Zpětné doplacení důchodového pojištění je omezené a vždy se platí aktuální výše

Část lidí se domnívá, že pokud jim při žádosti o starobní důchod budou chybět takzvané odpracované roky, mohou si je zpětně doplatit. Tato možnost je však omezená a zpravidla lze doplatit pouze jeden rok zpětně.

Foto: Adobe Stock
Budoucí důchodkyně počítá doby pojištění. (ilustrační foto)

Pro získání nároku na starobní důchod je v současné době nutné mít minimálně 35 let důchodového pojištění, případně 30 let bez započítání náhradních dob. Vláda Petra Fialy původně plánovala, že se tato podmínka sníží na 25 let, ale nakonec se tato změna v dohledné době neplánuje.

Naopak pro získání předčasného důchodu bude nutné pravděpodobně od roku 2024 mít nejméně 40 let pojištění. Tato změna je součástí novely zákona, kterou již schválila vláda a momentálně ji projednávají poslanci. Výhledově se navíc plánuje, že kdo získá alespoň 45 let pojištění, bude mít mírnější krácení důchodu za předčasnost.

V případě, že vám část dob pojištění chybí, je možné si ho za určitých podmínek doplatit a získat tak měsíce nebo roky navíc. Jde o dobrovolné důchodové pojištění a přihlásit se k němu může každý, komu je více než 18 let.

Dobrovolná přihláška

Pokud nemáte výdělečnou činnost a nejste ani v situaci, která se do pojištění počítá jako náhradní doba, je možné se přihlásit a platit si pojištění dobrovolně. Minimální výše pojistného je v roce 2023 stanovena na 2823 korun měsíčně a každý rok se zvyšuje. Podmínkou je, že jste předtím získali alespoň jeden rok pojištění jiným způsobem a dobrovolné pojištění je možné bez omezení platit až 15 let.

Přihláška se podává na příslušné okresní pobočce České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ), případně můžete využít elektronické podání přes ePortál ČSSZ. „Pokud uplyne patnáctileté období a občan nepodá odhlášku z pojištění, skončí účast na dobrovolném důchodovém pojištění uplynutím posledního dne tohoto období. Pojistné zaplacené po ukončení pojištění se vrací jako přeplatek na pojistném,“ uvádí k tomu úřad.

Dobrovolné pojištění mohou využívat například osoby bez zdanitelných příjmů nebo třeba studenti. Studium probíhající po roce 2010 se totiž do doby důchodového pojištění vůbec nepočítá.

Studium, nezaměstnanost a další: Započítávání a krácení náhradních dob do důchodu

Zpětné doplacení

Samozřejmě je možné platit pojištění i zpětně, ale pouze za dodržení specifických podmínek. Rozhodně však neplatí, že je možné zpětně doplácet bez omezení.

Bez jasného důvodu, který stanovuje zákon, je možné zpětně doplatit pouze 1 rok, a to v období bezprostředně předcházejícímu podání přihlášky. Mnoho budoucích důchodců se přitom spoléhá, že je možné doplatit i delší dobu, to však zákon nepovoluje.

Jsou nicméně situace, které lze zpětně doplácet ve větším rozsahu, a to v souhrnné délce až 15 let. Jde o následující životní situace:

  • Evidence na úřadu práce (nezaměstnanost) – Zpětně období od roku 1996, nejvýše 15 let.
  • Studium na střední, vyšší nebo vysoké škole v Česku nebo v cizině (pokud je to studium uznané ministerstvem školství) – Jde pouze o studium po dosažení 18 let. Od roku 2010, kdy se již studium nepočítá do důchodu, je to bez omezení. Předtím je možné zohlednit pouze studium po roce 1996, a to s výjimkou prvních 6 let studia po dosažení 18 let (fakticky to znamená od roku 2002).
  • Výdělečná činnost v cizině – Práce po roce 1996, což je využitelné hlavně v případech, kdy tato práce probíhala v zemích, které nemají s Českem smlouvu o uznávání důchodového pojištění. Maximálně lze doplatit 2 roky zpětně.
  • Výkon dlouhodobé dobrovolnické služby – Zpětně nejvýše v rozsahu 2 let.
  • Činnost v České republice ve prospěch zahraničního zaměstnavatele – Zpětně nejvýše v rozsahu 2 let.
  • Výkon funkce poslance Evropského parlamentu – Zpětně od 19. 9. 2009 a nejvýše 15 let.
  • Následování manžela nebo registrovaného partnera do místa jeho vyslání k výkonu práce v zahraničí nebo k výkonu služby – Jde o diplomatické služby, kdy životní partner či partnerka na cestě doprovází. V případě doprovodu manžela lze zpětně nejdříve od roku 2010, u registrovaného partnera od roku 2015.
  • Výkon OSVČ – Platí ve zdaňovacím období, za které byla daň z příjmů rovna paušální dani a uplynula-li marně lhůta pro placení paušálního pojistného na důchodové pojištění.

Výše pojistného je v těchto případech aktuální a nebere se v potaz výše v daném období. To znamená, že se zpětně vždy platí 2823 korun (výše v roce 2023).

Úředníci ČSSZ popsali práce a další životní situace, které se nepočítají do důchodu

Pokud se nacházíte v jedné z uvedených životních situací, můžete se samozřejmě přihlásit k dobrovolnému důchodovému pojištění, pak se vás týká již zmíněný limit 15 let (součet všech zmíněných situací).

Je zároveň dobré si uvědomit, že pokud se pojistné platí déle než 1 rok, dochází ke snížení vyměřovacího základu, takzvané devalorizaci. Vyměřovací základ označuje celoživotní výdělky a vedle délky pojištění je druhým klíčovým ukazatelem, podle kterého se počítá konečná výše důchodu.

TIP: S přípravou na důchod a kontrolou evidence důchodového pojištění vám pomůže také naše praktická příručka Do důchodu bez nemilých překvapení.

Foto: Adobe Stock

Do důchodu bez nemilých překvapení

349  včetně DPH

Více informací

Více k tématu