Náhradní doby pro důchod: Pravidla krácení na 80 procent

Ještě před rokem 2019 se náhradní doby do důchodu započítávaly v plné výši, ale následně politici pravidla zpřísnili a u většiny dob zavedli částečné krácení.

Foto: Adobe Stock
Muž se připravuje na důchod. (ilustrační foto)

Pokud nyní žádáte o starobní důchod, musíte počítat s tím, že některé náhradní doby pojištění se krátí na 80 %. To znamená, že například 100 dnů náhradní doby se do celkové doby důchodového pojištění započítá jen jako 80 dnů.

Podstatné je, že toto krácení probíhá i zpětně za celý život, tedy i do minulosti. Pokud jste například byli před 15 lety nezaměstnaní nebo studovali na vysoké škole v 70. nebo 80. letech, bude se vás krácení týkat i za toto období. Podívejte se na příklad:

Paní Hana před rokem 1989 ve věku 19 až 23 let studovala na vysoké škole, absolvovala tedy celkem pět let studia (1826 dnů). Do důchodu plánuje odejít v roce 2024, takže se jí z tohoto studia ve skutečnosti započítá jen 1461 dnů, tedy 80 %.

Tyto náhradní doby se počítají ze 100 %

Následující náhradní doby se do důchodu započítávají bez omezení v plné výši, nemusíte se obávat jejich krácení:

 • Péče o dítě do 4 let věku
 • Péče o dítě do 10 let, které je závislé na pomoci (ve stupni 1)
 • Péči o závislou osobu (ve stupni 2 až 4), která je blízká nebo žije ve stejné domácnosti
 • Vojenská služba
 • Studium před 18. rokem života, pokud probíhalo před rokem 1996, a učení zahájené před 1.9.1984

Tyto náhradní doby se krátí na 80 %

Následující náhradní doby se pro potřeby důchodu krátí na 80 %, takže ze 100 evidovaných dnů vám zůstane pro výpočet důchodu jen 80 dnů:

 • Studium po 18. roce života (probíhající před rokem 2010)
 • Studium zdravotně postižených
 • Nezaměstnanost
 • Civilní služba
 • Pobírání invalidního důchodu při invaliditě 3. stupně
 • Pobírání plného invalidního důchodu (před rokem 2010)
 • Otcovská dovolená po narození dítěte
 • Doba nemocenského pojištění v rámci ochranné lhůty (po konci v práci)
 • Teoretická a praktická příprava na zaměstnání zdravotně postižené osoby
 • Doba, kdy je poskytována zvláštní ochrana a pomoc na základě zákona o ochraně svědků

Při počítání důchodu dochází ke krácení příslušných náhradních dob automaticky. V rámci evidence je ale můžete vidět ještě v nezkrácené délce.

Například Informativní osobní list důchodového pojištění (IOLDP) obsahuje na konci součet evidovaných náhradních dob. Jde ale o prostý součet a některé z těchto dob se budou krátit, takže konečné číslo bude nižší.

Foto: České důchody

Na obrázku je uvedena nezaměstnanost v délce 543 dnů (142+92+73+27+209). Do důchodu se ale nezaměstnanost krátí, takže se započítá jen 435 dnů. Vždy se zaokrouhluje nahoru.

Studium se do důchodu počítá každému jinak. Záleží na škole i roku narození

Vliv na předčasný důchod

Nepříznivou roli může krácení náhradních dob v následujících letech sehrávat zejména u předčasných důchodů. Loni totiž politici schválili, že od září 2024 se minimální doba důchodového pojištění pro získání nároku na předčasný důchod zvýší na 40 let.

Většina náhradních dob se navíc zřejmě nebude započítávat do souhrnných 45 let pojištění, které bude nutné získat pro mírnější krácení důchodu za předčasnost. O této změně se ale ještě bude hlasovat a její účinnost se plánuje od začátku roku 2026.

TIP: S kontrolou náhradních dob i přípravou na důchod vám krok za krokem pomůže také příručka Do důchodu bez nemilých překvapení, kterou napsal autor tohoto článku a šéfredaktor portálu České důchody David Budai.

Foto: Adobe Stock

Do důchodu bez nemilých překvapení

349  včetně DPH

To mě zajímá

Více k tématu