Doby pojištění: Přehled výdělků a situací, které se nepočítají do důchodu

Abyste měli nárok na starobní důchod, musíte dosáhnout potřebného věku a zároveň získat minimální doby pojištění. Občas si lidé myslí, že se aktuální doba do důchodu počítá, i když tomu tak není. Připravili jsme proto kompletní přehled toho, co se při výpočtu důchodu vůbec nezohledňuje.

Foto: Adobe Stock
Žena se připravuje na důchod. (ilustrační foto)

Abyste měli nárok na důchod, musíte dosáhnout nejen požadovaného důchodového věku, ale zároveň potřebujete mít podle zákona evidováno 35 let důchodového pojištění, případně 30 let bez započítání náhradních dob.

V současné době platí stejná podmínka také pro předčasný důchod, od října 2024 ale dojde ke zpřísnění. Pro získání předčasného důchodu bude nutné mít evidováno minimálně 40 let důchodového pojištění, a to bez jakýchkoliv výjimek.

Existuje i mírnější podmínka pro ty, kteří minimální dobu pojištění nemají. Je to ale za cenu pozdějšího důchodu. Je možné jít do důchodu o 5 let později po dosažení důchodového věku a v takovém případě se minimální doba pojištění snižuje na 20 let, případně na 15 let bez náhradních dob. (Zároveň je nutné dodat, že v tomto případě se vždy počítá důchodový věk muže stejného data narození, snížení věku za děti u žen se nezohledňuje.)

Pokud nepracujete a nenacházíte se v situaci, která je započítávána jako náhradní doba, vznikají vám v důchodovém pojištění mezery.

Co se nepočítá do důchodu

Podívejte se na práce a životní situace, které se do důchodu vůbec nepočítají:

1. Práce na dohody s nízkými výdělky

Pokud pracujete a z vaší výplaty se neplatí sociální pojištění, nepočítají se vám pro důchod výdělky ani odpracované roky. To může být velmi zrádné pro všechny, kdo mají více malých prací, brigád a přivýdělků. Jde hlavně o dohody o provedení práce (DPP) s výdělkem pod 10 000 Kč měsíčně nebo dohody o pracovní činnosti (DPČ) s výdělkem pod 4 000 Kč měsíčně.

Od roku 2024 se zavádí nová pravidla pro dohody, a to včetně jejich evidence. Už nebude možné na sebe „vrstvit“ dohody a výdělky by se měly sčítat. Pokud součet překoná hranici 40 % průměrné mzdy, začne se z dohod odvádět sociální pojištění. Pojistné se platí také u dohod o provedení práce s výdělky nad 25 % průměrné mzdy. Tato pravidla ale neplatí zpětně, takže práce na dohody v minulosti se řídí podle tehdejších pravidel.

2. Práce „načerno“

Pokud si přivyděláváte různými melouchy, brigádami, dostáváte peníze na ruku a pracujete takzvaně „načerno“, nepočítají se vám odpracované roky ani výdělky do důchodu. V případě, že „bokem“ dostáváte jen část mzdy, snižujete si celkové odvody a váš budoucí důchod bude nižší.

3. Podnikání bez odvodů

Při podnikání se počítají jen roky, za které bylo zaplaceno pojistné. Pokud jste v některém roce podnikali, měli příjmy, ale nezaplatili jste pojistné, tak se vám tento rok nepočítá jako odpracovaný. Jde například o situace, kdy jste měli příjmy nízké, nedosáhli jste rozhodné částky pro účast na důchodovém pojištění a dobrovolně jste se nepřihlásili. V období 1996 až 2004 bylo například možné při ztrátě zažádat stát o vrácení sociálního pojištění a mnozí podnikatelé tak činili.

4. Pasivní příjmy

Do důchodu se počítají pouze příjmy, ze kterých se platí sociální pojištění. Pokud jste ale v určitém období měli nebo máte pouze kapitálové příjmy, podíly ze zisku firmy, autorské honoráře nižší než 10 000 Kč měsíčně nebo třeba příjmy z pronájmu, tak se vám tyto výdělky do důchodu nepočítají a nemáte toto období evidováno ani jako dobu pojištění.

Osekávání, zaokrouhlování i pevné cykly: Nepříjemná pravidla, která ovlivní váš důchod

5. Pobírání invalidního důchodu nižšího stupně

Jako náhradní doba pojištění se počítá pouze pobírání invalidního důchodu III. stupně. Pobírání důchodu pro I. nebo II. stupeň invalidity se nezohledňuje pro důchod starobní. Platí pouze to, že pokud dosáhnete 65 let a zároveň nemáte dostatek dob důchodového pojištění, transformuje se vám invalidní důchod na důchod starobní ve stejné výši.

6. Péče o domácnost

V některých rodinách jeden z rodičů nepracuje, stará se takzvaně o domácnost nebo o děti i po dosažení věku 4 let. Pokud nejde o péči o nemocné dítě (závislé na pomoci), tak se toto období nepočítá do důchodu.

7. Vězení bez práce

Výkon trestu ve vězení bez zařazení do práce se nepočítá do dob důchodového pojištění.

8. Studium

Veškeré studium, které probíhalo nebo probíhá po roce 2010, tedy například střední nebo vysoká škola, se pro potřeby důchodu vůbec nepočítá. Studium před tímto rokem se počítá a pravidla pro jednotlivé typy škol jsme podrobně popsali v tomto článku.

9. Dlouhodobá nezaměstnanost

Pokud jste nezaměstnaní, ale nejste v evidenci úřadu práce, tak se tato doba nepočítá vůbec. Ovšem i evidence se počítá pouze omezeně. Nezaměstnanost, kdy pobíráte podporu nebo se rekvalifikujete, se počítá vždy. Ale nezaměstnanost bez podpory se započítá jen ve výši 3 let, a to zpětně od žádosti o důchod. Navíc nezaměstnanost před 55. rokem života se počítá maximálně v délce jednoho roku. Detailně se nezaměstnanosti věnujeme v tomto článku.

10. Předdůchod

Pokud čerpáte předdůchod, nepočítá se tato doba jako náhradní, ale pouze jako vyloučená.

Dobrovolné důchodové pojištění

V případě, že vám část důchodového pojištění chybí, je možné si ho za určitých podmínek doplatit a získat tak měsíce nebo roky navíc. Případně je možné si ho platit, pokud zrovna nemáte práci nebo se nenacházíte v životním období, které by se počítalo jako náhradní doba.

Měsíční výše dobrovolného důchodového pojištění činí v roce 2023 celkem 2 823 Kč a v roce 2024 je to 3 078 Kč. Bez jasného důvodu, který stanovuje zákon, je možné zpětně doplatit pouze 1 rok, a to v období bezprostředně předcházejícímu podání přihlášky. Detailní vysvětlení dobrovolného důchodového pojištění najdete v tomto článku.

TIP: Dobám pojištění a jejich započítávání do důchodu se podrobně věnujeme také v příručce Do důchodu bez nemilých překvapení.

Foto: Adobe Stock

Do důchodu bez nemilých překvapení

349  včetně DPH

Více informací

Více k tématu