Náhradní doby pro důchod řeší všichni: Co se počítá a jaké nástrahy to přináší

Při žádosti o důchod jsou vedle odpracovaných let vždy velmi důležité náhradní doby. Zahrnují například péči o dítě, vojnu nebo studium a započítávají se do potřebných let pojištění. Udělejte si v nich pořádek co nejdříve.

Foto: Adobe Stock
Budoucí důchodci se zajímají o odpracované roky. (ilustrační foto)

Abyste získali nárok na starobní důchod, čeká musíte mít alespoň 35 let důchodového pojištění. Výhodou je, že část z těchto let vám zajistí náhradní doby, které jste během celého života „posbírali“.

Jde o životní období, kdy jste reálně nepracovali, ale bylo vám hrazeno důchodové pojištění a stát vás tak fiktivně vnímá, jako byste pracovali. Je proto velmi důležité mít přehled, které náhradní doby se vám počítají. A hlavně – je také důležité mít doklady, protože stát všechny tyto doby neeviduje automaticky (více o tom píšeme na konci článku).

Počítají se doby za celý život

Důležité je, že náhradní doby se týkají všech a počítají se za celý život, tedy i před rokem 1989, kdy se měnil režim. Pokud jste tedy například studovali nebo pečovali o děti za socialismu, vše se počítá pro budoucí důchod.

Jako náhradní doba se počítají následující životní období:

 • Studium – Studia před rokem 2010 se počítají, po tomto roce ne.
 • Nezaměstnanost – Platí pro osoby vedené v evidenci úřadu práce jako uchazeči o zaměstnání po dobu, po kterou jim náleží podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci. Podrobně se nezaměstnanosti věnujeme v tomto článku.
 • Studium zdravotně postižených – Jde o osoby se zdravotním postižením zařazených v teoretické a praktické přípravě pro zaměstnání.
 • Vojna a civilní služba – Jde o osoby konající vojenskou službu v ozbrojených silách České republiky, pokud nejde o vojáky z povolání. Jde také o osoby konající civilní službu.
 • Péče o dítě – Jde o osoby pečující osobně o dítě ve věku do 4 let. Jde také o péči o osobu mladší 10 let nebo osobu, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni I až IV.
 • Invalidita – Případy pobírání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně. Pozor, nikoliv u druhého nebo prvního stupně!
 • Úrazy a nemoci z práce – Jde o dočasnou pracovní neschopnost, kterou si osoby nepřivodily úmyslně v práci, a to pokud trvá i po skončení této práce. Může jít také o karanténu.
 • Ochrana svědků – Jde o osoby, kterým je poskytována zvláštní ochrana a pomoc na základě zákona o ochraně svědka a dalších osob v souvislosti s trestním řízením.
 • Otcovská dovolená – Jde o volno pro otce po narození dítěte, kdy je pobírána dávka otcovské poporodní péče.

TIP: Abyste získali přehled o dobách, které u vás stát eviduje, je dobré si požádat o důchodový výpis, konkrétně o Informativní osobní list důchodového pojištění (IOLDP) u České správy sociálního zabezpečení.

Pokud máte důchodový výpis, ve sloupci DRUH DOBY se vám mohou objevit položky, které naznačují, že stát náhradní dobu eviduje. Například nezaměstnanost ve výpisu vypadá následovně (zkratka ND znamená náhradní doba):

Důchodový výpis: Co uvidíte u nezaměstnanostiZdroj: České důchody

Krácení náhradních dob

V případě náhradních dob je nutné si uvědomit nemilé pravidlo – krácení. Pro všechny, komu vzniká nárok na starobní důchod od 1. 1. 2019 a později platí, že některé náhradní doby (bez ohledu na to, kdy jste je získali), jsou automaticky kráceny na 80 %. Znamená to, že například za 100 dnů náhradní doby se vám do důchodu započítá jen 80 dnů. Jde bohužel o většinu dob a podrobně se této problematice věnujeme v samostatném článku.

Jediné náhradní doby, u kterých ke krácení neprobíhá, jsou péče o dítě do 4 let věku a péče o závislé dítě do 10 let, péče o závislou osobu, vojenská služba a studium před 18. rokem života, pokud probíhalo před rokem 1996.

Hlídejte si odpracované roky: Přehled, co všechno se do důchodu nepočítá

Dokládání náhradních dob

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) bohužel neeviduje všechny náhradní doby. Dokonce i v důchodovém výpisu IOLDP naleznete jen část těchto dob. Proto je velmi důležité uchovávat všechny dokumenty, kterými své náhradní doby doložíte.

V praxi to probíhá tak, že při žádosti o důchod přinesete doklady, úředník vše zaeviduje a zpracuje a následně vám náhradní doby započítá. Určitě tedy uchovávejte následující dokumenty:

 • Doklady o studiu nebo vyučení – Výuční list, maturitní vysvědčení, diplom, vysvědčení o vykonání státní závěrečné zkoušky, výkaz o studiu (index), potvrzení školy o studiu nebo vysvědčení za jednotlivé ročníky (započítávají se i nedokončená studia).
 • Doklady o vojenské nebo civilní službě – Vojenská knížka, potvrzení o vykonání civilní služby (může vydat ministerstvo práce a sociálních věcí).
 • Doklady o dětech – Rodné listy, výpisy z matriky narozených i osvojených dětí nebo dětí převzatých do péče, doklady o osvojení, doklady o svěření do péče, rozhodnutí soudů nebo jakékoliv další dokumenty, které mohou doložit starost o dítě.

Pokud vám něco k náhradním dobám není jasno, napište nám do redakce a společně s ČSSZ vám na dotazy odpovíme.

Více k tématu