní cyklus se zkrátí započítávání vašich celoživotních výdělků, konkrétně dochází ke krácení o 1,5 % výpočtového základu. Co je výpočtový základ a jak ovlivňuje výpočet důchodu, je podrobně popsáno v tomto článku.

Příklad: Paní Jiřina se rozhodla požádat o předčasný důchod 360 dnů před řádným důchodem. Budou tedy aplikovány 4 cykly za předčasnost a krácení bude 6 %.

(Doplňující informace: Před zpřísněním podmínek v říjnu 2023 bylo krácení za předčasnost nižší. Konkrétně během prvních 360 dnů šlo o krácení o 0,9 % výpočtového základu za každý započatý cyklus, dále šlo o 1,2 % za každý cyklus v období od 361. kalendářního dne do 720. kalendářního dne a o 1,5 % za každý cyklus v období od 721. kalendářního dne. Tato mírnější pravidla už neplatí a není možné je využít, protože o předčasný důchod není možné žádat zpětně. Výjimkou jsou lidé, kteří před zpřísněním podali tiskopis pro uplatnění nároku na důchod.)

Dočasně omezena je také valorizace předčasných důchodů. Až do okamžiku dosažení důchodového věku se nezvyšuje procentní výměra důchodu. Valorizuje se pouze základní výměra.

Zpětné doplacení důchodového pojištění je omezené a vždy se platí aktuální výše

Jak vysoké je krácení

Zajímá vás, jak vysoké je v praxi krácení za předčasnost? Obecně jde přibližně o 1000 až 2000 Kč za každý rok předčasnosti, záleží na výši celoživotních výdělků. ČSSZ vypracovala modelový příklad, který ukazuje krácení u člověka, který by měl řádný důchod ve výši 22 500 Kč, což je mírně nadprůměrný důchod:

  • Řádný důchod: 22 500 Kč
  • Předčasný důchod o 0,5 roku dříve: 21 600 Kč
  • Předčasný důchod o 1 rok dříve: 20 900 Kč
  • Předčasný důchod o 2 roky dříve: 19 600 Kč

Toto krácení je už trvalé a nezruší se ani po dosažení řádného důchodového věku. Je ale možné si toto krácení zrušit nebo „odmazat“ další prací, která zakládá účast na důchodovém pojištění.

Práce v předčasném důchodu

Pokud je předčasný důchod vyplácen, není možné současně vykonávat práci, která zakládá účast na důchodovém pojištění. Zákon ale stanovuje určité výjimky, takže i v předčasném důchodu je možné mít určité přivýdělky nebo je možné omezeně podnikat.

Povoleno je například zaměstnání malého rozsahu, práce na dohody DPP nebo DPČ (bez odvodů) nebo honoráře do 10 000 Kč měsíčně. Zcela bez omezení jsou například příjmy z pronájmu nebo podíly ze zisku firem. Kompletní přehled povolených a zakázaných přivýdělků najdete v tomto článku.

Doby pojištění: Přehled výdělků a situací, které se nepočítají do důchodu

Předčasný důchod bez výplaty

V letech 2022 a 2023 mnoho lidí využilo možnosti požádat o předčasný důchod, ale zároveň si pozastavili výplatu důchodu a nadále pokračovali v práci. Tento postup se také nazývá výpočtová zamítačka a slouží k zafixování aktuálních výhodnějších podmínek předčasného důchodu pro ty, kteří ještě chtějí pracovat.

Pokud pracujete, váš předčasný důchod není vyplácen a odvádíte z práce důchodové pojištění, započítává se vám tato doba jako další důchodové pojištění. Dosáhnete-li na další celý rok pojištění, zvýší se vám důchod. Zároveň pokud odpracujete 90 dnů, dojde k „odmazání“ jednoho cyklu krácení.

Příklad: Pan Josef si v prosinci 2023 požádal o předčasný důchod, což bylo 360 dnů před řádným důchodem. K tomuto datu by měly být aplikovány 4 cykly za předčasnost a krácení by bylo 6 %. Pan Josef si ale pozastavil výplatu důchodu a rozhodl se pokračovat v práci ještě půl roku. Odpracuje tedy dalších 180 dnů, takže se mu zruší 2 cykly krácení, tedy celkem 3 % krácení výpočtového základu. Zároveň měl při žádosti o důchod 43 let a 200 dnů pojištění, takže díky své práci dosáhne na více než 44 let pojištění. Místo 43 let se mu tedy do důchodu započítá 44 let.

Tiskopis: Uplatnění nároku na důchod

Od října 2024 dojde k dalšímu zpřísnění pravidel pro získání předčasného důchodu. Zvýší se minimální doba důchodového pojištění na 40 let (včetně náhradních dob), takže někteří lidé mohou ztratit možnost odejít do předčasného důchodu.

Pokud si chcete zajistit aktuální podmínky, tak ještě před zpřísněním podejte na ČSSZ tiskopis Uplatnění nároku na dávku důchodového pojištění (dostupný zde). Díky tomu budete moci v následujících 90 dnech podat žádost o předčasný důchod zpětně až k datu uplatnění tiskopisu. Pozor, oproti roku 2023 došlo ke zkrácení tohoto ochranného období ze 180 na 90 dnů.

TIP: Chcete mít jistotu, že přípravu na důchod nepodceníte? Autor článku a šéfredaktor portálu České důchody David Budai napsal příručku Do důchodu bez nemilých překvapení, ve které krok za krokem radí, jak vše zkontrolovat a naplánovat.

Do důchodu bez nemilých překvapení

349  včetně DPH

To mě zajímá

Více k tématu