Nižší krácení předčasného důchodu pro lidi, kteří dlouho pracovali

Lidé, kteří mají dlouhou pracovní kariéru a získají alespoň 45 let společensky přínosného důchodového pojištění, získají nárok na nižší krácení předčasného důchodu. Vyplývá to z návrhu důchodové reformy. Mírnější krácení by mělo začít platit od roku 2026.

Foto: Adobe Stock
Muž v práci se těší na důchod. (ilustrační foto)

V roce 2023 vláda výrazně zpřísnila pravidla pro předčasný důchod. Kromě zkrácení maximální doby předčasnosti z 5 let na 3 roky došlo také k navýšení finančního krácení za prvních 720 dnů dřívějšího důchodu.

Dříve se důchod krátil tak, že za každých započatých 90 dnů předčasnosti se procentní výměra snižovala o 0,9 % výpočtového základu v období do prvních 360 dnů, o 1,2 % výpočtového základu v období do 720. dne a o 1,5 % výpočtového základu v období od 721. dne. Od října 2023 však došlo ke sjednocení a za každý započatý 90denní cyklus dochází shodně ke krácení o 1,5 % výpočtového základu.

TIP: Pokud máte nejasnosti v tom, co znamená výpočtový základ a jaký dopad má krácení, můžete si přečíst tento článek, který vysvětluje výpočet starobního důchodu.

Zpřísnění předčasných důchodů negativně dopadlo hlavně na lidi, kteří mají velmi dlouhou pracovní kariéru a u kterých se předpokládá, že u nich dříve vznikají zdravotní problémy. Vláda proto došla k závěru, že pokud někdo prakticky celý produktivní život přispíval do důchodového systému nebo se věnoval péči o děti, měl by mít nárok na úlevu.

Poloviční krácení za 45 let pojištění

Návrh důchodové reformy počítá s tím, že od ledna 2026 bude pro tyto lidi krácení u předčasného důchodu poloviční. Pokud někdo získá 45 let důchodového pojištění, může odejít do předčasného důchodu až o 3 roky dříve a jeho krácení bude činit 0,75 % výpočtového základu za každých započatých 90 dnů předčasnosti.

Pojištěnci s takto dlouhou dobou pojištění získali rozsáhlé zásluhy o důchodový systém a jejich organismus je v důsledku nepřetržitého zapojení do pracovního procesu nejvíce opotřeben. Jeví se proto odůvodněné umožnit jim v případě potřeby (ztráta zaměstnání z důvodu věku, rodinné důvody, celková subjektivní vyčerpanost apod.) odejít do starobního důchodu předčasně, aniž je jim důchod za tuto předčasnost významněji krácen,“ uvádí se v důvodové zprávě k návrhu.

Návrh ovšem počítá s tím, že zohledňovat se budou pouze takzvané příspěvkové doby, tedy kdy je odváděno sociální pojištění, případně náhradní doby, při kterých byla vykonávána „fyzická aktivita“ nebo „společensky přínosná činnost“. Jinými slovy jde o péči o děti (včetně pěstounství nebo péče o nemocné děti) nebo vojnu.

Do požadovaných 45 let pojištění by se vůbec nepočítaly následující náhradní doby:

  • Studium (žádná forma)
  • Vědecká aspirantura
  • Nezaměstnanost
  • Pobírání invalidního důchodu (žádného stupně)
  • Civilní služba
  • Úrazy a nemoci z práce, pokud trvají po skončení zaměstnání
  • Ochrana svědků

V současné době tak bude výhoda nižšího krácení dostupná hlavně pro lidi, kteří začali pracovat prakticky hned po skončení povinné školní docházky nebo po vyučení. Pro část lidí to zřejmě vyjde i v případě maturity, ale bude nutné, aby během svého života neměli žádné období nezaměstnanosti. Výhoda se ale bude časem rozšiřovat na více lidí, protože důchodová reforma počítá také s navyšováním důchodového věku nad 65 let.

Podstatné je, že plánované nižší krácení se bude týkat pouze budoucích důchodů, které budou přiznány po začátku účinnosti zákona. Nebude tedy docházet k přepočítání již přiznaných předčasných důchodů. Pokud si ale důchodce přeruší vyplácení důchodu, začne dočasně pracovat a díky dalšímu získanému důchodovému pojištění dosáhne na 45 let, získá nárok na nižší krácení a jeho důchod se přepočítá.

Předčasný důchod v roce 2024: Věk, podmínky a krácení

Úleva pro náročné profese

Další výhodu budou mít lidé, kteří pracovali nebo pracují v náročných profesích. V rámci důchodové reformy má být zaveden předčasný důchod bez finančních sankcí pro lidi, kteří alespoň 10 let pracovali v zaměstnání, kde nebylo možné odstranit škodlivé vlivy na zdraví.

Snížení důchodového věku bude možné až o 30 měsíců po odpracování 4400 směn, což je asi 20 let práce. Při odpracování alespoň 2200 směn bude možné snížení o 15 měsíců. Výhodu budou mít lidé pracující ve 4. kategorii a také část lidí ve 3. kategorii, ve které se plánuje zohledňovat následující rizika: fyzická zátěž, vibrace, zátěž teplem a zátěž chladem. Aktuálně by se výhoda měla týkat 119 tisíc lidí.

Foto: Adobe Stock

Do důchodu bez nemilých překvapení

349  včetně DPH

Chci více informací

Více k tématu