Práce a přivýdělky v předčasném důchodu: Co je povoleno a aktuální limity

Odchod do předčasného důchodu neznamená, že byste museli okamžitě skončit s prací. Existují totiž výjimky pro různé přivýdělky a některé příjmy navíc nejsou vůbec omezeny.

Foto: Adobe Stock
Pracující důchodkyně. (ilustrační foto)

Roky 2022 a 2023 přinesly násobně vyšší zájem o předčasné důchody. Důvodem byla zejména výhodnost předčasných důchodů kvůli mimořádným valorizacím, další vlnu zájmu pak přineslo i zpřísnění pravidel pro jejich přiznávání, které začalo platit od začátku letošního října. Lidé totiž hromadně žádali o předčasný důchod předtím, než nová pravidla začala platit.

Část lidí si nechala předčasný důchod pouze přiznat, mají pozastavenou jeho výplatu a nadále plně pracují. Jde o takzvanou výpočtovou zamítačku. Pokud je totiž předčasný důchod vyplácen, není možné současně vykonávat práci, která zakládá účast na sociálním pojištění. Toto omezení platí až do dosažení řádného důchodového věku.

Zákon ale stanovuje určité výjimky, takže i v předčasném důchodu (při jeho vyplácení) je možné mít určité přivýdělky nebo je možné omezeně podnikat.

Tyto přivýdělky a práce lze rozdělit do tří skupin:

1. Zakázané výdělky

  • Zaměstnání – Nemůžete mít běžné zaměstnání, a to ani na zkrácený úvazek. V zaměstnání se totiž vždy odvádí sociální pojištění, a to v případě předčasného důchodu není možné. Pokud byste měli takovou práci, přestal by se vám důchod vyplácet.
  • Rekvalifikace nebo úřad práce – Není možné být v evidenci úřadu práce a zároveň pobírat podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci.

2. Omezené výdělky

  • Zaměstnání malého rozsahu – Jde o speciální typ pracovního poměru, například dohodu o pracovní činnosti (DPČ), kde činí příjem méně než 4000 korun měsíčně a nezakládá tedy účast na sociálním a nemocenském pojištění. Tyto příjmy se nesmí sčítat, pokud je takových prací více, a také nelze odpracovat více než 20 hodin týdně.
  • Dohoda o provedení práce (DPP) – V tomto případě nesmí měsíční výdělek v rámci dohody překročit 10 000 korun, zároveň nelze odpracovat více než 300 hodin za rok.
  • Autorské honoráře – Je možné mít příjmy až do výše 10 000 korun měsíčně z autorských honorářů, tedy například za psaní pro noviny a časopisy nebo jinou uměleckou činnost. Je také možné pobírat více honorářů pod hraniční částkou od několika různých vydavatelů či firem, které honoráře vyplácí. Pak se souhrnná částka z pohledu daní nesčítá.
  • Podnikání, OSVČ – Můžete vykonávat samostatně výdělečnou činnost, celkový roční výdělek ale nesmí v roce 2023 překročit 96 777 korun. Výdělky musí být tak nízké, aby se z nich neplatilo sociální pojištění. Zdravotní pojištění z výdělků se platí vždy.

Podstatné je, že když si najdete zaměstnání nebo vaše příjmy překročí uvedené hranice, Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) vám to zaeviduje a automaticky vám dočasně pozastaví výplatu důchodu. A to až do doby, než příjmy poklesnou nebo dosáhnete řádného důchodového věku. Stane se tak ovšem až v okamžiku, kdy se to dozví, což třeba v případě OSVČ bude až po podání každoročního přehledu o příjmech a výdajích. Může se tak stát, že část roku budete pobírat důchod neoprávněně a ČSSZ pak bude požadovat jeho vrácení.

3. Výdělky bez omezení

Existuje několik způsobů, jak si i v předčasném důchodu bez omezení přivydělávat. Jde v podstatě o všechny příjmy, ze kterých se neplatí sociální pojištění, tedy například následující:

  • Příjmy z pronájmu – Veškeré příjmy z pronájmu nemovitostí i jiných věcí (například umění nebo automobilu) jsou bez omezení.
  • Podíly na zisku – Bez omezení je možné nechávat si vyplácet roční zisky z firem, ve kterých figurujete jako společník.
  • Ostatní pasivní příjmy – Příjmy z akcií, dluhopisů, kryptoměn, úroků z poskytnutých zápůjček i dalších oblastí, ze kterých se neplatí sociální pojištění, je možné mít zcela bez omezení.

Pokud pobíráte předčasný důchod a zároveň máte příjmy, ze kterých se odvádí daň z příjmu, vztahuje se na vás povinnost podávat daňové přiznání. Každý typ příjmu má svá daňová pravidla, takže například honoráře nebo dohody mají srážkovou daň ve výši 15 %, v případě příjmu z nájmu jde o 15 % z částky po odečtení nákladů. Samozřejmě můžete využít také standardní slevu na poplatníka, která v roce 2023 činí 30 840 korun.

Foto: Adobe Stock

Více k tématu