Studium se do důchodu počítá každému jinak. Záleží na škole i roku narození

Jako náhradní doba se do důchodu počítá také studium. Souvisí s tím ale řada omezení, protože politici zápočet studia v posledních letech zpřísnili. Přinášíme užitečný přehled, jak se v tom vyznat.

Foto: Adobe Stock

Z pohledu starobního důchodu je studium jednou z nejméně srozumitelných záležitostí, protože způsob, jakým se započítává jako náhradní doba, ovlivňuje několik okolností. Předně jde o dobu, kdy jste studovali, následně o věk v době studia, a nakonec také o typ školy.

Nejjednodušší pravidlo platí od roku 2010, kdy se přestalo studium do důchodu zcela započítávat. Pokud jste tedy studovali nebo budete studovat po tomto roce, pro potřeby důchodu se to nezohledňuje a při výpočtu budoucího důchodu se na toto období bude pohlížet, jako byste nedělali nic.

Zvláště pro studenty vysokých škol to může znamenat jisté komplikace v dosažení minimálního počtu let důchodového pojištění, který je nyní stanoven na 35 let. V případě jakýchkoliv životních komplikací (nemoc či úraz) to může být nepříjemné, proto není od věci přemýšlet o dobrovolné úhradě důchodového pojištění.

Studia, která se počítají

Dnešním padesátníkům nebo šedesátníkům, kteří půjdou do důchodu v nejbližších letech, se každopádně studium střední a vysoké školy počítá. Pravidla jsou následující:

  • Do konce roku 1995 – Studium do 18 let se hodnotí plně. Studium po 18. roce života se hodnotí jen prvních 6 let studia a tato doba se pro potřeby důchodu snižuje na 80 %.
  • Od roku 1996 do konce roku 2009 – Studium do 18 let se nehodnotí vůbec. Studium po 18. roce života se hodnotí jen prvních 6 let studia a tato doba se pro potřeby důchodu snižuje na 80 %.

Tato pravidla platí vždy pro dobu, kdy studium probíhalo. Pokud jste tedy například studovali střední školu v letech 1980 až 1984 (4 roky), bude se vám započítávat jak doba mezi 15 až 18 lety, tak i rok po dosažení dospělosti. Typ školy není důležitý (výjimkou je učení, které zmiňujeme dále) a je jedno, jestli v dané době studujete střední nebo vysokou školu, roli hraje pouze váš věk.

Krácení na 80 %

Je důležité pamatovat na již zmíněné snižování na 80 %, které se týká studia po 18. roce života. Veškerá započítaná doba podle pravidel výše se pro potřeby důchodu snižuje na 80 %, takže za každých 100 dnů studia se vám započte 80 dnů náhradní doby. Výjimkou je v tomto ohledu učení – to se započítává vždy ze 100 %.

Abyste si dokázali situaci lépe představit, podívejte se na příklad:

Paní Helena se narodila 1. 12. 1959 a studovala střední školu s maturitou od 1. 9. 1974 do 30. 6. 1978. Studium do 30. 11. 1977, tedy do dosažení 18 let, se jí počítá v plné výši, a celkem jde o 1187 dnů. Studium od 1. 12. 1977 až do konce srpna 1978 (prázdniny se počítají) se počítá z 80 %. Vzhledem k tomu, že jde o 274 dnů, započítá se do důchodu 219 dnů (zaokrouhluje se na celé dny nahoru). Celkem tedy paní Helena bude mít pro důchod evidováno 1406 dnů.

Do důchodu se počítá studium na veřejných i soukromých školách, a to dokončené i nedokončené. Školy v zahraničí ale musí splňovat platná pravidla Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, jestli je dané studium rovné studiu v Česku. Pokud se vás zahraniční studium týká, je dobré tuto skutečnost ověřit přímo na ministerstvu a případně si vyžádat potvrzení o uznání školy ve správním řízení. Postup žádosti i kritéria ministerstvo popisuje na svém webu.

Do důchodu bez nemilých překvapení: Příručka radí, jak se připravit

Studium v důchodovém výpisu

Nyní už rozumíte pravidlům. Je ale dobré si také ověřit, jestli stát vaše studium eviduje. K tomu můžete využít informativní osobní list důchodového pojištění (IOLDP), o který lze bezplatně zažádat. Návod jsme popsali v tomto článku.

Evidence může být pojmenovaná různě. Zpravidla tam uvidíte položku ND – studium, ale v některých případech je označeno souhrnně jako zaměstnání. Je proto důležité se řídit hlavně dobou a tím, jestli stát studium vůbec eviduje. Pokud ne, je nutné studium doložit (o tom píšeme dále).

Takto může vypadat evidence studia v IOLDP.Foto: České důchody

Evidence prázdnin

Do důchodu se počítá také období po skončení studia, tedy prázdniny. Po střední škole se počítají celé prázdniny, při nástupu do práce až do konce srpna, při pokračování na vysoké škole až do zápisu. Prázdniny po vysoké škole se hodnotí následovně:

  • Před rokem 1996 – Hodnotí se celé prázdniny od státnic až do konce srpna.
  • Po roce 1996 – Hodnotí se měsíc, kdy proběhly státnice, a poté následující měsíc.

S evidencí prázdnin před rokem 1989 a v 90. letech bývá potíž a často se stává, že toto období nemají lidé v informativním výpisu evidované. Nemusíte mít ale obavy, při žádosti o důchod vám toto období musí započítat.

Dokládání studia

Občas se stává, že v evidenci studium zcela chybí, přestože jste řádně studovali. V takovém případě je důležité, abyste při žádosti o důchod předložili dokumenty, kterými toto své studium dokážete. V opačném případě by vám ho úředníci pravděpodobně nezapočítali.

Jako doklad mohou sloužit následující dokumenty: vysvědčení, maturitní vysvědčení, index ze studia, diplom a potvrzení školy o proběhlém studium (toto potvrzení vám střední či vysoká škola na požádání vydá).

TIP: Autor článku David Budai nyní vydal příručku Do důchodu bez nemilých překvapení, která vám krok za krokem pomůže s přípravou na důchod. Je srozumitelná a díky ní si můžete zkontrolovat, jestli je vaše evidence důchodového pojištění v pořádku.

Do důchodu bez nemilých překvapení

349  včetně DPH

Více informací

Více k tématu